.
.

Đảng bộ VietinBank đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức công tác tuyên giáo

Thứ Tư, 02/11/2016|16:52

Năm 2015 là năm có nhiều sự kiện chính trị quan trọng, đặc biệt là Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Đảng bộ VietinBank coi trọng, quan tâm chỉ đạo đổi mới mạnh mẽ công tác tuyên giáo và công tác này có nhiều đóng góp vào thành tích chung của hệ thống.

Đổi mới mạnh mẽ công tác giáo dục chính trị tư tưởng
Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ VietinBank tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác giáo dục chính trị tư tưởng. Thông qua việc ứng dụng khoa học kỹ thuật, hạ tầng cơ sở hiện có, Đảng bộ VietinBank đã tổ chức nhiều hội nghị học tập quán triệt các chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Đảng cấp trên; hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng, các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ chuyên môn, các hội nghị giao ban... bằng phương pháp trực tuyến đến tất cả các đơn vị trong toàn hệ thống. Hoạt động này nhằm tiết kiệm chi phí, thời gian, thống nhất xuyên suốt quan điểm của Đảng ủy và Ban lãnh đạo VietinBank, góp phần nhanh chóng đưa Nghị quyết của Đảng vào thực tiễn hoạt động đạt kết quả tốt, được các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, cán bộ, đảng viên và người lao động đồng tình ủng hộ.
Trong nhiệm kỳ 2011 - 2015, Đảng ủy VietinBank đã tổ chức được 41 hội nghị học tập, quán triệt các Nghị quyết của Trung ương và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương (DNTW), trong đó có 15 hội nghị thực hiện bằng phương pháp trực tuyến với 168 điểm cầu và trên 70.000 lượt cán bộ, đảng viên và người lao động tham gia.
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT VietinBank Nguyễn Văn Thắng thay mặt Đảng ủy VietinBank báo công dâng Bác nhân Kỷ niệm Ngày thành lập Đảng
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT VietinBank Nguyễn Văn Thắng thay mặt Đảng ủy VietinBank báo công dâng Bác nhân Kỷ niệm Ngày thành lập Đảng
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền
Xác định công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của hoạt động tuyên giáo, Đảng ủy VietinBank luôn quan tâm lãnh đạo đổi mới toàn diện nội dung, phương pháp công tác tuyên truyền. Hoạt động này đã góp phần nâng cao vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, nâng cao nhận thức của đảng viên trong toàn Đảng bộ, nỗ lực vượt qua thử thách, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Một điểm nhấn trong công tác tuyên giáo của VietinBank trong thời gian qua là việc tích cực quán triệt, tuyên truyền và nhân rộng Chỉ thị 03 - CT/TW của Bộ Chính trị trong toàn hệ thống. Đảng ủy VietinBank xác định đây là đợt sinh hoạt chính trị nhằm tiếp tục định hướng toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh; tạo chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng hơn nữa về ý thức tu dưỡng, nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, từ đó Đảng ủy VietinBank ban hành Quyết định số 165-QĐ/ĐU về “Chuẩn mực đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên và người lao động thuộc VietinBank theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh”.
Đặc biệt, Ban Tuyên giáo Đảng ủy VietinBank đã phối hợp với Ban Thông tin Truyền thông tổ chức viết bài tuyên truyền về các ngày Lễ lớn, Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đại biểu Đảng bộ VietinBank lần thứ IX, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; biểu dương các tập thể, cá nhân đặc biệt tiêu biểu xuất sắc trong học tập và làm theo lời Bác, qua đó tạo sự lan tỏa và nhân rộng điển hình trong toàn hệ thống.
Thông qua gần 700 bài tuyên truyền với hình ảnh, nội dung tốt, tính chiến đấu, giáo dục cao trên Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, Báo Điện tử Đảng ủy Khối DNTW, Website VietinBank, Thông tin VietinBank, các phương tiện thông tin đại chúng của Trung ương và các địa phương đã góp phần nâng cao nhận thức chính trị cho cán bộ, đảng viên, người lao động và nâng tầm giá trị hình ảnh, thương hiệu VietinBank.
Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương khen thưởng các cá nhân xuất sắc trong Đảng bộ VietinBank về thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị
Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương trao Bằng khen cho các cá nhân xuất sắc trong Đảng bộ VietinBank về thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị
Tạo dấu ấn riêng
Thông qua hoạt động về nguồn như: Lễ báo công dâng Bác, Lễ kết nạp Đảng, vào Lăng viếng Bác, thăm quan Phủ Chủ tịch, thăm quan các khu di tích lịch sử cách mạng, lễ trồng cây đời đời nhớ ơn Bác... Đảng ủy VietinBank đã khơi dậy lòng tự hào và tinh thần yêu quê hương, đất nước, yêu nghề trong mỗi cán bộ đảng viên.
Bằng phương pháp trực tuyến, Đảng ủy VietinBank không chỉ tổ chức nhiều hội nghị học tập các nghị quyết Trung ương, của Đảng cấp trên mà còn tổ chức các chương trình tiêu biểu như: Lễ Kỷ niệm Ngày sinh của Bác, Cuộc thi “Tìm hiểu về Đảng” nhân Kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Cuộc thi thu hút sự tham gia của gần 20.000 cán bộ, đảng viên, người lao động trên toàn hệ thống. Đây là dấu ấn tiêu biểu trong công tác tuyên giáo tại VietinBank trong những năm qua.
Đặc biệt, Đảng ủy VietinBank đã phát động các phong trào thi đua yêu nước, các công trình chào mừng Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối DNTW lần thứ II tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. 
Các phong trào thi đua gắn với học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được cán bộ, đảng viên, người lao động tích cực hưởng ứng và mang lại hiệu quả thiết thực. Tính đến cuối năm 2015, phong trào lao động, sáng tạo, phát huy sáng kiến đã có 255 cán bộ tham gia với tổng số 518 ý tưởng... Vinh dự hơn khi từ các phòng trào này, VietinBank được Đảng ủy Khối vinh danh 4 công trình, 11 cá nhân tiêu biểu xuất sắc,…
Gia Hân
 
.
.
.
.