.
.

Đảng ủy Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam triển khai các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp

Thứ Năm, 06/11/2014|16:28

Sáng 5/11, tại Hà Nội, Đảng ủy Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ mở rộng, quán triệt, triển khai Chỉ thị 36 – CT/TW của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 69 – KH/ĐUK của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của Đảng ủy Khối về Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Đồng chí Nguyễn Quang Dương, Phó Bí thư Đảng ủy Khối dự, chỉ đạo Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Quang Dương, Phó Bí thư Đảng ủy Khối DNTW quán triệt các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và của Đảng ủy Khối DNTW.
Đồng chí Nguyễn Quang Dương, Phó Bí thư Đảng ủy Khối DNTW quán triệt các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và của Đảng ủy Khối DNTW.

Dự Hội nghị có đại diện các Ban, đơn vị Đảng ủy Khối DNTW; các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc, Kiểm soát  viên, cấp ủy các chi bộ, trưởng các phòng ban Trụ sở chính cùng đại diện Công đoàn, Đoàn thanh niên Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam (DIV).

Hội nghị đã nghe đồng chí Nguyễn Quang Dương, Phó Bí thư Đảng ủy Khối DNTW truyền đạt các nội dung cơ bản Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 69-KH/ĐUK của Đảng ủy Khối, các văn bản hướng dẫn của Trung ương và Đảng ủy Khối về Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, hướng tới Đại hội đại biểu lần thứ II Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Đồng chí Nguyễn Quang Dương, Phó Bí thư Đảng ủy Khối và đồng chí Nguyễn Văn Thạnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị DIV trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho các đồng chí đảng viên trong Đảng bộ.
Đồng chí Nguyễn Quang Dương, Phó Bí thư Đảng ủy Khối và đồng chí Nguyễn Văn Thạnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị DIV trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho các đồng chí đảng viên trong Đảng bộ.

Đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối nhấn mạnh, công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 – 2020 phải được tiếp tục đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả, phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương của Đảng, bảo đảm tăng cường đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức Đảng. Coi trọng chất lương, an toàn, tiết kiệm, không phô trương hình thức; phát huy trí tuệ, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, các tổ chức thành viên trong hệ thống chính trị, của cán bộ, đảng viên, người lao động. Công tác nhân sự phải bảo đảm chất lượng, tính kế thừa, phát triển, có số lượng và cơ cấu hợp lý. Đặc biệt lưu ý một số điểm mới trong các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ tới, đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối cũng trực tiếp giải đáp và làm rõ những ý kiến thảo luận của các đại biểu về tiêu chuẩn cơ cấu cấp ủy, tiêu chuẩn cấp ủy viên và một số vấn đề khác.

Các đại biểu dự Hội nghị.
Các đại biểu dự Hội nghị.

Tại Hội nghị, đồng chí Hà Hồng Sơn – Phó Bí thư Đảng ủy DIV đã trình bày kế hoạch tổ chức Đại hội Đảng các cấp của BHTGVN quán triệt chỉ thị Bộ Chính trị cũng như hướng dẫn, kế hoạch của ĐUK gồm các vấn đề chính: nội dung đại hội Đảng bộ, chi bộ; công tác chuẩn bị văn kiện Đại hội và tổ chức thảo luận các dự thảo báo cáo chính trị; công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử cấp ủy và thời gian tiến hành Đại hội. Theo đó, Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng, đại hội chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ sẽ được tổ chức trong khoảng thời gian từ tháng 4/2015 đến 6/2015; Đại hội đại biểu Đảng bộ DIV sẽ được tổ chức trong khoảng thời gian từ tháng 7/2015 đến tháng 8/2015.

Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Quang Dương, Phó Bí thư Đảng ủy Khối DNTW đã trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 2 đồng chí thuộc Đảng bộ Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam./.

Nhật An 

.
.
.
.