.
.

Đảng bộ đầu tiên triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 (Khóa XI)

Thứ Ba, 29/01/2013|11:01

 

Ngày 26.1, tại Hà Nội, Đảng ủy Vietinbank đã tổ chức Hội nghị triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 (Khóa XI), đây cũng là Đảng bộ đầu tiên thuộc Khối Doanh nghiệp Trung ương triển khai học tập, quán triệt sớm nhất. Dự Hội nghị có các đồng chí: Trần Thanh Khê, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; Vũ Đức Kiển, Ủy viên Ban Thường vụ Trưởng Ban Dân vận Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.

 

Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Phó Bí thư Đảng ủy Vietinbank trực tiếp truyền đạt Nghị quyết tới Hội nghị

 

Đồng chí Trần Thanh Khê và Đồng chí Vũ Đức Kiển  tham dự Hội nghị 

 

Thực hiện Kế hoạch số 34-KH/ĐUK, ngày 10/01/2013 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Đảng bộ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XI cho hơn 300 đồng chí là cán bộ chủ chốt của Đảng bộ Vietinbank.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Nguyễn Văn Bình, Phó Bí thư Đảng ủy Vietinbank trực tiếp truyền đạt các chuyên đề của Nghị quyết và các kết luận của Hội nghị lần thứ 6 BCH Trung ương khóa XI về tình hình kinh tế-xã hội năm 2012 và dự báo bối cảnh, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2013. Chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Tiếp tục sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước; phát triển khoa học công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa;   đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo ; và một số vấn đề về công tác xây dựng đảng.

Việc tham gia học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 Khóa XI là trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của mỗi đảng viên, đồng thời thông qua học tập, mỗi cán bộ, đảng viên nắm vững tinh thần và những nội dung cơ bản của các kết luận, Nghị quyết, đặc biệt là những nội dung liên quan đến lĩnh vực mình công tác, từ đó tham gia tích cực vào công tác tuyên truyền phổ biến rộng rãi trong đơn vị.

PV

.
.
.
.