.
.

Đảng bộ Công ty CP Dệt May Hoàng Thị Loan tăng cường năng lực chỉ đạo SXKD

Thứ Sáu, 13/01/2012|20:10

(ĐUKDNTW) - Bước sang năm 2012, với những khó khăn thách thức còn phía trước. Đảng bộ Công ty quyết tâm chỉ đạo và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ Kinh tế - Chính trị năm 2012

Công ty CP Dệt May Hoàng Thị Loan vinh dự được TGĐ Tập đoàn tặng cờ thi đua xuất sắc của Vinatex (TGĐ Cty CP Hoàng Thị Loan thứ 3 từ bên phải sang)
Công ty CP Dệt May Hoàng Thị Loan vinh dự được TGĐ Tập đoàn tặng cờ thi đua xuất sắc của Vinatex (TGĐ Cty CP Hoàng Thị Loan thứ 3 từ bên phải sang)

Năm 2011, là năm đầu triển khai và thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI; thực hiện chiến lược phát triển công ty năm 2011 - 2015 và tầm nhìn đến năm 2020. Mặc dù đứng trước nhiều khó khăn về giá nguyên liệu đầu vào, chỉ số hàng tiêu dùng những tháng đầu năm trong nước ở mức cao đã ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân và người lao động. Một ảnh hưởng không nhỏ đối với Đảng bộ trong năm 2011 đó là Tổng Công ty Dệt May Hà Nội (Công ty mẹ) đang thực hiện công tác di dời, chưa ổn định sản xuất; sự chi phối và hỗ trợ giảm nhiều so với trước đây. Đồng thời trên địa bàn tỉnh ta nhiều doanh nghiệp dệt may ra đời đã bước đầu tạo nên cạnh tranh về lao động. Đảng ủy Công ty luôn bám sát tình hình thực tế, phối hợp chặt chẽ giữa Đảng ủy - HĐQT - Cơ quan TGĐ và các đoàn thể quần chúng trong mọi hoạt động. Công ty đã hoàn thành tốt nhiệm vụ SXKD, giữ vững ổn định chính trị, đoàn kết nội bộ, người lao động gắn bó và tin tưởng vào sự phát triển của Công ty. Năm 2011 tổng sản lượng sợi đạt 6.600 tấn, trong đó xuất khẩu 1.500 tấn bằng 125% kế hoạch; sản phẩm may đạt 2,33 triệu SP(quy đổi), xuất khẩu trực tiếp 140.000 SP. doanh thu đạt 536 tỷ, bằng 111% so với kế hoạch, trong đó giá trị kim ngạch xuất khẩu đạt 4,9 triệu USD≈100 tỷ VNĐ. Tạo việc làm, ổn định an sinh xã hội cho 1.150 lao động, với thu nhập bình quân khoảng 3.200.000 đồng/người/tháng, tăng 20% so với năm 2010.

 

Để đạt được kết quả trên, Đảng ủy và tập thể NLĐ đã thực hiện nhiều giải pháp như tập trung đầu tư đổi mới thiết bị và công nghệ sản xuất, chỉ đạo thực hiện 4 chương trình trọng điểm, duy trì công tác quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN - ISO 9001: 2008, tham quam học tập kinh nghiệm của các đơn vị trong ngành; đặc biệt là chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng và quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với các thành viên trong Công ty.

 

Trong công tác tổ chức xây dựng Đảng, năm 2011 đã xét và kết nạp 11 quần chúng ưu tú vào Đảng, thực hiện công tác đóng dấu kiểm tra thẻ đảng viên lần 2 cho toàn thể đảng viên. 100% đảng viên tích cực thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Đảng bộ có 19/19 Chi bộ đạt trong sạch vững mạnh, có 4 Chi - Đảng bộ đạt trong sạch vững manh, tiêu biểu; 33/165 đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (chiếm 20%), 128 đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ (chiếm 77,5%), và 4 đảng viên đủ tư cách hoàn thành nhiệm vụ (chiếm 2,5%). Đảng bộ Công ty được Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh Nghệ An đánh giá đạt “Đảng bộ Trong sạch - Vững mạnh”, có 3 tập thể và 6 đảng viên được Đảng bộ Khối tặng Giấy khen, một cá nhân (đồng chí Phan Xuân Hợi: Phó Bí thư - Chủ nhiệm UBKT - Phó Tổng Giám đốc) được đề nghị Tỉnh ủy Nghệ An tặng Bằng khen đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc chức trách nhiệm vụ 5 năm liền (2007-2011), Công ty được Tập đoàn Dệt May Việt Nam tặng Cờ đơn vị thi đua xuất sắc.


Bước sang năm 2012, với những khó khăn thách thức còn phía trước. Đảng bộ công ty quyết tâm chỉ đạo và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ Kinh tế - Chính trị năm 2012, xây dựng Đảng bộ đạt danh hiệu “Đảng bộ Trong sạch - Vững mạnh” tiêu biểu của khối doanh nghiệp năm 2012.


PV

.
.
.
.