.
.

Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam: Tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2013

Thứ Hai, 21/01/2013|14:55

Sáng 18/1/2013, Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã tổ chức Hội nghị BCH Đảng bộ mở rộng lần thứ 11 nhằm tổng kết, kiểm điểm công tác lãnh đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn năm 2012 và bàn phương hướng nhiệm vụ năm 2013 của Đảng bộ.

Đồng chí Nguyễn Văn Ngọc, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đánh giá cao những thành tích của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam trong năm 2012 và tin tưởng rằng năm 2013, Tập đoàn sẽ tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được Đảng và Nhà nước tin cậy giao phó
Đồng chí Nguyễn Văn Ngọc, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đánh giá cao những thành tích của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam trong năm 2012 và tin tưởng rằng năm 2013, Tập đoàn sẽ tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được Đảng và Nhà nước tin cậy giao phó

Đến dự Hội nghị có đồng chí Bùi Văn Thạch, Phó Ban Kinh tế Trung ương; đồng chí Nguyễn Văn Ngọc, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và đại diện một số vụ chức năng của Văn phòng TW Đảng, Văn phòng Chính phủ.

Tham dự Hội nghị về phía Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam có đồng chí Phùng Đình Thực - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV; đồng chí Đỗ Văn Hậu - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc cùng toàn thể các đồng chí trong BCH Đảng bộ, các đồng chí trong Hội đồng Thành viên, Ban Tổng giám đốc và lãnh đạo các đơn vị thành viên thuộc Tập đoàn.

Năm 2012 là năm thứ 2 thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và Kế hoạch 5 năm 2011-2015 của Tập đoàn được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Ý thức đầy đủ về trách nhiệm của Tập đoàn kinh tế quan trọng của đất nước, Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam cùng tập thể lãnh đạo Tập đoàn đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các Bộ, Ngành và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương không ngừng nỗ lực, đoàn kết, vượt qua những khó khăn, thách thức lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các hoạt động của Đảng bộ và đã đạt được những kết quả quan trọng.

Tập đoàn đã cơ bản hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, tổng doanh thu của toàn bộ các đơn vị trong Tập đoàn năm 2012 đạt 773,7 nghìn tỉ đồng, bằng 117,2% kế hoạch năm, tăng 14,6% so với năm 2011. Nộp ngân sách Nhà nước đạt 187,0 nghìn tỉ đồng, bằng 138,8% kế hoạch năm, tăng 16,3% so với năm 2011 (đặc biệt trong điều kiện năm 2012 thu nộp ngân sách Nhà nước gặp nhiều khó khăn, Tập đoàn đã nộp ngân sách Nhà nước vượt 52,26 nghìn tỉ đồng - tương đương với 2,49 tỉ USD so với kế hoạch). Công tác thu hút đầu tư nước ngoài vào tìm kiếm thăm dò dầu khí ở trong nước và mở rộng đầu tư ra nước ngoài được triển khai tích cực, sản lượng khai thác dầu từ nước ngoài của Tập đoàn đạt 1,11 triệu tấn, uy tín và thương hiệu của Tập đoàn tiếp tục được khẳng định cả trong nước và nước ngoài, việc triển khai các dự án của Tập đoàn gắn với công tác đảm bảo an ninh năng lượng, an ninh lương thực và bảo vệ chủ quyền quốc gia được triển khai tích cực theo Chiến lược đã đề ra.

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 Khoá XI của Đảng và Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 17/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước, Tập đoàn đã tổ chức triển khai quyết liệt, khẩn trương, nghiêm túc phương án tái cấu trúc doanh nghiệp trong toàn Tập đoàn, bảo đảm tiến độ, yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ.

Công tác tổ chức kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư, BCH TW Đảng khóa XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" được Tập đoàn nghiêm túc triển khai và thực hiện đầy đủ các yêu cầu theo chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn và quy định của Bộ Chính trị, các Ban Đảng TW, Ban cán sự Đảng Bộ Công Thương và Đảng ủy Khối DNTW.

Nhìn chung, năm 2012, Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn đã bám sát, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc đầy đủ các Nghị quyết, Chỉ thị, chương trình kế hoạch và sự chỉ đạo của cấp ủy cấp trên, sự lãnh đạo, chỉ đạo về nhiệm vụ chính trị của Chính phủ và các bộ ngành. Đảng ủy Tập đoàn đã tiếp tục đổi mới phương pháp làm việc, phát huy vai trò lãnh đạo, thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc, tổ chức thực hiện và cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra cả trong hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội Tập đoàn, chỉ đạo hệ thống chính trị, các Đảng bộ trực thuộc triển khai thực hiện đồng bộ, nghiêm túc, hoàn thành có kết quả cao các nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2012.

Với phương châm chỉ đạo "Quyết tâm cao - Giải pháp hay - Hành động đúng - Về đích sớm", phát huy những thành tích đã đạt được, BCH Đảng bộ đã thông qua phương hướng hoạt động và những nhiệm vụ trọng tâm năm 2013, quyết tâm thực hiện vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, tập trung lãnh đạo triển khai Đề án tái cấu trúc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam giai đoạn 2012-2015 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, thực hiện nghiêm túc kế hoạch, các giải pháp khắc phục các tồn tại, hạn chế, khuyết điểm theo tinh thần Nghị quyết TW 4 khóa XI và tiếp tục thực hiện Chương trình hành động của Đảng uỷ Tập đoàn thực hiện quyết liệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam lần thứ nhất cũng như các Nghị quyết chuyên đề của Đảng uỷ Tập đoàn.

Tiến Dũng (Theo Petrotimes)

.
.
.
.