.
.

Bám sát định hướng của Đảng, chủ động triển khai toàn diện hoạt động đoàn thể

Chủ Nhật, 17/02/2013|10:00

Nhóm phóng viên vừa có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Văn Du, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn, Phó Tổng giám đốc VietinBank về hoạt động đoàn thể năm 2012. Xin được trân trọng giới thiệu...

Chủ tịch Công đoàn, Phó Tổng giám đốc thường trực VietinBank Nguyễn Văn Du. Ảnh: Mạnh Thắng.
Chủ tịch Công đoàn, Phó Tổng giám đốc thường trực VietinBank Nguyễn Văn Du. Ảnh: Mạnh Thắng.

 

Xin ông cho biết một số kết quả nổi bật của hoạt động đoàn thể trong năm 2012, đặc biệt là công tác Công đoàn? Nguyên nhân gì để đạt được những thành tựu đó?
Ông Nguyễn Văn Du:
Bám sát sự chỉ đạo của Công đoàn Ngân hàng Việt Nam (CĐ NHVN), Đảng ủy và Ban lãnh đạo VietinBank, năm 2012 CĐ VietinBank đã chỉ đạo BCH các Công đoàn cơ sở (CĐCS) phối hợp tốt với lãnh đạo chuyên môn, động viên cán bộ, người lao động (NLĐ) toàn hệ thống thực hiện nghiêm túc và toàn diện các hoạt động của CĐ theo kế hoạch đề ra.

Trước hết, CĐ đã chú trọng triển khai và làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục về chính trị, tư tưởng cho NLĐ; đẩy mạnh các phong trào thi đua, động viên NLĐ hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn. Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, xây dựng tổ chức Đảng, CĐ vững mạnh. Trong đó, công tác Đoàn thanh niên, lực lượng nòng cốt của Đảng cũng được đặc biệt quan tâm, thường xuyên bồi dưỡng nâng cao nhận thức về chính trị, lý tưởng đạo đức cách mạng, giáo dục truyền thống, xung kích trong phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ tổ quốc. Công tác nữ công, tài chính, kiểm tra, thi đua khen thưởng được triển khai đúng nguyên tắc, đủ, kịp thời, đảm bảo công khai, minh bạch cũng như an toàn tài sản. Chú trọng, chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho NLĐ, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Hoạt động của các Công ty công đoàn được triển khai tốt theo chức năng, nhiệm vụ, dự án quy hoạch.

Nét nổi bật và mang đậm chất văn hóa VietinBank đó là hoạt động từ thiện xã hội, chia sẻ trách nhiệm với cộng đồng của cán bộ, NLĐ trong toàn hệ thống. Nghĩa cử này được hầu hết cán bộ, NLĐ ý thức và tích cực đồng lòng tham gia hưởng ứng, góp phần thực hiện giải pháp ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội tại Nghị quyết 11 của Chính phủ, Nghị quyết 30a về xóa đói, giảm nghèo nhanh và bền vững.

Năm 2012 là một năm khó khăn đối với các doanh nghiệp và hoạt động ngân hàng, nhưng VietinBank đã tiết giảm các chi phí chưa cần thiết, tăng cường quản trị rủi ro, nâng cao hiệu quả kinh doanh để có điều kiện dành nhiều kinh phí thực hiện công tác an sinh xã hội và đền ơn đáp nghĩa. Cụ thể, xây dựng gần 9.000 nhà ở cho hộ nghèo; trên 200 trường học, nhà ở bán trú, ký túc xá; 40 trạm y tế, phòng khám đa khoa; tài trợ 90 xe ô tô phục vụ công tác y tế, gần 400 ca phẫu thuật; 150 sổ tiết kiệm; trên 600 con trâu bò; phụng dưỡng 88 Mẹ VNAH; xây dựng, tôn tạo nhiều nghĩa trang, nhà bia, đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ...

