.
.

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương làm việc với Đảng ủy Ngân hàng Chính sách xã hội Trung ương

Thứ Ba, 23/05/2017|17:39

Ngày 22/5, tại Hà Nội, Đoàn công tác của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương do đồng chí Phạm Viết Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Đảng ủy Ngân hàng Chính sách xã hội Trung ương (NHCSXH).

Tham gia Đoàn công tác còn có đồng chí Trần Hữu Bình – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, lãnh đạo các ban, đơn vị Đảng ủy Khối.

Về phía Đảng ủy NHCSXH, có đồng chí Dương Quyết Thắng – Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban chấp hành Đảng bộ.

Báo cáo tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Đức Vui - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy NHCSXH cho biết: Trong những tháng đầu năm 2017, bám sát các Nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và của Đảng ủy Khối DNTW về công tác xây dựng Đảng, Nghị quyết số 01 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2017, Đảng ủy NHCSXH đã lãnh đạo đơn vị chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao, xây dựng Đảng bộ NHCSXH, các tổ chức chính trị - xã hội trong sạch, vững mạnh.

Trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, NHCSXH đã chủ động tổ chức huy động nguồn vốn, chủ yếu là nguồn từ phát hành trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh để thực hiện các chương trình tín dụng và thanh toán những khoản nợ đến hạn. Đồng thời chỉ đạo các chi nhánh tập trung huy động tiền gửi, chú trọng huy động tiền gửi tại các điểm giao dịch, đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn của các đối tượng thụ hưởng. Đặc biệt, thực hiện Nghị quyết 30a của Chính phủ, NHCSXH đã tập trung nguồn vốn tín dụng, ưu tiên đầu tư cho 64 huyện nghèo. Nguồn vốn đã giúp nhiều hộ gia đình nhất là đồng bào dân tộc thiểu số có vốn để sản xuất kinh doanh, tạo việc làm và từng bước vươn lên thoát nghèo.

Quang cảnh buổi làm việc.
Quang cảnh buổi làm việc.

Tính đến nay, tổng nguồn vốn của NHCSXH ước đạt trên 176 nghìn tỷ đồng, tăng 8,4% so với 31/12/2016; tổng dư nợ ước đạt trên 166 nghìn tỷ đồng, tăng 6,0% so với cuối 2016, hoàn thành trên 74% kế hoạch tăng trưởng được giao, với trên 6,9 triệu người nghèo và các đối tượng chính sách đang còn dư nợ. Doanh số cho vay ước đạt 32.350 tỷ đồng; qua đó giúp cho trên 1,2 triệu lượt người nghèo và các đối tượng chính sách có vốn để SXKD; góp phần tạo việc làm cho gần 88 nghìn lao động; xây dựng trên 700 nghìn công trình cung cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn.

NHCSXH đã xây dựng và hoàn thiện được bộ máy điều hành tác nghiệp làm nhiệm vụ thường trực, tổ chức điều hành quản lý vốn thống nhất từ Trung ương đến cơ sở, với mạng lưới hoạt động phủ khắp toàn quốc, tới tận cấp huyện, xã, thôn, bản, biên giới, hải đảo. Phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội và chính quyền địa phương thành lập gần 200 nghìn tổ tiết kiệm và vay vốn hoạt động tại các thôn, bản và tổ chức giao dịch tại gần 11 nghìn điểm giao dịch đặt tại trụ sở UBND xã, phường, thị trấn trong cả nước. Điểm giao dịch xã là một bước tiến trong cải cách thủ tục hành chính và là một đặc thù riêng có của NHCSXH. Qua đó nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động tín dụng chính sách tại các địa phương, góp phần tích cực thực hiện mục tiêu giảm nghèo, giải quyết việc làm, xây dựng nông thôn mới.

Về công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy NHCSXH đã tập trung thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên. Triển khai đầy đủ, kịp thời, có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và Đảng ủy Khối DNTW. Trong đó, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với triển khai Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tại Đảng bộ đã được các tổ chức đảng, đoàn thể, cán bộ, đảng viên trong toàn đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện, từ đó góp phần nâng cao nhận thức, giúp đội ngũ cán bộ, đảng viên tin tưởng vào chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đến nay có 21/21 chi, đảng bộ trực thuộc và Công đoàn, Đoàn thanh niên NHCSXH đã xây dựng Chương trình hành động và đề ra các giải pháp thực hiện; 465 đảng viên đã có cam kết không suy thoái về tư tưởng, chính trị, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống và không có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; 669 cán bộ, đảng viên và người lao động xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, trong đó đăng ký từ 2-3 việc cụ thể làm theo Bác.

