Năm 2011, Đảng bộ Công ty đã lãnh đạo thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh: sản xuất trên 1.780.000 tấn than nguyên khai, doanh thu gần 1.455 tỷ đồng, lợi nhuận trên 50 tỷ đồng. Đời sống, việc làm của người lao động được cải thiện, an ninh chính trị được giữ vững. Nhiều công trình, phần việc lớn phục vụ sản xuất, phục vụ đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động được triển khai, thực hiện. Trong công tác xây dựng Đảng, năm qua, Đảng bộ đã kết nạp 70 đảng viên mới, chuyển đảng chính thức cho 63 đảng viên dự bị, tổ chức phát thẻ Đảng đợt 2/9 cho 66 cán bộ đảng viên, trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 8 đồng chí.
 
Qua kết quả phân loại năm 2011, toàn Đảng bộ có 127 đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 892 đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ, 6 chi bộ đạt trong sạch vững mạnh xuất sắc, 24 chi bộ đạt trong sạch vững mạnh, 7 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, 4 chi bộ hoàn thành nhiệm vụ.
 
Năm qua, Đảng bộ có 5 chi bộ và 26 cán bộ, đảng viên, công nhân viên tiêu biểu trong Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đảng bộ đề nghị Đảng bộ Than Quảng Ninh công nhận là tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh năm 2011.
 
Nhân dịp này, Đảng ủy Công ty chúc mừng đồng chí Nguyễn Ngọc Cơ và Anh hùng Lao động, Trợ lý Giám đốc Nguyễn Văn Tía được nhận kỷ niệm chương vì sự nghiệp Tuyên giáo của Đảng; Đảng ủy Công ty cũng đã khen thưởng cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng và trong Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2011 với tổng số tiền gần 200 triệu đồng.