.
.

Đảng ủy Tập đoàn Hóa chất Việt Nam triển khai nhiệm vụ năm 2018

Thứ Năm, 25/01/2018|01:04

Vừa qua, tại Hà Nội, Đảng ủy Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đã tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Tới dự Hội nghị có đồng chí Đặng Hùng Minh - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương cùng đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị Đảng ủy Khối.

 Đồng chí Đặng Hùng Minh - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối phát biểu tại Hội nghị.
Đồng chí Đặng Hùng Minh - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối phát biểu tại Hội nghị.

Báo cáo tại Hội nghị nêu rõ, năm2017, Đảng ủy Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đã bá sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Khối DNTW và Bộ Công Thương, nghiêm túc quán triệt và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương và Đảng ủy Khối. Đảng ủy Tập đoàn đã ban hành 4 Nghị quyết, 1 Chỉ thị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc và các công ty, đơn vị thành viên phát huy nội lực, khắc phục khó khăn, tập trung phát triển sản xuất kinh doanh. Ngoại trừ 3 đơn vị đặc biệt khó khăn, còn lại các đơn vị tiếp tục sản xuất ổn định, có hiệu quả, đảm bảo việc làm và đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.

Các đơn vị trong Tập đoàn đã đẩy mạnh quản trị doanh nghiệp trên tất cả các mặt hoạt động như mua sắm vật tư, điều hành sản xuất, phát triển thương hiệu, tiêu thụ sản phẩm… để đạt mục tiêu tiết giảm chi phí, giảm giá thành sản phẩm, tăng trưởng sản xuất và tăng hiệu quả nhằm hoàn thành các mục tiêu đề ra, cụ thể: Giá trị sản xuất công nghiệp tính theo giá thực tế đạt kế hoạch năm, tăng 8,8% so với năm 2016; doanh thu đạt 103,3% kế hoạch năm, tăng 5%; tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu tăng so với cùng kỳ năm 2016; nộp ngân sách nhà nước đạt 1.788 tỷ đồng. Tập đoàn tiếp tục đẩy mạnh thực hiện đề án tái cơ cấu doanh nghiệp, trong đó tập trung vào công tác tái cơ cấu tổ chức và quản trị; sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp; thoái vốn đầu tư tại một số doanh nghiệp thành viên.

Quang cảnh Hội nghị.
Quang cảnh Hội nghị.

Đảng ủy Tập đoàn đã lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời việc xây dựng kế hoach, chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết Trung ương Khóa XII; ban hành Chỉ thị về thực hiện một số nhiệm vụ công tác tư tưởng; triển khai thực hiện sâu rộng Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung uơng 4 Khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Các mặt công tác tổ chức, cán bộ; công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện theo đúng quy định. Toàn Đảng bộ đã kết nạp được 52 đảng viên mới, vượt kế hoạch đề ra. Công ty mẹ - Tập đoàn và các đơn vị thành viên đã quan tâm thực hiện công tác an sinh xã hội và Nghị quyết 30a của Chính phủ với tổng số tiền gần 30 tỷ đồng.

Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2017, đồng thời thẳng thắn nhìn nhận những khó khăn để tìm giải pháp khắc phục có hiệu quả; năm 2018 Đảng ủy Tập đoàn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc, các đơn vị thành viên duy trì và đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, đảm bảo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra. Đẩy mạnh thực hiện Đề án tái cơ cấu Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 5/1/2018./.

P.V 

.
.
.
.