.
.

Đảng bộ Tổng công ty Xi măng Việt Nam triển khai nhiệm vụ năm 2018

Chủ Nhật, 28/01/2018|18:35

Ngày 26/1, tại Hà Nội, Đảng ủy Tổng công ty Xi măng Việt Nam (Vicem) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018. Đồng chí Phạm Tấn Công – Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Các đại biểu tham dự Hội nghị
Các đại biểu tham dự Hội nghị

Đến dự còn có đồng chí Trần Thanh Khê - Ủy viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo Đản ủy Khối cùng đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị của Đảng ủy Khối.

Về phía Đảng ủy Vicem, có các đồng chí: Lương Quang Khải – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV; Bùi Hồng Minh – Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc; Nguyễn Đình Lộc – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy cùng đại diện HĐTV, Ban Tổng giám đốc, Văn phòng Đảng ủy; cán bộ chủ chốt tại các chi, đảng bộ trực thuộc.

Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Lương Quang Khải – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Vicem cho biết: Mặc dù năm 2017 có nhiều khó khăn, sản lượng xi măng trong nước dư thừa 27,7% so với năng lực sản xuất, các doanh nghiệp sản xuất xi măng đều trong tình trạng tồn kho lớn, cạnh tranh ngày càng quyết liệt. Tuy nhiên đối với Vicem, mức tiêu thụ sản phẩm năm 2017 vẫn tăng 3,1% so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó, sản xuất clinker đạt 19,3 triệu tấn; sản xuất xi măng đạt 21,9 triệu tấn; doanh thu đạt 34.158 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 2.850 tỷ đồng; nộp ngân sách nhà nước 1.616 tỷ đồng.

Năm 2017, Đảng ủy Vicem đã thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Ban cán sự đảng Bộ Xây dựng về công tác sắp xếp, đổi mới, tái cấu trúc doanh nghiệp; ban hành Nghị quyết chuyên đề về “Nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng trong công tác tái cơ cấu, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp”. Chỉ đạo công tác đổi mới, nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp; tổ chức, sắp xếp lại bộ máy Công ty mẹ - Vicem và các công ty thành viên theo hướng tinh gọn, hiệu quả; rà soát, bổ sung, ban hành mới các quy trình, quy định quản lý nội bộ và thực hiện các chính sách nhằm nâng cao vai trò của Người đại diện quản lý vốn của Nhà nước tại các Công ty có vốn góp của Vicem; thực hiện phương án thoái vốn tại một số đơn vị theo Đề án Tái cơ cấu đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Đồng chí Phạm Tấn Công – Phó Bí thư Đảng ủy Khối DNTW phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Phạm Tấn Công – Phó Bí thư Đảng ủy Khối DNTW phát biểu tại Hội nghị

Bên cạnh đó, Đảng ủy Tổng công ty cũng đã chỉ đạo rà soát một số dự án đầu tư; nghiên cứu điều chỉnh về quy mô, công nghệ, chức năng, nhiệm vụ, hình thức sở hữu và tiến độ thực hiện cho phù hợp với tình hình thực tế hiện nay của Tổng công ty; chủ động tham gia công tác an sinh xã hội, năm 2017 đã hỗ trợ với tổng số tiền 26 tỷ đồng.

