.
.

Đảng bộ VNPT xây dựng, triển khai thực hiện chiến lược VNPT 3.0

Chủ Nhật, 04/02/2018|23:24

Ngày 1/2, tại Hà Nội, Đảng ủy Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) đã tổ chức Lễ kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2018) và Hội nghị triển khai kế hoạch công tác năm 2018.

Đến dự có các đồng chí: Phạm Tấn Công – Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; Phan Tâm – Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Về phía Đảng ủy VNPT, có các đồng chí: Trần Mạnh Hùng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV; Phạm Đức Long – Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc; Hoàng Đức Sơn – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy cùng cán bộ Văn phòng Đảng ủy; cán bộ chủ chốt tại các chi, đảng bộ trực thuộc.

Đồng chí Trần Mạnh Hùng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV VNPT ôn lại lịch sử hình thành, phát triển và vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với đất nước
Đồng chí Trần Mạnh Hùng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV VNPT ôn lại lịch sử hình thành, phát triển và vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với đất nước

Ôn lại lịch sử hình thành, phát triển và vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với đất nước, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV VNPT Trần Mạnh Hùng khẳng định, sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam là sản phẩm của sự kết hợp của chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước của nhân dân Việt Nam.

88 năm qua, Đảng cộng sản Việt Nam đã khẳng định vai trò trong lòng dân tộc và với thế giới, đưa cách mạng Việt Nam từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, ghi dấu ấn qua những chiến công oanh liệt của 2 cuộc kháng chiến chống đế quốc xâm lược và những thành tựu đáng tự hào của thời kỳ đổi mới cũng như trong sự nghiệp CNH - HĐH và hội nhập quốc tế hôm nay.

Diễn văn cũng khẳng định, từ khi được thành lập đến nay, Đảng bộ VNPT luôn được dẫn dắt bằng lý tưởng tiên phong của Đảng, gắn bó máu thịt với giai cấp công nhân và các tầng lớp nhân dân, đã lãnh đạo Tập đoàn ngày càng vững mạnh, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp chung của cả nước. Đặc biệt trong những năm gần đây, sự đổi mới trong phương thức lãnh đạo của Đảng ủy VNPT đã đem lại những chuyển biến quan trọng, tạo ra thời kỳ phát triển bứt phá của Tập đoàn, vượt qua mọi khó khăn thách thức, hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2017, với tổng lợi nhuận hợp nhất toàn Tập đoàn đạt 5.010 tỷ đồng, vượt 5,6% kế hoạch; tổng doanh thu toàn Tập đoàn đạt 144.747 tỷ đồng; nộp ngân sách Nhà nước đạt 4.116 tỷ đồng.

Năm 2017, tổng số thuê bao điện thoại của Tập đoàn đạt trên 34 triệu thuê bao; lắp đặt, đưa vào sử dụng và mở rộng vùng phủ sóng trên 18.000 trạm BTS. Đến nay đã đưa vào khai thác 7 tuyến cáp quang quốc tế; mở rộng 870 Gb/s truy cập internet quốc tế, nâng tổng băng thông internet quốc tế lên 1950 Gb/s, tăng hơn 83% so với năm 2016.

Đồng chí Phạm Tấn Công – Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu chỉ đạo Hội nghị
Đồng chí Phạm Tấn Công – Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Báo cáo tại Hội nghị cũng nêu rõ, năm 2017, Đảng ủy Tập đoàn căn cứ vào Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, các Nghị quyết của Hội nghị BCH Trung ương khóa XII, các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, của Bộ Thông tin và truyền thông để xây dựng Nghị quyết, kế hoạch, chương trình hành động triển khai thực hiện cụ thể. Từ đó, Đảng ủy VNPT đã lãnh đạo, triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng theo kế hoạch đã đề ra. Tập đoàn đã chủ động trong công tác xây dựng chiến lược VNPT 3.0, đề án tái cơ cấu Tập đoàn giai đoạn 2017 – 2020, công tác cổ phần hóa Tập đoàn theo đúng chủ trương của Đảng và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Công tác xây dựng Đảng được Đảng ủy VNPT luôn chú trọng, có nhiều đổi mới trong xây dựng bộ tiêu chí đánh giá năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp ủy trực thuộc và bí thư cấp ủy trực thuộc. Các nghị quyết của Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà nước cũng như của Đảng ủy Khối DNTW đã được Đảng ủy VNPT tổ chức học tập, quán triệt và triển khai đầy đủ cho cán bộ chủ chốt và đảng viên tron toàn Đảng bộ. Sau các đợt học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết, các đồng chí đứng đầu cấp ủy đều có Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của cá nhân.

