.
.

Đảng bộ Tập đoàn Hóa chất Việt Nam triển khai nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng năm 2017

Thứ Sáu, 13/01/2017|19:01

Ngày 12/1, tại Hà Nội, Đảng ủy Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017.

Tới dự Hội nghị có các đồng chí: Trần Thanh Khê - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối DNTW; đại diện các Vụ của Ban Kinh tế Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng và các ban, đơn vị của Đảng ủy Khối.

Đồng chí Trần Thanh Khê - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối DNTW phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
Đồng chí Trần Thanh Khê - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối DNTW phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Về phía Tập đoàn Hóa chất Việt Nam có các đồng chí: Nguyễn Anh Dũng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên; đồng chí Nguyễn Văn Quý, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy; các đồng chí Ủy viên BCH, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra, thành viên HĐTV, Ban Tổng giám đốc, kiểm soát viên Tập đoàn; bí thư, phó bí thư các đảng bộ bộ phận, chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở; trưởng, phó các ban của Tập đoàn cùng lãnh đạo Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam và lãnh đạo các đơn vị thành viên trong Tập đoàn.

Theo Báo cáo của Ban chấp hành Đảng bộ Tập đoàn, trong năm 2016 Đảng uỷ, Hội đồng thành viên, Ban Tổng giám đốc Tập đoàn đã nghiêm túc triển khai thực hiện chủ trương, chính sách, chỉ thị, nghị quyết của Đảng và Chính phủ; bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Khối DNTW và Bộ Công Thương, triển khai đồng bộ các giải pháp, lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc và các đơn vị thành viên tập trung mọi nguồn lực cho hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng. Kịp thời tham gia góp ý xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động và sự phát triển của ngành và của Tập đoàn cũng như các lĩnh vực khác theo yêu cầu của cơ quan có liên quan. Xây dựng và ban hành các quy chế, quy định về quản trị nội bộ nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản trị doanh nghiệp. Hỗ trợ các đơn vị có khó khăn về vốn, thị trường, đầu tư xây dựng…

Đồng chí Trần Thanh Khê - Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối trao tặng Kỷ niệm chương các mặt công tác xây dựng Đảng cho các đồng chí trong Đảng bộ Tập đoàn Hóa chất.
Đồng chí Trần Thanh Khê - Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối trao tặng Kỷ niệm chương các mặt công tác xây dựng Đảng cho các đồng chí trong Đảng bộ Tập đoàn Hóa chất.

Trong bối cảnh thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, nền kinh tế trong nước vẫn còn nhiều khó khăn, đặc biệt khó khăn đối với nhóm ngành hàng phân bón, trong năm 2016 Tập đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam có 5/6 nhóm ngành hàng đạt tăng trưởng khá, có lãi; 20/24 đơn vị hoạt động sản xuất kinh doanh có lãi, đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động. Hoạt động đầu tư được triển khai theo kế hoạch và cơ bản đạt tiến độ đề ra. Công tác tái cơ cấu tiếp tục được triển khai theo đúng kế hoạch.

Trên lĩnh vực xây dựng Đảng, Đảng ủy Tập đoàn nghiêm túc thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng; tăng cường công tác tổ chức, cán bộ, công tác kiểm tra, giám sát; công tác dân vận và lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể được quan tâm chú trọng.

Đại diện các tập thể, cá nhân có thành tích nhận khen thưởng của Đảng ủy Tập đoàn.
Đại diện các tập thể, cá nhân có thành tích nhận khen thưởng của Đảng ủy Tập đoàn.

Trên cơ sở Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn nhiệm kỳ 2015 – 2020, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016, Đảng bộ Tập đoàn đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho năm 2017. Trong đó tập trung xây dựng Đảng bộ Tập đoàn vững mạnh toàn diện. Lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc, người đại diện phần vốn của Tập đoàn tập trung lãnh đạo công ty, đơn vị duy trì và đẩy mạnh sản xuất kinh doanh có hiệu quả, tiếp tục triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng trọng điểm theo đúng tiến độ, đảm bảo đủ việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế theo kế hoạch đã đăng ký. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác tái cơ cấu doanh nghiệp.

Các đại biểu dự Hội nghị.
Các đại biểu dự Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Trần Thanh Khê - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối DNTW đánh giá, trong bối cảnh rất khó khăn của tình hình kinh tế nói chung, đối với ngành hàng phân bón nói riêng, Đảng bộ Tập đoàn đã lãnh đạo đơn vị đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Mặc dù dự báo tình hình còn tiếp tục khó khăn, song với  với quyết tâm của Đảng, Chính phủ, các cấp, các ngành nỗ lực cao nhất để hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2017. Đây là yếu tố thuận lợi để các doanh nghiệp đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh. Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn và các cấp ủy trực thuộc cần tiếp tục đổi mới phương thức, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng trong toàn Đảng bộ.

Tại Hội nghị, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương và Đảng ủy Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đã tặng kỷ niệm chương, bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích trong năm 2016.

P.V

.
.
.
.