.
.

Đảng ủy Tổng Công ty Viễn thông MobiFone: Kỷ niệm 125 năm ngày sinh nhật Bác và triển khai chuyên đề năm 2015 "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"

Thứ Sáu, 15/05/2015|20:00

Ngày 15/5/2015, tại Hà Nội, Đảng ủy Tổng công ty Viễn thông MobiFone đã tổ chức kỷ niệm 125 năm ngày sinh nhật Bác và Hội nghị chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2015 về trung thực, trách nhiệm, gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh bằng hình thức trực tuyến tới 8 điểm cầu.

Các đại biểu tham dự Hội nghị
Các đại biểu tham dự Hội nghị

Đến dự có đồng chí Nguyễn Quán Phú, Báo cáo viên Cao cấp Ban Tuyên giáo Trung ương cùng đại diện Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; Ban Thường vụ Đảng ủy và toàn thể cán bộ, đảng viên của Đảng ủy Tổng Công ty Viễn thông MobiFone.

Diễn văn kỷ niệm do đồng chí Nguyễn Quang Tiến - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng công ty trình bày đã ôn lại quá trình hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Lãnh tụ thiên tài, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, là biểu tượng của trí tuệ, truyền thống đoàn kết, nhân cách văn hóa mang đậm cốt cách dân tộc và tầm vóc thời đại. Tư tưởng và đạo đức Hồ Chí Minh là kết tinh những truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta và tinh hoa văn hoá của nhân loại, là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và nhân dân ta, là tấm gương sáng để mọi người Việt Nam học tập và noi theo.

Trong thời gian qua, Đảng ủy Tổng Công ty Viễn thông MobiFone luôn quan tâm và quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đồng thời chủ động xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc tiếp tục cụ thể hóa các nội dung thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với lãnh đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ tái cơ cấu doanh nghiệp theo chỉ đạo của cấp trên theo đúng tiến độ và lộ trình, được toàn thể CBCNV Tổng Công ty nhận thức, đồng thuận.

Đồng chí Nguyễn Quang Tiến - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng Công ty Viễn thông MobiFone phát biểu khai mạc
Đồng chí Nguyễn Quang Tiến - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng Công ty Viễn thông MobiFone phát biểu khai mạc Hội nghị

Kết quả đó được thể hiện qua kết quả kinh doanh quý I/2015 của Tổng công ty tiếp tục đạt mức tăng trưởng cao so với cùng kỳ. Theo đó, doanh thu Tổng Công ty đạt 9.174 tỷ đồng, tăng 7,6% so với cùng kỳ năm 2014, tương ứng với 24,2% kế hoạch doanh thu năm; doanh thu dịch vụ giá trị gia tăng tăng 16%; dịch vụ Data tăng 27% so với cùng kỳ; lợi nhuận đạt 2.185 tỷ đồng tăng 1,1% so với cùng kỳ năm 2014, tương ứng với 29,9% kế hoạch năm. Về số lượng thuê bao phát triển mới đạt 2.177.829 thuê bao, tăng 39,2% so với cùng kỳ năm 2014, tương ứng với 19,4% kế hoạch năm.

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng đã được nghe đồng chí Nguyễn Quán Phú, Báo cáo viên Cao cấp Ban Tuyên giáo Trung ương truyền đạt Chuyên đề thực hiện Chị thị số 03-CT/TW năm 2015: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân, đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”.

Đồng chí Nguyễn Quán Phú, Báo cáo viên Cao cấp Ban Tuyên giáo Trung ương truyền đạt Chuyên đề thực hiện Chị thị số 03-CT/TW năm 2015
Đồng chí Nguyễn Quán Phú - Báo cáo viên Cao cấp Ban Tuyên giáo Trung ương truyền đạt Chuyên đề thực hiện Chị thị số 03-CT/TW năm 2015

Để triển khai học tập chuyên đề năm 2015  đạt kết quả thiết thực, sát với đặc điểm và điều kiện của Tổng công ty MobiFone, Ban Thường vụ Đảng ủy đã đề nghị các chi bộ, đảng bộ trực thuộc tiếp tục quán triệt sâu sắc mục đích, ý nghĩa, nội dung học tập theo tinh thần Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị; rà soát và bổ sung các tiêu chí, chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên, người lao động theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Bác để tự liên hệ bản thân, đề ra phương hướng phấn đấu, học tập và làm theo gắn với thực hiện nhiệm vụ của đơn vị.

Lan Hương

.
Các bài viết khác:
.
.
.