Đặc biệt, thực hiện “Chiến lược biển đảo đến năm 2020, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả nước, phấn đấu đưa nước ta trở thành một nước mạnh về biển, làm giàu từ biển, đảm bảo vững chắc chủ quyền quốc gia trên biển” theo tinh thần Nghị quyết TW4 (khóa X), VietinBank cũng đã hỗ trợ kinh phí xây dựng công trình Trung tâm Văn hóa đảo Nam Yết thuộc quần đảo Trường Sa. Công trình có tổng kinh phí 60 tỷ đồng, hoàn thành vào tháng 5/2012, đã góp phần giúp cán bộ, chiến sỹ, nhân dân trên đảo có điều kiện sinh hoạt cộng đồng, đồng thời củng cố, giữ vững mối quan hệ quân dân, góp phần bảo vệ vững chắc biên cương, hải đảo Tổ quốc. Bên cạnh đó, VietinBank còn phá kỷ lục Việt Nam về số người tham gia hiến máu nhân đạo. Trên 11.000 cán bộ, NLĐ đã hiến tặng 8.000 đơn vị máu; triển khai nhiều hoạt động khác về ủng hộ các quỹ tình thương, da cam, nghĩa tình Trường Sơn, phòng chống thiên tai hết sức thiết thực đối với đời sống nhân dân.

Đạt được những thành quả trên là bởi CĐ VietinBank đã kịp thời bám sát nhiệm vụ chính trị của đoàn thể, tranh thủ sự lãnh đạo của CĐ, của Đảng cấp trên và Đảng bộ VietinBank đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng trên các lĩnh vực của đời sống kinh tế xã hội tới NLĐ. Đặc biệt, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đối với cán bộ đảng viên, NLĐ trong toàn hệ thống luôn được thông suốt và thống nhất về tư tưởng, nâng cao nhận thức kinh doanh trong tình hình mới. Đây chính là tiền đề tạo nên những hành động, lòng tự giác và sức chiến đấu, ý thức học hỏi nâng cao trình độ lý luận chính trị. Quyết định sự thành công trên còn là ý chí tự rèn luyện hoàn thiện bản thân, nâng cao năng lực, trình độ, giữ vững đạo đức nghề nghiệp, vững vàng vượt qua khó khăn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, bảo đảm sự an toàn của cả hệ thống.

Đại hội đại biểu Công đoàn toàn hệ thống lần thứ IV thể hiện sự đoàn kết, đổi mới trí tuệ, ý chí quyết tâm cao của toàn thể đoàn viên lao động cũng như cá nhân người đứng đầu BCH Công đoàn. Ông có suy nghĩ gì về trách nhiệm của BCH Công đoàn mới nhiệm kỳ 2012 -2017?
Ông Nguyễn Văn Du:
Được sự quan tâm sâu sắc của Thường vụ Đảng ủy, Ban lãnh đạo VietinBank cùng sự chỉ đạo trực tiếp của CĐ NHVN, sự hỗ trợ của các đơn vị CĐCS trong toàn hệ thống; Với tinh thần trách nhiệm của BCH CĐ nhiệm kỳ mới nhằm góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức CĐ, BCH CĐ khóa IV nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của mình đối với tập thể cán bộ, NLĐ.

BCH sẽ tiếp tục phát huy mạnh mẽ những kết quả đã đạt được, bám sát định hướng hoạt động của VietinBank để thực hiện tốt chức năng của tổ chức CĐ phù hợp với điều kiện thực tế hoạt động. Cụ thể, BCH CĐ sẽ xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động hướng về cơ sở, thường xuyên quan tâm, lắng nghe ý kiến phản hồi của NLĐ, kịp thời có giải pháp tháo gỡ vướng mắc; Kiện toàn đội ngũ cán bộ CĐ các cấp; Đổi mới phương pháp vận động cán bộ, NLĐ theo quan điểm dân vận của Đảng, thực hành dân chủ ở cơ sở, công khai hóa hoạt động, tổ chức triển khai, tăng cường kiểm tra, hướng dẫn các CĐCS thực hiện đúng Điều lệ Công đoàn Việt Nam; Triển khai toàn diện các phong trào thi đua, đặc biệt đẩy mạnh thi đua hoàn thành tốt các chỉ tiêu kinh doanh ngay từ đầu năm.

