.
.

Hướng dẫn tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày Xô Viết - Nghệ Tĩnh (12/9/1930 - 12/9/2020)

Thứ Năm, 27/08/2020|17:45

Ngày 24/8/2020, Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Hướng dẫn số 146-HD/BTGTW về tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày Xô Viết - Nghệ Tĩnh (12/0/1930 - 12/9/2020).

Nội dung Hướng dẫn xem tại đây.

.
.
.
.