Bên cạnh đó, Đảng ủy Tập đoàn cũng đã ban hành các hướng dẫn việc học tập, triển khai Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) nhằm nêu cao trách nhiệm của cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, khắc phục tồn tại, ngăn chặn biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, đồng thời làm cơ sở kiểm điểm đánh giá chất lượng đảng viên năm 2017. Việc bổ nhiệm và bổ nhiệm lại cán bộ đã thực hiện tuân thủ nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo và quản lý công tác cán bộ; đảm bảo đúng tiêu chuẩn quy định chung theo hướng dẫn của cấp trên; việc bổ nhiệm đều đảm bảo nguyên tắc, quy trình, thủ tục, công khai, minh bạch.

Đồng chí Phạm Tấn Công - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 1 đảng viên
Đồng chí Phạm Tấn Công - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đảng viên

Đảng ủy Tập đoàn và các cấp ủy trực thuộc thường xuyên quản lý, theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra đảng viên về việc thực hiện nhiệm vụ và chấp hành Điều lệ Đảng; thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Trung ương về những điều đảng viên không được làm. Tính đến ngay 14/12/2017, toàn Đảng bộ kết nạp 172 quần chúng ưu tú vào đảng, tăng 25% so với năm 2016.

Năm 2017, UBKT Tập đoàn và các cấp ủy trực thuộc đã chủ động tham mưu cho cấp ủy cùng cấp xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy cũng như UBKT năm 2017 và đã chủ động triển khai thực hiện theo kế hoạch đã đề ra. Qua đó, kịp thời chỉ ra những ưu điểm, những mặt còn tồn tại, hạn chế cần được chấn chỉnh, rút kinh nghiệm, đồng thời phòng ngừa, ngăn chặn các vi phạm từ khi mới phát sinh, góp phần quan trọng vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ Đảng.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phạm Tấn Công – Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã biểu dương những kết quả đạt được của Đảng bộ VNPT trong năm qua. Tuy nhiên, đồng chí cũng nêu rõ, trong năm 2017 vẫn còn nhiều tồn tại, trong đó việc nắm bắt diễn biến tâm trạng, tư tưởng và định hướng dư luận chưa kịp thời; công tác dự báo tình hình có lúc chưa theo kịp thực tiễn đời sống xã hội và Tập đoàn; công tác quy hoạch cấp ủy trực thuộc tuy đã được khắc phục, xong vẫn còn chậm và chưa đạt tiến độ đề ra; có cấp ủy trực thuộc còn chậm ban hành chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát; hình thức triển khai tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị của Đảng chưa phong phú, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng chưa cao,…

Đại diện lãnh đạo Đảng ủy Khối DNTW trao Bằng khen cho 1 tập thể và 6 cá nhân
Đại diện lãnh đạo Đảng ủy Khối DNTW và Đảng ủy VNPT trao Bằng khen, tặng hoa cho các tập thể và cá nhân

Để khắc phục những tồn tại trên, đồng chí cũng đề nghị, năm 2018, Ban Thường vụ Đảng ủy VNPT cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đã đề ra; tiếp tục chỉ đạo việc tăng cường nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục pháp luật cho cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Tập đoàn; đổi mới hình thức tổ chức học tập, quán triệt, triển khai nghị quyết của Đảng phù hợp với tình hình thực tiễn của Đảng bộ.

Xây dựng đội ngũ cán bộ của Đảng bộ Tập đoàn đảm bảo chất lượng, có chính sách đãi ngộ thu hút cán bộ có đức, có tài; tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết chuyên đề “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp ủy và bí thư cấp ủy trực thuộc”, trong đó triển khai việc chấm điểm theo bộ tiêu chí đánh giá năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp ủy và bí thư cấp ủy.

Bên cạnh đó, triển khai những biện pháp đảm bảo tiến độ, chất lượng phát huy tốt hiệu quả các dự án đầu tư; đầu tư dự án có trọng tâm, ưu tiên đối với những dự án trọng điểm. Nâng cao chất lượng, hiệu quả trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; tập trung thực hiện công tác giám sát là chính, trong đó tập trung giám sát kết quả thực hiện Nghị quyết chuyên đề của Đảng ủy Tập đoàn.

Nhân dịp này, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 1 đảng viên; trao Bằng khen của Đảng ủy Khối cho tập thể đạt “Trong sạch vững mạnh tiêu biểu 5 năm, 2013 – 2017” và 6 cá nhân đạt danh hiệu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm, 2013 – 2017; Đảng ủy VNPT tặng Giấy khen cho 7 tập thể.

Đại diện Đảng ủy VNPT trao tặng Giấy khen cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc
Đại diện Đảng ủy VNPT trao tặng Giấy khen cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc

P.V

.
.
.
.