.
.

Ông Đặng Ngọc Tùng tái cử Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam

Thứ Tư, 31/07/2013|14:21

 

Ông Đặng Ngọc Tùng
Ông Đặng Ngọc Tùng

 

Tại phiên bế mạc Đại hội công đoàn Việt Nam lần thứ XI diễn ra sáng 30/7, tại Hà Nội, ông Nguyễn Văn Ngàng, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn LĐVN khoá X đã báo cáo kết quả bầu Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XI gồm 172 ủy viên; Đoàn Chủ tịch gồm 24 Ủy viên; Chủ tịch và 5 Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn khóa XI; bầu 15 ủy viên Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XI.

Ông Đặng Ngọc Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa X được bầu làm Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XI.

5 Phó Chủ tịch gồm các ông Mai Đức Chính, Nguyễn Văn Ngàng, Trần Văn Lý, Trần Thanh Hải và bà Nguyễn Thị Thu Hồng.
Thay mặt BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam khoá XI, Chủ tịch Tổng Liên đoàn LĐVN Đặng Ngọc Tùng nhấn mạnh: Từng thành viên sẽ nỗ lực, quán triệt kỹ Nghị quyết Đại hội XI để xây dựng thành chương trình hành động, triển khai có hiệu quả Nghị quyết ĐH đề ra. Mỗi thành viên BCH sẽ đem hết tâm huyết phục vụ đoàn viên, phục vụ người lao động. Chúng tôi sẽ làm việc trên nguyên tắc tập trung dân chủ và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, của đoàn viên.

Tại phiên bế mạc, ông Mai Đức Chính, Phó  Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội báo cáo tổng hợp kết quả lấy ý kiến của đại biểu về các chỉ tiêu phấn đấu trong năm 2013-2018 và Báo cáo giải trình tiếp thu của Đoàn Chủ tịch Đại hội về các ý kiến góp ý dự thảo Báo cáo của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa X tại Đại hội và Báo cáo sửa đổi, bổ sung Điều lệ công đoàn Việt Nam./.

Minh Hòa/VOV online

.
.
.
.