.
.

Đảng bộ Vietcombank quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XII) tới cán bộ, đảng viên

Thứ Bảy, 15/12/2018|15:18

Thực hiện Kế hoạch 59 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương về học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), ngày 15/12, Đảng ủy Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Viecombank) đã tổ chức Hội nghị trực tuyến về học tập, quán triệt và triển khai các nội dung Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XII) tại 85 điểm cầu tới hơn 3.600 cán bộ, đảng viên trong toàn hệ thống.

Các đại biểu tham dự Hội nghị
Các đại biểu tham dự Hội nghị
Tham dự Hội nghị, có GS.TS Phùng Hữu Phú - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng lý luận Trung ương; đồng chí Nguyễn Trung Hiếu - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; đồng chí Nghiêm Xuân Thành - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Vietcombank cùng các đồng chí Ủy viên BCH, bí thư, phó bí thư các chi đảng bộ trực thuộc và toàn thể cán bộ, đảng viên trong hệ thống Vietcombank. 
Tại hội nghị, các cán bộ, đảng viên trong toàn hệ thống Vietcombank đã được nghe GS.TS Phùng Hữu Phú - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng lý luận Trung ương giới thiệu khái quát nội dung về Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII). Trong đó tập trung vào Quy định “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”; Nghị quyết về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Kết luận về kinh tế, xã hội và ngân sách nhà nước và một số vấn đề quan trọng khác.
GS.TS Phùng Hữu Phú - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng lý luận Trung ương truyền đạt các nội dung của Nghị quyết
GS.TS Phùng Hữu Phú - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng lý luận Trung ương truyền đạt các nội dung của Nghị quyết
Nội dung cơ bản của Quy định "Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương" gồm 4 điều được xây dựng trên cơ sở kế thừa các nội dung của Quy định 101-QÐ/TW (về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp) và Quy định 55-QĐ/TW (về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên) có tham chiếu các tiêu chuẩn, tiêu chí cán bộ được đề cập trong các Văn kiện, Nghị quyết của Đảng, nhất là Quy định số 90 - QĐ/TW về tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý.
Nội dung nêu gương được khát quát thành 8 điểm xây và 8 điểm chống, được phản ánh trên các mặt tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong, tự phê bình và phê bình, quan hệ với nhân dân, trách nhiệm trong công tác, ý thức tổ chức kỷ luật và đoàn kết nội bộ.
đồng chí Nghiêm Xuân Thành - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Vietcombank phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Nghiêm Xuân Thành - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Vietcombank phát biểu tại Hội nghị
Nghị quyết về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 xác định mục tiêu tổng quát: "Đưa Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh; đạt cơ bản các tiêu chí về phát triển bền vững kinh tế biển; hình thành văn hoá sinh thái biển; chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, nước biển dâng; ngăn chặn xu thế ô nhiễm, suy thoái môi trường biển, tình trạng sạt lở bờ biển và biển xâm thực; phục hồi và bảo tồn các hệ sinh thái biển quan trọng. Những thành tựu khoa học mới, tiên tiến, hiện đại trở thành nhân tố trực tiếp thúc đẩy phát triển bền vững kinh tế biển".
Các nghị quyết, quy định, kết luận lần này là những vấn đề quan trọng liên quan trực tiếp đến việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng ta trong sạch vững mạnh.
Tại Hội nghị, đồng chí Vũ Tiến Duật - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Vietcombank đã thông qua Chương trình hành động thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII) của Đảng.
Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nghiêm Xuân Thành - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Vietcombank lưu ý, sau Hội nghị này, các đảng ủy cơ sở, chi ủy cơ sở, chi bộ trực thuộc Đảng bộ Vietcombank tiếp tục tuyên truyền về học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII) tới toàn thể đảng viên, người lao động. Trên cơ sở Chương trình hành động thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII) của Đảng ủy Vietcombank, từ đó các chi, đảng bộ trực thuộc xây dựng chương trình, kế hoạch hành động của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy cho phù hợp với cơ quan, đơn vị mình.
P.V
 
.
.
.
.