.
.

Hội nghị Đảng ủy Khối Doanh nghiệp các tỉnh Miền Trung – Tây Nguyên lần thứ XI

Thứ Sáu, 27/07/2018|09:14

Vừa qua, tại huyện Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) đã diễn ra Hội nghị Đảng ủy Khối Doanh nghiệp các tỉnh Miền Trung – Tây Nguyên lần thứ XI, năm 2018 với chủ đề “Nâng cao tính thực chất và hiệu quả hoạt động kết nối doanh nghiệp phát triển bền vững”. 

​Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên BCH Trung ương Đảng: Phạm Viết Thanh - Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; Lê Viết Chữ - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi; đại diện lãnh đạo huyện Lý Sơn và trên 200 đại biểu đến từ 19 Đảng ủy Khối Doanh nghiệp các tỉnh, thành phố khu vực Miền Trung – Tây Nguyên. 

Đồng chí Phạm Viết Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu tại Hội nghị.
Đồng chí Phạm Viết Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu tại Hội nghị.

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp các tỉnh, thành phố phố khu vực miền Trung - Tây Nguyên gồm 19 đơn vị, với trên 1.300 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc và hơn 50.000 đảng viên. Trong những năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh ủy, UBND các tỉnh, thành phố, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp các địa phương trong khu vực đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng, đặc biệt là các Nghị quyết Trung ương khóa XII liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp và công tác đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Với sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu của đảng ủy khối, cấp ủy cơ sở, lãnh đạo doanh nghiệp và toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động, các nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp được tổ chức thực hiện đạt nhiều kết quả tích cực. Vai trò lãnh đạo của đảng ủy khối, cấp ủy cơ sở được phát huy; tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và người lao động cơ bản ổn định; công tác tổ chức xây dựng Đảng được thực hiện chặt chẽ đúng quy trình, quy định, chỉ tiêu phát triển tổ chức đảng, đảng viên mới đạt cao. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường; các đoàn thể tiếp tục phát huy tốt vai trò, chức năng và hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển bền vững tiếp tục được xác định là nhiệm vụ quan trọng. Nhiều đảng ủy khối trong khu vực đã tham mưu chủ tỉnh ủy ban hành quy chế phối hợp công tác giữa đảng ủy khối doanh nghiệp với ban cán sự đảng, các ban đảng, sở, ngành, địa phương trong tỉnh để triển khai thực hiện. Đảng ủy khối các tỉnh cũng chỉ đạo các cấp ủy cơ sở tiếp tục phát huy vai trò hạt nhân chính trị cùng lãnh đạo doanh nghiệp tập trung sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Thường xuyên chăm lo phát triển nguồn nhân lực, đào tạo, bồi dưỡng doanh nhân. Phần lớn doanh nghiệp hoạt động ổn định và có sự phát triển, đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của từng địa phương.

Đồng chí Phạm Viết Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu tại Hội nghị.
Các đại biểu dự Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phạm Viết Thanh- Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đánh giá cao và chúc mừng những thành tích đã đạt được của 19 Đảng ủy Khối Doanh nghiệp các tỉnh, thành phố Khu vực Miền Trung - Tây Nguyên trong việc phát huy tốt vai trò là cầu nối, đồng hành cùng doanh nghiệp. Đồng chí nhấn mạnh, giữa Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh, thành phố có sự gắn bó chặt chẽ vì có nhiều điểm tương đồng; nhiều đơn vị thành viên của các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối Doanh nghiệp Trung ương đóng trên địa bàn của các tỉnh, thành phố. Để thực hiện tốt các nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối DNTW đã chia sẻ kinh nghiệm và đặt ra một số vấn đề cần quan tâm trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp ở địa phương, đó là: cần đặc biệt quan tâm nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, tăng cường xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và cấp ủy, đảm bảo tính giáo dục, tính chiến đấu, tính lãnh đạo trong sinh hoạt tổ chức Đảng. Tổ chức triển khai, thực hiện Quy định số 69-QĐ/TW, ngày 13/02/2017 của Trung ương về chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của đảng ủy cấp trên cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước chi phối.

Quang cảnh Hội nghị.
Quang cảnh Hội nghị.

Trong bối cảnh các doanh nghiệp nhà nước thực hiện cơ cấu lại, Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp các tỉnh, thành phố trực thuộc Miền Trung - Tây Nguyên cần tiếp tục nghiên cứu và tham mưu, đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư về đổi mới mô hình tổ chức và phương thức lãnh đạo của tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp có vốn nhà nước không chi phối. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát toàn diện cả về công tác xây dựng Đảng và sản xuất kinh doanh.

Từ những bài học kinh nghiệm, cả những thành công và hạn chế, yếu kém trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển, công tác cán bộ trong doanh nghiệp..., Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương cũng như Đảng ủy Khối doanh nghiệp các tỉnh, thành phố khu vực Miền Trung - Tây Nguyên cần tiếp tục nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của Đảng đối với doanh nghiệp; lãnh đạo doanh nghiệp xây dựng quy định nội bộ chặt chẽ, ngăn ngừa không để xảy ra tham nhũng, mất vốn và tài sản của nhà nước khi cổ phần hóa, cơ cấu lại doanh nghiệp.

Dịp này, Tập đoàn Bảo Việt thuộc Khối Doanh nghiệp Trung ương đã trao tặng 500 triệu đồng hỗ trợ tỉnh Quảng Ngãi xây dựng nhà tình nghĩa cho đối tượng chính sách và người nghèo trong tỉnh.
Dịp này, Tập đoàn Bảo Việt thuộc Khối Doanh nghiệp Trung ương đã trao tặng 500 triệu đồng hỗ trợ tỉnh Quảng Ngãi xây dựng nhà tình nghĩa cho đối tượng chính sách và người nghèo trong tỉnh.

Bên cạnh đó, đề nghị Đảng ủy Khối Doanh nghiệp các tỉnh khu vực Miền Trung - Tây Nguyên cùng phối hợp với Đảng ủy Khối chỉ đạo các doanh nghiệp tích cực hưởng ứng thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” với các hoạt động như tổ chức ký kết thỏa thuận hợp tác ưu tiên sử dụng sản phẩm của nhau, tổ chức hoạt động xúc tiến thương mại, thông tin quảng bá sản phẩm thương hiệu Việt; thiết lập các kênh phân phối, đưa hàng Việt về nông thôn, địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa...

Tại Hội nghị, Đại diện lãnh đạo Đảng ủy khối doanh nghiệp 19 tỉnh, thành phố miền Trung - Tây nguyên đã ký cam kết chung nhằm tăng cường trao đổi, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm công tác xây dựng Đảng và công tác lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng tại doanh nghiệp tổ chức đối thoại tạo điều kiện để doanh nghiệp phát triển bền vững. 

Dịp này, Tập đoàn Bảo Việt thuộc Khối Doanh nghiệp Trung ương đã trao tặng 500 triệu đồng hỗ trợ tỉnh Quảng Ngãi xây dựng nhà tình nghĩa cho đối tượng chính sách và người nghèo trong tỉnh./.

P.V

 

.
.
.
.