.
.

Đảng ủy Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổng kết công tác năm 2011

Thứ Hai, 20/02/2012|21:32

Ngày 17.2, Đảng ủy Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức tổng kết công tác năm 2011 và triển khai nhiệm vụ năm 2012.

Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị

Năm 2011, Đảng ủy Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đã lãnh đạo các Đảng bộ cơ sở, chi bộ trực thuộc tích cực, chủ động vượt qua khó khăn, thách thức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ nhất và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ VCCI nhiệm kỳ 2010-2015. VCCI đã hoàn thành các nhiệm vụ công tác chủ yếu đề ra, tốc độ tăng trưởng bình quân đối với các hoạt động lượng hóa đạt 13,5% so với năm 2010. Đảng ủy đã xây dựng chương trình hành động và chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/CP của Chính phủ; lãnh dạo Năm thanh niên; tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Người Việt Nam ưu tiên dung hàng Việt Nam; tổ chức 03 lớp học tập Nghị quyết Đại hội XI với hơn 300 đồng chí tham gia, tổ chức sơ kết 2 năm thực hiện cuộc vận động Người Việt nam ưu tiên dung hàng Việt Nam; cử 57 quần chúng ưu tú học lớp bồi dưỡng cảm tình đảng và 48 đảng viên mới tham dự lớp bồi dưỡng chính trị, kết nạp 48 đảng viên mới, chuyển đảng chính thức 15 đồng chí.

Năm 2012, tổ chức học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị về phát triển đội ngũ doanh nhân; xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình hành động của VCCI và cộng đồng doanh nghiệp thực hiện Nghị quyết 09 đồng thời tổ chức tuyên truyền, phổ biến cho các địa phương, các Hiệp hội doanh nghiệp triển khai thực hiện nghị quyết. Tiếp tục triển khai các hoạt động thúc đẩy cải thiện môi trường kinh doanh, đặc biệt là môi trường kinh doanh tại các địa phương thông qua các hoạt động: xây dựng và góp ý chính sách, tổng kết thực tiễn phát triển kinh tế, phát triển doanh nghiệp, hội nhập kinh tế quốc tế. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 22 của Ban Bí thư về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp... Tăng cường một bước cơ sở vật chất kỹ thuật, ngân sách, nguồn nhân lực của VCCI.

PV

.
.
.
.