.
.

Quy định số 142-QĐ/TW về thí điểm giao quyền, trách nhiệm cho người đứng đầu trong công tác cán bộ

Thứ Năm, 16/05/2024|15:23

Ngày 23/4/2024, Ban Chấp hành Trung ương ban hành Quy định số 142-QĐ/TW về thí điểm giao quyền, trách nhiệm cho người đứng đầu trong công tác cán bộ.

Tạp chí điện tử Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đăng tải nội dung Quy định tại đây

 

 

.
Các bài viết khác:
.
.
.