.
.

Đảng ủy Tổng Công ty thuốc lá Việt Nam:

Học tập, nghiên cứu chương trình bồi dưỡng các chuyên đề giáo dục lý luận chính trị và triển khai chuyên đề năm 2019

Thứ Năm, 20/12/2018|10:28

Ngày 19/12, Đảng ủy Tổng Công ty thuốc lá Việt Nam tổ chức Hội nghị học tập, nghiên cứu chương trình bồi dưỡng các chuyên đề giáo dục lý luận chính trị và triển khai học tập Chỉ thị 05-CT/TW, chuyên đề năm 2019 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, chăm lo đời sống nhân dân” bằng hình thức trực tuyến tới các điểm cầu của các cấp ủy trực thuộc.

Đến dự có PGS.TS Phạm Hồng Chương – Nguyên Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các Lãnh tụ của Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; các đồng chí đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; Thường trực Đảng ủy và lãnh đạo Văn phòng Đảng ủy Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam.

Các đại biểu tham dự Hội nghị
Các đại biểu tham dự Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đặng Xuân Phương - Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Tổng công ty thuốc lá Việt Nam: Việc triển khai học tập Chuyên đề năm 2019 nhằm tăng cường việc xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên, tạo động lực to lớn cho công cuộc đổi mới, góp phần đẩy mạnh xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân, củng cố hệ thống chính trị trong giai đoạn hiện nay.

Theo yêu cầu của Ban Tuyên giáo Trung ương, các cấp ủy tập trung nghiên cứu sáu nội dung lớn được nêu trong chuyên đề, phối hợp với lãnh đạo chính quyền, đoàn thể, lựa chọn những vấn đề còn hạn chế của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị để tập trung giải quyết, gắn với kế hoạch thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhất là các nghị quyết, quy định của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. Từng chi bộ định kỳ tổ chức sinh hoạt về những nội dung liên quan trực tiếp tới nhiệm vụ chính trị của chi bộ và các đảng viên của chi bộ; thảo luận, trao đổi về giải pháp khắc phục những hạn chế, yếu kém và đề ra phương hướng phấn đấu; đánh giá kết quả làm theo; báo cáo kết quả với cấp ủy cấp trên. Sau học tập, các đảng viên, đoàn viên, hội viên chủ động tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân về các nội dung chuyên đề, vận động quần chúng tích cực tham gia giám sát việc thực hiện của cán bộ, đảng viên.

PGS.TS Phạm Hồng Chương, nguyên Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng – Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trao đổi các chuyên đề
PGS.TS Phạm Hồng Chương, nguyên Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng – Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trao đổi các chuyên đề

Tại Hội nghị, các cán bộ chủ chốt tại các điểm cầu trong toàn Đảng bộ Tổng công ty đã được nghe PGS.TS Phạm Hồng Chương, nguyên Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng – Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trao đổi các chuyên đề cụ thể gồm: Nguồn gốc, quá trình hình thành và phát triển của Tư tưởng Hồ Chí Minh; Tư tưởng Hồ Chí Minh về con đường cách mạng Việt Nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng Nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc; Tư tưởng Hồ Chí Minh về phát triển kinh tế, văn hóa, xây dựng con người; Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng và xây dựng Đảng; Giáo dục đạo đức Cách mạng trong thời kỳ mới.

Nhấn mạnh nội dung chuyên đề năm 2019 về “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, PGS.TS Phạm Hồng Chương nêu rõ, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân. Trong thế giới không có gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân”. Trên cơ sở nhận thức “lấy dân làm gốc”, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ ra 6 “điều không nên làm” và 6 điều “nên làm” với dân. Người căn dặn cán bộ không bao giờ sai lời hứa, không nên làm hoặc nói gì có thể làm cho dân hiểu lầm rằng mình xem thường họ... Còn những điều nên làm là những việc thực tế hằng ngày, liên quan đến người dân, nhất là “làm cho dân nhận thấy mình là người đứng đắn, chăm công việc, trọng kỷ luật”...

Đồng chí Trần Thị Hoàng Mai - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, thành viên HĐTV Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam phát biểu kết luận Hội nghị
Đồng chí Trần Thị Hoàng Mai - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, thành viên HĐTV Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam triển khai học tập Chỉ thị 05-CT/TW, chuyên đề năm 2019

Kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Thị Hoàng Mai - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, thành viên HĐTV Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam yêu cầu các cấp ủy quán triệt sâu sắc những nội dung, yêu cầu đề ra. Đồng thời, sau khi học tập, nghiên cứu các chuyên đề giáo dục lý luận chính trị, từng đảng viên thực hiện viết bài thu hoạch, cùng lan tỏa những nội dung đã được học tập trong cả quần chúng tại đơn vị. Từ chủ đề “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” của năm 2019, mỗi cán bộ, đảng viên cần xây dựng kế hoạch cụ thể, gắn với công việc chuyên môn được giao để học tập, làm theo Bác một cách thiết thực, hiệu quả nhất.

Đồng chí Đặng Xuân Phương - Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Tổng công ty thuốc lá Việt Nam phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Đặng Xuân Phương - Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Tổng công ty thuốc lá Việt Nam phát biểu tại Hội nghị

P.V

.
.
.
.