.
.

Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương làm việc với Đảng bộ Tổng công ty Giấy Việt Nam

Thứ Ba, 24/09/2013|07:08

Ngày 20/9/2013, tại Hà Nội, Đoàn công tác của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương do đồng chí Bùi Văn Cường dẫn đầu đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty Giấy Việt Nam về kết quả thực hiện nhiệm vụ qua nửa nhiệm kỳ Đại hội (2010 - 2015).

Toàn cảnh buổi làm việc
Toàn cảnh buổi làm việc

Đến dự có đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương cùng đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị của Đảng ủy Khối. Về phía Tổng Công ty Giấy, có đại diện Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Tổng Giám đốc và đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị thuộc Tổng Công ty.

Báo cáo tại buổi làm việc, đồng chí Trần Văn Nghiêm - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng Công ty Giấy Việt Nam cho biết: Thực hiện nghị quyết Đại hội lần thứ I (nhiệm kỳ 2010 - 2015), Đảng ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai hoàn thành mọi chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị đề ra, đồng thời làm tốt công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng tại doanh nghiệp.

Đảng bộ Tổng công ty Giấy Việt Nam là đảng bộ cấp trên cơ sở với tổng số gần 1.100 đảng viên sinh hoạt tại 31 chi, đảng bộ trực thuộc. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, tình hình sản xuất, kinh doanh của Tổng Công ty không ngừng phát triển; đời sống, việc làm, thu nhập của cán bộ, CNVCLĐ ổn định; tư tưởng phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng bộ và Ban lãnh đạo Tổng Công ty. Doanh thu năm 2011 đạt 3.053 tỷ đồng; năm 2012 đạt 3.328 tỷ đồng; 9 tháng đầu năm 2013 đạt 2.448 tỷ đồng. Sản lượng giấy hàng năm đạt từ 96.000 đến trên 100.000 tấn, mức tiêu thụ đạt từ 90 đến 99%. Thu nhập bình quân đạt từ 4,3 triệu năm 2011 lên 5,9 triệu đồng/người/tháng năm 2013.

Bên cạnh đó, Đảng bộ Tổng Công ty đã lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình tiết giảm chi phí; các giải pháp quản lý định mức kinh tế kỹ thuật, góp phần hạ giá thành, nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm. Đẩy mạnh các phong trào thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí. Trong năm 2011, 2012 và 6 tháng đầu năm 2013, Công ty mẹ có 36 sáng kiến cải tiến kỹ thuật được áp dụng vào sản xuất với giá trị làm lợi 9,3 tỷ đồng; tiết kiệm chi phí vật tư, nguyên liệu so với kế hoạch định mức 85 tỷ đồng.

Triển khai thực hiện Đề án tái cơ cấu của Tổng Công ty, giai đoạn 2013 – 2015 theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt, Tổng Công ty đã rà soát, bổ sung, hoàn thiện và ban hành hệ thống các văn bản quản lý, quy định, quy chế và sáp nhập, sắp xếp các công ty con cũng như đơn vị sự nghiệp sang mô hình phù hợp; nghiên cứu thoái vốn của Công ty mẹ tại 9 doanh nghiệp vào thời điểm thích hợp, bảo toàn vốn công, công khai và minh bạch, tiến tới cổ phần hóa Tổng Công ty vào năm 2015.

Các nội dung trong công tác xây dựng Đảng luôn được Đảng ủy chỉ đạo thực hiện tốt. Công tác tư tưởng, chính trị; công tác tổ chức, cán bộ; công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường. Qua đó, tạo sự thống nhất trong nhận thức và chuyển biến trong hành động; tạo bước đột phá trong nhiều giải pháp nhằm thực hiện tốt các mục tiêu đã được thông qua trong Nghị quyết Đại hội. Đồng thời, chủ động nắm bắt và xử lý kịp thời có hiệu quả tình hình diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và người lao động, tạo sự đồng thuận, giữ vựng sự đoàn kết nội bộ. Ngay sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình, các cấp ủy đảng cũng như cán bộ, đảng viên đã chủ động khắc phục, sửa chữa ngay những khuyết điểm, hạn chế của tập thể và cá nhân gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, qua đó xây dựng, bổ sung, hoàn thiện và ban hành Quy định về chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên và người lao động theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Quy chế văn hóa doanh nghiệp; nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình đã được thực hiện nghiêm túc ở tất cả các cấp; tinh thần, thái độ và trách nhiệm làm việc của cán bộ, đảng viên và người lao động được nâng lên, đặc biệt là sự chuyển biến trong rèn luyện đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần hợp tác và ứng xử trong quan hệ công việc.

