.
.

Đảng ủy Tập đoàn Hóa chất Việt Nam triển khai thực hiện kết luận Hội nghị Trung ương 3 khoá XI

Thứ Năm, 12/01/2012|21:46

(ĐUKDNTW) - Ngày 12/01/2012, Đảng ủy Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (HCVN) đã tổ chức Hội nghị Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện kết luận Hội nghị Trung ương 3 khoá XI.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Ngô Văn Thạo, PGS.TS, Vụ trưởng Vụ lý luận chính trị - Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Ngô Mạnh Hoài, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy Tập đoàn HCVN. Các đồng chí Bí thư, Phó bí thư chi bộ,đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Tập đoàn cũng tới dự.

Tại Hội nghị, Đồng chí Ngô Văn Thạo, PGS.TS, Vụ trưởng Vụ lý luận chính trị - Ban Tuyên giáo Trung ương đã giới thiệu những nội dung cơ bản của Kết luận Hội nghị Trung ương 3 khoá XI về tình hình kinh tế – xã hội, tài chính- ngân sách nhà nước 5 năm 2006-2010 và năm 2011; kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, tài chính-ngân sách nhà nước 5 năm 2011-2015 và năm 2012; quy định về những điều Đảng viên không được làm; Quy định thi hành Điều lệ Đảng; quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị

Cũng tại Hội nghị này, đồng chí Ngô Mạnh Hoài, Bí thư Đảng ủy Tập đoàn đã quán triệt Chương trình hành động của Đảng ủy Tập đoàn về thực hiện Kết luận số 05-KL/ĐUK ngày 10/11/2011 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Sau hội nghị này, các đơn vị sẽ quán triệt tới toàn thể cán bộ, đảng viên nhằm giúp cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cơ bản của Kết luận Hội nghị Trung ương 3 khoá XI, trên cơ sở đó tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong toàn Tập đoàn, góp phần khắc phục sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong Đảng và trong xã hội, đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch, các biểu hiện lệch lạc trong nhận thức; vận dụng sáng tạo các mục tiêu, quan điểm, chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp nêu trong Kết luận vào quá trình công tác.

N.H

.
.
.
.