.
.

Đảng ủy Tập đoàn công nghiệp Cao su Việt Nam:

Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII và tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng

Chủ Nhật, 18/09/2016|21:26

Từ ngày 16 - 17/9, Đảng ủy Tập đoàn công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng bằng hình thức trực tuyến tại 2 điểm cầu (Sơn La và TP. HCM). Gần 200 đồng chí cấp ủy, ủy ban kiểm tra; các đồng chí Bí thư chi, đảng bộ cơ sở; lãnh đạo đoàn thể chính trị - xã hội và các cán bộ làm công tác Đảng tại các đơn vị trực thuộc tham gia Hội nghị.

Toàn cảnh Hội  nghị
Toàn cảnh Hội nghị
Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Võ Sỹ Lực - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV VRG nhấn mạnh: Việc học tập, quán triệt Nghị quyết XII của Đảng và triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, góp phần tăng cường xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; chấn chỉnh, uốn nắn kịp thời những nhận thức lệch lạc; đấu tranh có hiệu quả với các quan điểm sai trái, thù địch.
Bên cạnh đó, việc thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác Đảng, góp phần thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối DNTW lần thứ II và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ VRG lần thứ VIII; đồng thời nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng trong các đơn vị trực thuộc. 
Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Đào Văn Lừng - nguyên Vụ trưởng Trưởng cơ quan thường trực Ban Tuyên giáo TW phía Nam truyền đạt các chuyên đề: Báo cáo chính trị của BCH Trung ương Đảng khoá XI tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2011 - 2015) và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016 - 2020); Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.
Hội nghị còn nghe đồng chí Trần Thanh Khê - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối DNTW quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối DNTW lần thứ II; đồng chí Võ Sỹ Lực - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy VRG đã triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020.
Tại buổi tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng, các đại biểu được nghe báo cáo viên của Văn phòng Đảng ủy VRG trình bày, trao đổi các nội dung về nghiệp vụ Văn phòng cấp ủy; nghiệp vụ công tác tổ chức cơ sở Đảng; nghiệp vụ về công tác Kiểm tra, giám sát, công tác Tuyên giáo - Dân vận.
Nguyễn Lý
.
.
.
.