.
.

Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2013

Thứ Tư, 09/01/2013|22:48

Ngày 7/1/2013, tại Quảng Ninh, Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam đã tổ chức tổng kết công tác năm 2012 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2013. Tới dự có các đồng chí: Bùi Văn Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương; đại diện lãnh đạo Đảng ủy Khối công nghiệp Hà Nội, lãnh đạo và trưởng các Ban Đảng ủy Than Quảng Ninh, Đoàn Than Quảng Ninh.

Các đồng chí được tặng Kỷ niệm chương vì có nhiều thành tích đóng góp trong công tác xây dựng Đảng.
Đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối trao tặng các đồng chí được tặng Kỷ niệm chương vì có nhiều thành tích đóng góp trong công tác xây dựng Đảng.

Trong năm 2012, trong điều kiện khó khăn, nhưng Đảng bộ Tập đoàn đã lãnh đạo cơ quan điều hành và các tổ chức chính trị xã hội, các cơ sở Đảng bám sát và thực hiện đúng chủ trương, đường lối của Đảng, Chính phủ, điều hành linh hoạt các hoạt động sản xuất kinh doanh, đưa sản xuất ổn định, đảm bảo việc làm, đời sống thu nhập cho người lao động. Công tác Đảng được củng cố về tổ chức, làm tốt công tác phát triển đảng, thực hiện nghiêm túc công tác kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), phát huy tốt vai trò lãnh đạo của tổ chức cơ sở Đảng. Trong việc thực hiện quy chế phối hợp, Đảng ủy Tập đoàn đã chủ động báo cáo kế hoạch sản xuất, kinh doanh của Tập đoàn có liên quan đến địa phương, chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc phối hợp tốt giữa các đơn vị với nhau và với địa phương, tạo nên sức mạnh chung, sự đồng thuận để thực hiện nhiệm vụ chính trị đã đề ra.

Các đại biểu dự Hội nghị
Các đại biểu dự Hội nghị

 
Qua các hoạt động, trong năm đã có 6 đảng bộ được công nhận chi, đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu, 22 chi, đảng bộ được công nhận đảng bộ trong sạch vững mạnh được Tập đoàn tặng giấy khen; nhiều đồng chí được tặng Kỷ niệm chương vì có nhiều thành tích đóng góp trong công tác xây dựng Đảng… Cũng tại Hội nghị, lãnh đạo Tập đoàn đã tặng hoa chúc mừng các đồng chí cán bộ, đảng viên được nghỉ chế độ trong năm 2012.

PV

.
.
.
.