.
.

Hướng mạnh về cơ sở, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác vận động quần chúng

Thứ Năm, 05/07/2012|18:59

Ngày 03/7, tại Hà Nội, Ban Dân vận Đảng ủy Khối DNTW đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác dân vận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2012. Đồng chí Nguyễn Thế Trung - Ủy viên TW Đảng, Phó trưởng Ban thường trực Ban Dân vận Trung ương; đồng chí Nguyễn Văn Ngọc – Phó Bí thư Đảng ủy Khối DNTW, dự và chỉ đạo hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Thế Trung - Ủy viên TW Đảng, Phó trưởng Ban thường trực Ban Dân vận Trung ương (ảnh trái) và đồng chí Nguyễn Văn Ngọc – Phó Bí thư Đảng ủy Khối DNTW phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

6 tháng đầu năm 2012, Ban Dân vận Đảng ủy Khối DNTW đã thực hiện tốt chức năng tham mưu với Thường trực Đảng ủy Khối trong việc lãnh đạo các đảng ủy trực thuộc triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của Trung ương; ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Khối về công tác dân vận. Hướng dẫn các đảng ủy trực thuộc xây dựng và thực hiện Quy chế công tác dân vận, Quy chế dân chủ ở cơ sở và văn hóa doanh nghiệp. 

Đồng chí Nguyễn Đức Kiển, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Đảng ủy Khối chủ trì hội nghị.
Đồng chí Vũ Đức Kiển, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Dân vận Đảng ủy Khối chủ trì hội nghị.

Hướng dẫn các đảng ủy trực thuộc, lãnh đạo doanh nghiệp xây dựng kế hoạch tiếp xúc, đối thoại với cán bộ, công nhân viên, người lao động trong đơn vị, tạo điều kiện để quần chúng tham gia giám sát đối với cán bộ, đảng viên, cán bộ lãnh đạo, quản lý trong việc chấp hành kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể vững mạnh. Tham mưu với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối lãnh đạo đảng ủy các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng tiếp tục tham gia thực hiện Nghị quyết 30a của Chính phủ với số tiền đăng ký trên 69,6 tỷ đồng. Các đảng ủy trực thuộc đã tiến hành học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết TW4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, tập trung vào những nội dung thuộc phạm vi, trách nhiệm của cấp ủy về công tác dân vận, gắn với tuyên truyền dẩy mạnh việc tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện các phong trào thi đua yêu nước. Giáo dục, tuyên truyền vận động cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức, người lao động nghiêm túc chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tham gia xây dựng và thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở; chăm lo đến đời sống của người lao động.

Các đại biểu dự hội nghị.
Các đại biểu dự hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thế Trung - Ủy viên TW Đảng, Phó trưởng Ban thường trực Ban Dân vận Trung ương và đồng chí Nguyễn Văn Ngọc – Phó Bí thư Đảng ủy Khối ghi nhận những kết quả đã đạt được của công tác dân vận trong toàn Đảng bộ Khối. Các đồng chí nhấn mạnh, trong bối cảnh khó khăn chung của các doanh nghiệp nhà nước và của cả nền kinh tế, 6 tháng cuối năm 2012 công tác vận động quần chúng trong Đảng bộ Khối DNTW cần tập trung tham mưu với cấp ủy triển khai, cụ thể hóa các nghị quyết của Đảng về xây dựng và phát triển giai cấp công nhân, đội ngũ doanh nhân và trí thức; sâu sát nắm bắt tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của người lao động, tiếp tục đổi mới phương thức vận động quần chúng trong tình hình mới. Việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của các doanh nghiệp cần gắn chặt với triển khai các giải pháp nhằm kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, tái cơ cấu doanh nghiệp, nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh để ổn định sản xuất kinh doanh, tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho cán bộ, công nhân viên chức và người lao động, góp phần xây dựng doanh nghiệp phát triển ổn định và bền vững./.

                                                                                                                                Nhật An

 

.
.
.
.