.
.

Đảng ủy BIDV triển khai công tác xây dựng Đảng năm 2013

Thứ Tư, 16/01/2013|17:12

 

Vừa qua, tại Hà Nội, Đảng ủy Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2012, triển khai nhiệm vụ năm 2013 và thông qua Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối cùng đại diện các Ban xây dựng Đảng của Đảng ủy Khối tới dự.

Đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
Đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối DNTW phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Năm 2012, mặc dù nền kinh tế nói chung, lĩnh vực tài chính nói riêng gặp nhiều khó khăn, song với sự lãnh đạo sát sao, quyết liệt, linh hoạt của Ban Thường vụ Đảng ủy BIDV và nỗ lực của tập thể cán bộ, đảng viên, công nhân viên trong toàn hệ thống, Đảng bộ BIDV đã hoàn thành tốt các mục tiêu đề ra. Kết quả hoạt động kinh doanh của đơn vị trong năm 2012 về cơ bản ổn định, các chỉ tiêu quy mô đều tăng trưởng tốt. Dư nợ tín dụng được đẩy mạnh đáp ứng nhu cầu vốn cho nền kinh tế, tập trung cho các lĩnh vực ưu tiên theo chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước, góp phần tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp. Cơ cấu, chất lượng tín dụng được kiểm soát, đảm bảo các chỉ số an toàn theo quy định.

Đảng bộ BIDV tăng cường tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh nhằm không ngừng rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ đảng viên. Quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương Đảng khóa XI, Đảng bộ chú trọng phát huy vai trò tiên phong trong triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Đặc biệt, Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo sắp xếp lại mô hình hoạt động của đơn vị; thực hiện tốt công tác tổ chức, cán bộ. Chú trọng công tác phát triển Đảng, trong năm, toàn Đảng bộ đã kết nạp được 180 đảng viên mới, công nhận đảng viên chính thức cho 189 đồng chí.

 Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị được quan tâm, gắn với thực hiện bộ quy chuẩn về hành vi ứng xử và đạo đức nghề nghiệp trong cán bộ, đảng viên và người lao động trong toàn hệ thống.

Phát huy những kết quả đã đạt được, năm 2013 Đảng bộ BIDV chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, tập trung lãnh đạo đơn vị chấp hành nghiêm túc các định hướng chỉ đạo của Chính phủ, biện pháp chỉ đạo điều hành của Ngân hàng Nhà nước. Đẩy mạnh tái cơ cấu các mặt hoạt động; khắc phục triệt để những tồn tại, bất cập nhằm đảm bảo hiệu quả, trọng tâm là an toàn. Tập trung cải thiện trên 4 phương diện: tài chính, khách hàng, quy trình nội bộ, đào tạo và phát triển. Xây dựng các giải pháp thực hiện kế hoạch, tăng cường năng lực điều hành, giám sát thực hiện kế hoạch.

Quang cảnh Hội nghị.
Quang cảnh Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối đã ghi nhận, biểu dương những nỗ lực và kết quả mà tập thể cán bộ, đảng viên, người lao động toàn hệ thống BIDV đạt được trong năm 2012. Nhất trí với phương hướng, nhiệm vụ và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI của đơn vị trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối nhấn mạnh: Trước yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao, Đảng ủy BIDV cần tiếp tục chú trọng triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Đảng. Lãnh đạo đơn vị nghiêm túc chấp hành các chủ trương, chỉ đạo của Chính phủ, tập trung tái cơ cấu theo trọng tâm, trọng điểm hoạt động kinh doanh, trong đó đặc biệt chú trọng đến công tác tư tưởng, công tác cán bộ. Phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất của cán bộ, đảng viên, người lao động trong toàn hệ thống; chủ động nắm bắt tình hình để có những giải pháp kịp thời, hiệu quả. Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, bố trí cán bộ và sử dụng nguồn nhân lực có chất lượng cao, năng động, nhạy bén, hiệu quả. Bên cạnh đó, tích cực đầu tư nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, kiểm soát chặt chẽ các chỉ tiêu tín dụng và hoạt động ngân hàng, tiếp tục thực hiện các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh theo chỉ đạo của Chính phủ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong quá trình hội nhập và phát triển./.

Nhật An

 

.
.
.
.