.
.

Chỉ thị của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Quý Mão năm 2023

Thứ Năm, 01/12/2022|17:15

Ngày 18/11/2022, Ban Bí thư ra Chỉ thị số 19-CT/TW về việc tổ chức Tết Quý Mão năm 2023 nhằm chuẩn bị tốt nhất các điều kiện phục vụ nhân dân đón mừng năm mới 2023 và vui xuân, đón Tết Nguyên đán Quý Mão lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, tạo khí thế phấn khởi, quyết tâm tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp.

Tạp chí điện tử đăng tải nội dung Chỉ thị tại đây.

.
Các bài viết khác:
.
.
.