Đồng chí Bùi Văn Cường - Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc
Đồng chí Bùi Văn Cường - Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Bên cạnh đó, sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi, đảng bộ được đổi mới; chú trọng hình thức sinh hoạt chuyên đề với nội dung thiết thực, liên quan trực tiếp đến việc nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty cũng như trách nhiệm của các cấp ủy Đảng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị. Tỷ lệ tổ chức đảng đạt trong sạch, vững mạnh; số đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm tăng lên. Công tác phát triển đảng viên mới được coi trọng cả về số lượng và chất lượng. Thời gian qua đã kết nạp được 118 đảng viên mới; số đảng viên mới đều được bồi dưỡng lý luận chính trị và chuyển đảng chính thức đúng kỳ hạn.

Tuy nhiên, trong thời gian qua, Tổng công ty cũng đứng trước nhiều khó khăn, thách thức như: lượng giấy tồn kho có chiều hướng tăng do lượng tiêu thụ chững lại, nhu cầu sử dụng giấy in, giấy viết giảm do xã hội bùng nổ công nghệ thông tin, nhiều trang web, tờ báo điện tử ra đời; một số công ty liên kết khó khăn, sản xuất thua lỗ...

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bùi Văn Cường đánh giá cao sự nỗ lực của Đảng ủy, lãnh đạo Tổng Công ty trong công tác chỉ đạo, điều hành để đạt những kết quả về công tác chính trị và sản xuất kinh doanh trong nửa đầu nhiệm kỳ. Đồng chí nhấn mạnh: Trong điều kiện khó khăn chung nhưng đơn vị đã thực hiện tốt công tác an sinh xã hội với số tiền là 15,4 tỷ đồng và thực hiện Nghị quyết 30a của Chính phủ với số tiền lên đến 19,2 tỷ đồng. Bên cạnh đó đã thực hiện tốt công tác quốc phòng, an ninh; công tác xây dựng đảng từ giáo dục chính trị tư tưởng đến kiểm tra giám sát đã được chỉ đạo nề nếp, bài bản và đạt kết quả cao. Tuy nhiên vẫn còn những hạn chế, tồn tại chưa được chỉ ra nhưng mong rằng Đảng ủy Tổng Công ty cần thực hiện kiểm điểm theo định kỳ, tập trung chỉ đạo để khắc phục những yếu kém để đạt được kết quả toàn diện hơn trong cả nhiệm kỳ.

Đứng trước những khó khăn, thách thức mới của đất nước cũng như của ngành, đồng chí Bùi Văn Cường đề nghị: Đảng ủy Tổng Công ty cần tăng cường sự đoàn kết, nhất trí, từng bước tháo gỡ khó khăn, tập trung triển khai các giải pháp mà Đại hội đặt ra; tiếp tục chỉ đạo thực hiện đề án tái cơ cấu đã được phê duyệt, rà soát các dự án đã và đang triển khai nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất doanh nghiệp, quản trị nhân lực, tránh lãng phí vật tư, thiết bị.  

Đồng chí Bùi Văn Cường cũng lưu ý, Đảng bộ cần tiếp tục triển khai các Nghị quyết của Trung ương, Nghị quyết của Đảng bộ Khối và các chương trình hành động; tăng cường công tác quản lý, đào tạo cho cán bộ, đảng viên; chú trọng thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng gắn với Chỉ thị 03-CT/TW, phát huy tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao.

Lan Hương
 

.
.
.
.