.
.

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày Chiến thắng Ấp Bắc

Thứ Hai, 19/12/2022|22:21

Ngày 04/11/2022, Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Hướng dẫn số 76- HD/BTGTW về tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày Chiến thắng Ấp Bắc (02/01/1963 - 02/01/2023). 

Tạp chí điện tử Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương trân trọng giới thiệu Hướng dẫn và đề cương tại đây.

 

.
Các bài viết khác:
.
.
.