.
.

Thông báo Kỳ họp lần thứ 2 của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối, nhiệm kỳ 2020-2025

Thứ Tư, 02/12/2020|16:11

Ngày 25/11, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Kỳ họp lần thứ 2, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Phan Công Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối chủ trì kỳ họp.

Thông báo số 05-TB/KTĐUK 

.
.
.
.