Việc nêu gương thực hiện tốt định hướng chính trị, quan điểm, đường lối của Đảng chính là mục tiêu quan trọng để BCH CĐ có kế hoạch tăng cường kiểm tra giám sát mọi hoạt động, nêu cao trách nhiệm của Ban Thanh tra nhân dân, phối hợp hiệu quả với các phòng, ban làm tốt nhiệm vụ của thanh tra nhân dân, góp phần tích cực xây dựng tổ chức CĐ thực sự vững mạnh.

Xin ông cho biết định hướng, kế hoạch cũng như nhiệm vụ triển khai công tác Công đoàn trong nhiệm kỳ?
Ông Nguyễn Văn Du:
Năm 2013 là năm thứ 3 của kế hoạch 5 năm 2011 – 2015 trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng; Đại hội CĐ NHVN lần thứ V; Đại hội lần thứ XI CĐVN; Sơ kết 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 20–NQ/TW về tiếp tục xây dựng giai cấp Công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước; Kỷ niệm 25 năm VietinBank xây dựng và phát triển thực sự có ý nghĩa đối với hoạt động CĐ, đồng thời là yêu cầu đòi hỏi đẩy mạnh lãnh đạo đoàn thể tốt hơn, hiệu quả hơn; CĐ VietinBank sẽ tiếp tục và triển khai toàn diện một số nội dung sau:

Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, chủ trương, chính sách, các Nghị quyết của Đảng, Pháp luật của Nhà nước, trong đó tích cực lãnh đạo thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện các Nghị quyết của Đảng; Các CĐCS tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm túc quy chế, nội quy lao động, văn hóa VietinBank và chuẩn mực đạo đức, lối sống theo công văn 690/HĐQT; Đẩy mạnh thực hiện khắc phục các hạn chế, tồn tại, thực hiện Nghị quyết TW4 khóa XI về tổ chức kiểm điểm tự phê bình và phê bình tới cấp uỷ cơ sở góp phần xây dựng CĐ thực sự vững mạnh; Thực hiện mục tiêu “Cán bộ ngân hàng đạo đức tốt, nghiệp vụ giỏi, vững tin bước vào hội nhập với ngân hàng khu vực và Quốc tế”;

Đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động, học tập lập thành tích chào mừng “Kỷ niệm 25 năm VietinBank xây dựng và phát triển”. Chú trọng thi đua lao động giỏi, sáng tạo. Cấp ủy đảng, chuyên môn, CĐ các cấp cùng huy động sức mạnh tổng hợp với tư duy, định hướng, hành động đúng triển khai thắng lợi mọi nhiệm vụ kinh doanh, chiến lược hiện đại hóa công nghệ ngân hàng, chuẩn hóa các nghiệp vụ, chuyển đổi mô hình tổ chức hoạt động kinh doanh, quản trị điều hành, quản trị rủi ro theo chuẩn quốc tế;

Thi đua thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, chống lãng phí; Tiết giảm tối đa mọi chi phí, phát huy sáng kiến cải tiến. Đào tạo, đào tạo lại, đào tạo chuyên sâu, toàn diện nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Động viên NLĐ tự học tập, trang bị đầy đủ kiến thức, tự tin, sáng tạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao;

Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở; công khai, minh bạch mọi hoạt động; kiểm tra, giám sát các hoạt động của đơn vị. Đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao nhằm tăng cường nhân tố tài năng mới cũng như nâng cao chất lượng của đội tuyển bóng chuyền nữ và đội tuyển trẻ;

Quan tâm chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho NLĐ trên cơ sở kết quả kinh doanh của các đơn vị. Làm tốt công tác an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, tiếp tục chỉ đạo các CĐCS triển khai tới toàn thể ĐVLĐ thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT VietinBank tại Đại hội đại biểu CĐ toàn hệ thống lần thứ 4. Triển khai, thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội đúng với khẩu hiệu: “Chủ động, năng động, sáng tạo, đổi mới, kỷ cương, đoàn kết, tích cực phấn đấu vì VietinBank hiện đại, phát triển toàn diện, bền vững và hội nhập quốc tế”.

Vâng! Xin cảm ơn ông.

Nhóm PV

.
.
.
.