.
.

Đảng ủy Ngân hàng Phát triển Việt Nam lãnh đạo các tổ chức Đảng hoàn thành Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2012-2015

Chủ Nhật, 06/01/2013|22:57

 

Đảng bộ Ngân hàng Phát triển Việt Nam trực thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương. Hiện nay, Đảng bộ có 25 tổ chức cơ sở Đảng, trong đó có 3 Đảng bộ trực thuộc (Sở Giao dịch I, Sở Giao dịch 2, VIDIFI), 1 chi bộ cơ sở và 21 chi bộ trực thuộc.

Toàn Đảng bộ có 479 đảng viên, trong đó có 438 đảng viên chính thức, 41 đảng viên dự bị. Ngay từ đầu năm 2012, Đảng ủy NHPT đã có Nghị quyết chỉ đạo, lãnh đạo các tổ chức Đảng triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị được Chính phủ giao và công tác Đảng theo kế hoạch, hướng dẫn của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Thực hiện quy định Điều lệ Đảng và Công văn số 1025, ngày 13/8/2012 của Ban Tổ chức Đảng uỷ Khối DNTW về tổ chức đại hội các chi bộ, Đảng uỷ NHPT đã có Hướng dẫn số 30-HD/ĐU, ngày 28/8/2012 về tổ chức đại hội chi bộ trong toàn Đảng bộ. Ngay sau khi có hướng dẫn và kế hoạch đại hội, các chi bộ chuẩn bị những nội dung cơ bản để tiến hành tổ chức đại hội báo cáo Đảng ủy NHPT, Đảng bộ cơ sở: dự thảo báo cáo tổng kết chi bộ nhiệm kỳ 2010-2012, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2012-2015; báo cáo kiểm điểm cấp uỷ; đề án nhân sự và chương trình đại hội. Đảng uỷ NHPT và Đảng bộ cơ sở đã xem xét hồ sơ đại hội và duyệt đề án nhân sự của các chi bộ. Đảng uỷ NHPT đã phân công các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng uỷ, Ban Chấp hành Đảng bộ NHPT dự và chỉ đạo 21 chi bộ trực thuộc Đảng bộ NHPT và chỉ đạo các đồng chí trong Ban Chấp hành 3 Đảng bộ cơ sở dự, chỉ đạo đại hội tại 21 chi bộ của các Đảng bộ cơ sở. Các chi bộ đã thực hiện đúng các bước chương trình đại hội theo quy định, thảo luận góp ý và đi đến thống nhất báo cáo tổng kết, phương hướng nhiệm vụ, xác định nhiệm vụ trọng tâm của chi bộ nhiệm kỳ tới; góp ý kiểm điểm vai trò lãnh đạo của cấp uỷ trong nhiệm kỳ vừa qua; đã lựa chọn và bầu ra được cấp uỷ mới.

Với tinh thần nghiêm túc, dân chủ và thẳng thắn, đảng viên các Chi bộ đã sáng suốt lựa chọn những đồng chí có phẩm chất đạo đức tốt, bản lĩnh chính trị vững vàng, có năng lực trình độ chuyên môn, năng lực lãnh đạo, tiên phong dẫn đầu về mọi mặt để bầu vào cấp uỷ của Chi bộ. Sau hơn 2 tuần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội ở tất cả các Chi bộ đã thành công tốt đẹp. Kết quả nhân sự cấp uỷ nhiệm kỳ 2012-2015 của các chi bộ có 94 đồng chí cấp uỷ viên, trong đó 42 đồng chí bí thư, 30 đồng chí phó bí thư; 22 đồng chí chi uỷ viên.

Tin tưởng rằng, dưới sự Lãnh đạo của Đảng bộ Ngân hàng Phát triển Việt Nam và  sự năng động, sáng tạo, đầy nhiệt huyết của cấp uỷ Chi bộ mới cùng sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể đảng viên của các chi bộ, sẽ tạo thành sức mạnh tổng hợp để luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị hàng năm và luôn được công nhận là Đảng bộ trong sạch vững mạnh./.

N.H

.
.
.
.