.
.

Đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XV

Thứ Hai, 19/12/2022|21:23

Sau 21 ngày làm việc với tinh thần tích cực, đổi mới, khoa học, dân chủ và trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 4, Quốc hội Khoá XV đã hoàn thành chương trình đề ra và thành công tốt đẹp. Để phục vụ công tác tuyên truyền sau kỳ họp, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Văn phòng Quóc hội soạn thảo “Đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XV”. Đề nghị các đảng uỷ trực thuộc chỉ đạo và tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trong cán bộ, đảng viên.

Tạp chí điện tử Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương đăng tải nội dung Đề cương tại đây.

 

.
Các bài viết khác:
.
.
.