Trong công tác tổ chức xây dựng Đảng, Đảng ủy Tổng công ty đã chỉ đạo, hướng dẫn các cấp ủy trực thuộc tổ chức học tập, quán triệt và xây dựng chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết Trung ương 5 và Trung ương 6 (Khóa XII) của Đảng; Nghị quyết nhiệm vụ công tác năm 2017 của Đảng ủy Khối DNTW và Đảng ủy Vicem. Việc triển khai học tập, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết đảm bảo nghiêm túc, kịp thời và có sự đổi mới về hình thức, phương pháp phù hợp với đặc điểm, điều kiện ở cơ sở, do đó đã nâng cao được chất lượng, hiệu quả học tập; tổ chức các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho các quần chúng ưu tú; lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng cho cán bộ làm công tác Đảng. Thực hiện công tác Bảo vệ chính trị nội bộ một cách nghiêm túc theo đúng quy trình, quy định; xét tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 31 đảng viên; kết nạp vào Đảng cho 83 quần chúng ưu tú, chuyển chính thức cho 118 đảng viên dự bị, cấp 121 thẻ đảng cho đảng viên mới,… Các cấp ủy cơ sở trực thuộc đã triển khai nội dung “làm theo” tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành các chương trình hành động và cụ thể hóa phù hợp với đặc điểm tình hình cơ quan, đơn vị gắn với việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Đảng ủy Tổng công ty lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc xây dựng Chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng ủy và của Ủy ban Kiểm tra các cấp; hướng dẫn nghiệp vụ công tác kiểm tra giám sát đối với cấp ủy và UBKT các cấp cơ sở, kịp thời nắm bắt thông tin, xem xét giải quyết những vấn đề mới phát sinh ở cơ sở. Ngoài ra, các chi, đảng bộ trực thuộc đã thực hiện tốt Quy chế dân chủ, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, tiến bộ trong doanh nghiệp.

Năm 2018, Đảng ủy Vicem đặt ra mục tiêu, nhiệm vụ là không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng trong toàn Tổng công ty; tiếp tục thoái vốn tại một số đơn vị không thuộc lĩnh vực sản xuất, kinh doanh chính để tập trung đầu tư, phát triển vào nhóm ngành nghề, lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính; thực hiện toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong năm tới.

Đồng chí Phạm Tấn Công – Phó Bí thư Đảng ủy Khối DNTW trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho các đảng viên
Đồng chí Phạm Tấn Công – Phó Bí thư Đảng ủy Khối DNTW trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho các đảng viên

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phạm Tấn Công – Phó Bí thư Đảng ủy Khối DNTW đã biểu dương những kết quả mà Đảng ủy Vicem đạt được trong năm qua. Tuy các cấp ủy Đảng trong Tổng công ty có nhiều có gắng nhưng vẫn còn tồn tại, hạn chế. Để khắc phục, đồng chí cũng lưu ý, Đảng ủy Vicem cần lãnh đạo tổ chức mô hình sản xuất theo hướng tinh giảm, có các giải pháp nhằm phát huy nội lực, nâng cao tính chuyên nghiệp, tăng năng suất lao động; giữ vững thị phần tại các thị trường truyền thống và mở rộng thị trường mới, tăng sản lượng xuất khẩu; đảm bảo giữ ổn định đời sống và việc làm, thu nhập cho người lao động.

Đồng thời, tiếp tục tuyên truyền, học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng; kịp thời nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ, công nhân viên chức và người lao động; phát hiện, đấu tranh với những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, tạo sự đồng thuận trong việc chấp hành thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Rà soát tất cả các khâu trong công tác cán bộ và công tác quản lý đội ngũ cán bộ các cấp; đánh giá, quy hoạch, đào tạo,bồi dưỡng, luân chuyển và thực hiện các chế độ, chính sách cán bộ đảm bảo đúng tiêu chuẩn, đúng quy trình, quy định. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ Tổng công ty, có biện pháp nhằm ngăn chặn, phòng ngừa những biểu hiện tiêu cực. Kết hợp việc học tập Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị với việc đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” và các phong trào thi đua yêu nước.

Nhân dịp này, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Kiểm tra của Đảng cho 2 đồng chí; tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 9 đồng chí. Đảng ủy Tổng công ty Xi măng Việt Nam trao tặng Giấy khen cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong năm 2017.

Đồng chí Lương Quang Khải – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Vicem trao Giấy khen cho các tổ chức đảng đạt thành tích xuất sắc năm 2017
Đồng chí Lương Quang Khải – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Vicem trao Giấy khen cho các tổ chức Đảng đạt thành tích xuất sắc năm 2017
Nguyễn Đình Lộc – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Vicem trao Giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2017
Đồng chí Nguyễn Đình Lộc – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Vicem trao Giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2017

P.V

.
.
.
.