Bên cạnh đó, Đảng ủy NHCSXH đã xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên năm 2017, đến nay đã xét kết nạp đối với 15 quần chúng ưu tú, chuyển đảng chính thức đối với 14 đảng viên. Tăng cường chỉ đạo các chi, đảng bộ nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Đồng chí Phạm Viết Thanh - Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu tại buổi làm việc.
Đồng chí Phạm Viết Thanh - Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu tại buổi làm việc.

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy NHCSXH đã ban hành quy trình kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, qua kiểm tra cho thấy, các đơn vị chấp hành nghiêm túc quy định về công tác thu chi tài chính đảng; đã xây dựng và triển khai thực hiện tốt Chương trình, Kế hoạch hành động của tập thể, cá nhân về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị đảm bảo chất lượng, nội dung phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và hoạt động thực tiễn của đơn vị.

Việc thực hện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở của các đơn vị thuộc hệ thống NHCSXH đã có tác động tích cực đến việc xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh; hoạt động chuyên môn đi vào nền nếp, kỷ cương, góp phần vào phát triển bền vững của NHCSXH; xây dựng và củng cố mối quan hệ giữa người sử dụng lao động với người lao động. Đồng thời làm chuyển biến nhận thức trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và người lao động.

Việc triển khai các chương trình an sinh xã hội đối với cộng đồng ngày càng được mở rộng về quy mô, đối tượng, phạm vi nhận hỗ trợ nhưng vẫn đảm bảo trọng tâm và đúng đối tượng chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn,… Trong gần 15 năm qua, CBCNVC-NLĐ trong toàn hệ thống đã quyên góp được trên 130 tỷ đồng, hỗ trợ thực hiện công tác an sinh xã hội số tiền 125 tỷ đồng.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Viết Thanh – Ủy viên  Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã biểu dương những kết quả mà Ngân hàng Chính sách xã hội đạt được trong thời gian qua và nhấn mạnh: Ngân hàng Chính sách là ngân hàng về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác. Hoạt động của NHCSXH không vì mục tiêu lợi nhuận. Hoạt động tín dụng chính sách góp phần quan trọng trong thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách, mục tiêu, nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước đã đề ra, đảm bảo an sinh xã hội, an ninh quốc phòng và nâng cao đời sống kinh tế của người nghèo.

Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Ngân hàng CSXH Trung ương Dương Quyết Thắng báo cáo kết quả công tác của Đảng bộ Ngân hàng
Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Ngân hàng CSXH Trung ương Dương Quyết Thắng báo cáo kết quả công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Ngân hàng.

Đánh giá cao đội ngũ cán bộ, đảng viên NHCSXH, đồng chí cho rằng, môi trường làm việc là rất quan trọng để thử thách cán bộ, đảng viên. Thời gian qua, Ngân hàng đã đào tạo được đội ngũ cán bộ có ý thức trách nhiệm, tâm huyết; công tác luân chuyển, điều động, đào tạo cán bộ trẻ kế thừa được NHCSXH thực hiện bài bản, đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhằm giúp các chi nhánh nâng cao chất lượng hoạt động, giải quyết vấn đề khó khăn. Nhờ đó, tỷ lệ nợ quá hạn và nợ khoanh của ngân hàng giảm từ 13,75% tại thời điểm nhận bàn giao xuống còn 0,79%.

Đồng chí lưu ý, trong thời gian tới, Đảng ủy NHCSXH cần đổi mới phương thức lãnh đạo; tiếp tục chỉ đạo rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật để đề xuất, kiến nghị các cấp có thẩm quyền xem xét, sửa đổi bổ sung các văn bản cho phù hợp với quy định của pháp luật và phù hợp với thực tiễn hoạt động của đơn vị, để ngân hàng hoạt động hiệu quả, có lãi.

Trong điều kiện toàn Đảng đang thực hiện mạnh mẽ Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đồng chí Phạm Viết Thanh yêu cầu, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy NHCSXH trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát, phải chú trọng vào việc nắm tình hình, phát hiện và kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên, nhằm phát hiện sớm, khắc phục ngay từ ban đầu; kịp thời hướng dẫn các tổ chức đảng trực thuộc thực hiện các nhiệm vụ kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật đảm bảo theo quy định.

Việc thực hiện và triển khai nhiệm vụ những tháng đầu năm 2017 của cả nước, tăng trưởng GDP quý I đạt 5,1%, thấp hơn cùng kỳ (5,48%); dự báo những tháng còn lại của năm 2017 còn nhiều khó khăn, vì vậy, đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối đề nghị, Đảng ủy NHCSXH cần tiếp tục chỉ đạo các chi nhánh cấp tỉnh tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và Nhà nước; tập trung củng cố nâng cao chất lượng tín dụng; đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu vay vốn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Kiều Vân

.
.
.
.