.
.

Đảng ủy Vinalines học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Đại hội Đảng bộ Khối DNTW lần thứ II

Thứ Sáu, 12/08/2016|10:47

Ngày 11/8, tại Hà Nội, Đảng ủy Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) tổ chức Hội nghị trực tuyến về học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ II cho cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ.

Đến dự có đại diện Ban Tuyên giáo và Ban Dân vận Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương cùng các đồng chí Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Hàng hải; Ủy viên BCH các đảng bộ, chi bộ cơ sở trên địa bàn Hà Nội, Trụ sở chính và Hải Phòng.

Các đại biểu tham dự Hội nghị
Các đại biểu tham dự Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo viên Đảng ủy Khối DNTW giới thiệu các chuyên đề: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020; Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay".

Đồng chí Trần Thanh Khê - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối truyền đạt NQ Đại hội Đảng bộ Khối DNTW
Đồng chí Trần Thanh Khê - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối truyền đạt NQ Đại hội Đảng bộ Khối DNTW

Hội nghị triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ II và Chương trình hành động của Đảng ủy Khối thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 – 2020; thảo luận Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Vinalines, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị

Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa và tầm quan trọng đặc biệt nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất về ý chí và hành động trong Đảng, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân, cổ vũ và động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân phát huy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường và sức mạnh toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Công tác tuyên truyền về Nghị quyết lần thứ XII của Đảng được tiến hành sâu rộng, thường xuyên với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp từng đối tượng; đảm bảo 100% CBCNVC-NLĐ ở đơn vị đều được phổ biến, tuyên truyền về Nghị quyết Đại hội.

Đồng chí Lê Anh Sơn - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy Tổng công ty Hàng hải Việt Nam quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty
Đồng chí Lê Anh Sơn - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy Tổng công ty Hàng hải Việt Nam quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty

Kiều Vân

.
Các bài viết khác:
.
.
.