.
.

Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI)

Thứ Hai, 08/09/2014|15:33

Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam vừa tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) bằng hình thức trực tuyến tại trụ sở Tập đoàn và 6 điểm cầu của các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc.

Các Đảng viên tham dự Hội nghị học tập Nghị quyết tại điểm cầu Hà Nội.
Các Đảng viên tham dự Hội nghị học tập Nghị quyết tại điểm cầu Hà Nội.

Dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ, Ủy viên HĐTV, Ban Tổng giám đốc, lãnh đạo các ban chuyên môn, các ban xây dựng Đảng, bí thư chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ quan Tập đoàn cùng 9 đảng bộ, chi bộ trực thuộc tại điểm cầu Hà Nội và 6 điểm cầu trực tuyến trong cả nước.

Hội nghị được nghe đồng chí Nguyễn Đức Hà - Vụ trưởng Vụ cơ sở Đảng (Ban Tổ chức Trung ương) truyền đạt những nội dung cơ bản của Nghị quyết và các vấn đề được định hướng tại Hội nghị Trung ương 9, gồm: Chuyên đề về thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TƯ về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”; Chuyên đề về phổ biến các vấn đề định hướng trong Hội nghị Trung ương 9 về: Quy chế bầu cử trong Đảng, Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và một số tình hình thời sự quốc tế và trong nước thời gian vừa qua.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Tập đoàn nhấn mạnh: Với tinh thần học tập nghiêm túc, Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 9 (Khóa XI) bằng hình thức trực tuyến đã hoàn thành cơ bản những nội dung đề ra. Đây là những vấn đề rất hệ trọng, đặt ra những nhiệm vụ rõ ràng cần thực hiện trong thời gian tới.

Thường trực Đảng ủy Tập đoàn yêu cầu các cấp ủy tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ đảng viên và công nhân viên chức để nắm vững những quan điểm cơ bản của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 BCH Trung ương khóa XI. Tập trung giải quyết những dứt điểm những vấn đề còn tồn tại, hạn chế tại cấp ủy để góp phần giữ vững ổn định chính trị và xây dựng phát triển Tập đoàn bền vững.

Văn Lương (CTV)

.
.
.
.