.
.

Đảng bộ VietinBank TP.Hà Nội kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Đảng và triển khai Nghị quyết TW6

Thứ Hai, 04/02/2013|14:30

Ngày 02/02, tại Hà Nội, Đảng bộ VietinBank Tp.Hà Nội tổ chức Lễ kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Đảng (3/2/1930-3/2/2013) và học tập, quán triệt Nghị quyết TW 6.

Phó Bí thư Đảng ủy VietinBank Nguyễn Văn Bình quán triệt các nội dung cơ bản Nghị quyết TW6 khóa XI tại hội nghị
Phó Bí thư Đảng ủy VietinBank Nguyễn Văn Bình quán triệt các nội dung cơ bản Nghị quyết TW6 khóa XI tại hội nghị

Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy VietinBank Nguyễn Văn Bình cùng đại diện các Ban xây dựng Đảng của Đảng ủy VietinBank; Ban Giám đốc Chi nhánh (CN) và toàn thể cán bộ đảng viên thuộc Đảng bộ CN Tp.Hà Nội.

Bí thư Đảng ủy - Giám đốc CN Trần Minh Bình đã ôn lại những chặng đường lịch sử vẻ vang của Đảng trong 83 năm qua: 83 năm xây dựng và trưởng thành, Đảng Cộng sản Việt Nam lấy Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng. Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và CNXH, vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, làm nên thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, thành lập Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là CHXHCN Việt Nam), xóa bỏ chế độ thực dân, phong kiến, mở ra kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với CNXH; đánh thắng chủ nghĩa thực dân cũ và mới, hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, thực hiện thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước đi lên CNXH, góp phần quan trọng vào cuộc đấu tranh của nhân dân thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội; đổi mới, từng bước đưa đất nước quá độ lên CNXH; xây dựng và bảo vệ Tổ quốc phù hợp với thực tiễn Việt Nam.

Thay mặt Đảng ủy và Ban lãnh đạo CN, đồng chí Trần Minh Bình kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tính năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2013 mà Đảng ủy và Ban Lãnh đạo VietinBank đã giao, thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tự hào về Đảng quang vinh, về Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, mỗi cán bộ, đảng viên và người lao động VietinBank Tp.Hà Nội nguyện một lòng theo Đảng, xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, tiếp tục xây dựng CN là lá cờ đầu trong toàn hệ thống.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Bình -  Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy VietinBank đã trực tiếp quán triệt các nội dung cơ bản Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 BCH Trung ương Đảng khóa XI. Trong đó tập trung vào 3 chuyên đề lớn: Tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hiện đại; Tiếp tục sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước; Về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Nhân dịp này, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy VietinBank, đồng chí Nguyễn Văn Bình chúc mừng Đảng bộ CN đã lãnh đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2012 và chúc toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động CN Tp.Hà Nội sức khỏe, hạnh phúc trong năm mới 2013 với tinh thần đoàn kết, chung sức đồng lòng, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

P.V

.
.
.
.