.
.

Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam triển khai nhiệm vụ năm 2018

Thứ Hai, 05/02/2018|16:10

Ngày 2/2, tại Hà Nội, Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã tổ chức Lễ kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2018); Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Đồng chí Phạm Tấn Công - Phó Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
Đồng chí Phạm Tấn Công - Phó Bí thư Đảng ủy Khối DNTW phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Tham dự có đồng chí Phạm Tấn Công - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; Anh hùng Lao động Thái Phụng Nê - Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Nguyên Bộ trưởng Bộ Năng lượng, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ EVN và lãnh đạo các đảng bộ, chi bộ thuộc Đảng ủy Tập đoàn.

Tại Lễ kỷ niệm, đồng chí Dương Quang Thành – Ủy viên BCH Đảng bộ Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã ôn lại ý nghĩa lịch sử trọng đại của sự kiện thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930). 88 năm qua, Đảng đã lãnh đạo Cách mạng Việt Nam vượt qua nhiều thử thách. Nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng đã lập nên những kỳ tích trong thế kỷ XX mà đỉnh cao là thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945; thắng lợi của các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc; thắng lợi của công cuộc đổi mới, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội và hội nhập quốc tế.

Những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Chính phủ, Đảng ủy Khối DNTW, Bộ Công Thương; Đảng bộ EVN đã đạt được những kết quả khá toàn diện, lãnh đạo đơn vị thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao. Đảng ủy EVN có nhiều đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo với phương pháp khoa học, tập trung năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. Mặc dù phải đối diện với nhiều khó khăn, thách thức, Tập đoàn vẫn nỗ lực cung cấp đủ điện cho phát triển kinh tế - xã hội đất nước và đời sống nhân dân. Thực hiện phương châm “điện đi trước một bước",  Tập đoàn đã đưa điện đến 99,98% số xã, 98,83% số hộ, cấp điện cho 11/12 huyện đảo trên cả nước. Hệ thống điện Việt Nam đã đứng thứ 2 khu vực Đông Nam Á và thứ 30 thế giới về quy mô nguồn điện.

Khen thưởng
Đồng chí Phạm Tấn Công - Phó Bí thư Đảng ủy Khối DNTW trao Bằng khen của Đảng ủy Khối cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc 5 năm liền (2013 - 2017).

Trong năm 2017, Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ EVN đã ban hành các nghị quyết chuyên đề về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng. Hội đồng thành viên, Ban Tổng giám đốc đề ra các chương trình, biện pháp hiệu quả, chỉ đạo, điều hành Tập đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất, cung ứng điện. Duy trì tốc độ đầu tư cao, công suất nguồn điện vượt trên 30% kế hoạch; hoàn thành nhiều công trình lưới điện quan trọng, tăng cường năng lực cấp điện quốc gia. Lãnh đạo thực hiện công tác đầu tư đưa điện về nông thôn, hải đảo vượt chỉ tiêu Chính phủ giao, góp phần xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, giữ gìn an ninh, chủ quyền biên giới và hải đảo. Độ tin cậy cung cấp điện, chất lượng dịch vụ khách hàng có bước phát triển vượt bậc. Công tác quản trị doanh nghiệp và tái cơ cấu doanh nghiệp tiếp tục được đẩy mạnh; công tác thoái vốn, giảm vốn đạt hiệu quả cao. Tích cực tham gia công tác an sinh xã hội, thể hiện vai trò và trách nhiệm của doanh nghiệp với sự phát triển của cộng đồng.

Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy Tập đoàn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết Trung ương Khóa XII và Chỉ thị số 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các mặt công tác kiểm tra, giám sát; công tác tổ chức xây dựng Đảng, công tác cán bộ được thực hiện thường xuyên, kịp thời theo đúng quy định. Toàn đảng bộ đã kết nạp được 185 đảng viên mới.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Phạm Tấn Công – Phó Bí thư Đảng ủy Khối DNTW biểu dương những kết quả Tập đoàn đã đạt được trong năm 2017. Đáng chú ý là các chỉ số về công suất hệ thống điện, sản lượng điện thương phẩm của Tập đoàn đều tăng so với năm 2016. Các hoạt động khác như công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng có chuyển biến tích cực được khách hàng ghi nhận. Công tác đưa điện về nông thôn miền núi, biên giới hải đảo vượt so với kế hoạch đặt ra. Năng suất lao động tăng lên, cho thấy công tác quản trị doanh nghiệp được EVN thực hiện hiệu quả. Các mặt công tác xây dựng Đảng được triển khai thực hiện nghiêm túc, đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành trao Giấy khen của Đảng ủy EVN cho những cơ sở Đảng đạt danh hiệu
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành trao Giấy khen của Đảng ủy Tập đoàn cho những tập thể đạt thành tích xuất sắc năm 2017.

Đồng chí Phạm Tấn Công lưu ý, trong năm 2018 và thời gian tiếp theo, Đảng ủy EVN cần tiếp tục quán triệt, triển khai tốt các Nghị quyết của Trung ương và Đảng ủy Khối DNTW, bám sát tình hình thực tế của đơn vị để thực hiện có hiệu quả. Trong đó cần đặc biệt chú trọng công tác cán bộ, bảo đảm cả về năng lực chuyên môn và phẩm chất đạo đức. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh được minh bạch. Tiếp tục tái cơ cấu, sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp hướng đến mục tiêu có trình độ quản lý hiện đại, chuyên môn hóa cao, có tiềm lực tài chính mạnh, đầu tư và kinh doanh hiệu quả. Đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ nhằm tăng năng suất lao động, giảm chi phí trong hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao hiệu quả tiết kiệm điện, giảm tổn thất điện năng trong sản xuất, truyền tải và phân phối điện. Đào tạo phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển và hiện đại hóa của Tập đoàn.

Tại Hội nghị, Đảng ủy Khối DNTW và Đảng ủy Tập đoàn EVN đã khen thưởng các tập thể, cá nhân của Đảng bộ Tập đoàn có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong năm 2017 và 5 năm liền (2013 – 2017)./.

P.V

.
.
.
.