.
.

Đảng bộ TKV lãnh đạo hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2018

Thứ Ba, 08/01/2019|17:02

Sáng 7/1/2019, tại Hà Nội, Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Đồng chí Lê Văn Châu, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương (DNTW) dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Đồng chí Lê Văn Châu - Phó Bí thư Đảng ủy Khối DNTW phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
Đồng chí Lê Văn Châu - Phó Bí thư Đảng ủy Khối DNTW phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Tới dự Hội nghị còn có các đồng chí: Trịnh Huy Thành, Bí thư Đảng ủy Khối Công nghiệp Hà Nội; Lê Minh Chuẩn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV TKV; Đặng Thanh Hải, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc TKV; Lê Tuấn Minh - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy TKV; đại diện các Ban xây dựng Đảng Trung ương, Ban cán sự Đảng Bộ Công Thương; các đồng chí lãnh đạo và các Ban Đảng ủy, các Ban chuyên môn Tập đoàn; các đồng chí lãnh đạo cùng các đồng chí đảng viên tiêu biểu các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc.

Báo cáo tổng kết công tác đảng năm 2018, đồng chí Lê Tuấn Minh, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Tập đoàn nêu rõ, năm 2018 Đảng bộ TKV đã đoàn kết, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị; huy động mọi nguồn lực để vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước giao.

Các đại biểu dự Hội nghị.
Các đại biểu dự Hội nghị.

Tập đoàn đã hoàn thành 6/6 chỉ tiêu tổng hợp, 6/6 chỉ tiêu sản lượng, 4/4 chỉ tiêu xây dựng đảng đã đề ra trong Nghị quyết số 30-NQ/ĐU ngày 11/01/2018 của BCH Đảng bộ Tập đoàn, trong đó các chỉ tiêu như doanh thu, nộp ngân sách, lợi nhuận, thu nhập bình quân người lao động tăng trưởng cao so với năm 2017, đặc biệt, năng suất lao động tính theo giá trị tăng 15,8% so với 2017, năng suất lao động trong sản xuất than tính theo sản lượng tăng 15,7% so với năm 2017, cao hơn chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn lần thứ II đã đề ra. Toàn Đảng bộ đã kết nạp được 255 đảng viên mới, công nhận chính thức 205 đảng viên dự bị. Thực hiện Nghị quyết 30a của Chính phủ, năm 2018 TKV đã hỗ trợ trên 15 tỷ đồng cho các huyện nghèo; tổng kinh phí chi cho công tác an sinh xã hội đạt trên 70 tỷ đồng.

Đồng chí Lê Văn Châu - Phó Bí thư Đảng ủy Khối DNTW trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp công tác Dân vận của Đảng cho
Đồng chí Lê Văn Châu - Phó Bí thư Đảng ủy Khối DNTW trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Dân vận của Đảng cho các đồng chí: Đặng Thanh Hải - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc TKV; Lê Thanh Xuân - Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn TKV.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Lê Văn Châu - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương ghi nhận, biểu dương Đảng bộ Tập đoàn đã lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức, người lao động một năm vượt khó thành công. Phát huy truyền thống "Kỷ luật và Đồng tâm", toàn Tập đoàn đã tích cực, chủ động, đổi mới tư duy, đưa ra các giải pháp thiết thực để hoàn thành nhiệm vụ. Đồng chí nhấn mạnh, trong thời gian tới, TKV cần tiếp tục chú trọng quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết của Trung ương, của Đảng ủy Khối DNTW phù hợp với thực tế doanh nghiệp; kiên quyết, kiên trì thực hiện tốt các nội dung Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. Quan tâm xây dựng văn hóa doanh nghiệp, tăng cường đảm bảo an toàn lao động. Nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng trong thực hiện công tác tái cơ cấu doanh nghiệp theo Đề án đã được phê duyệt.

Các tập thể
Đại diện các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu nhận khen thường của Đảng ủy Tập đoàn.

Trân trọng tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối, đồng chí Lê Minh Chuẩn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn nêu rõ, năm 2019, Đảng ủy Tập đoàn sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết của Trung ương, Đảng ủy Khối DNTW; xây dựng kế hoạch, hướng dẫn tổ chức Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025...

Các cá nhân
Lãnh đạo Tập đoàn chúc mừng các đồng chí cán bộ được nghỉ chế độ sau thời gian gắn bó công tác với TKV.

Với phương châm hành động “An toàn - Đổi mới - Phát triển”, mục tiêu trong năm 2019, TKV sẽ tập trung đầu tư nâng cao năng lực sản xuất, nhất là sản xuất than, điều hành SXKD linh hoạt, nâng cao năng lực dự báo, chủ động ứng phó với biến động của thị trường, quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2019 với kết quả cao nhất.

Quang cảnh Hội nghị.
Quang cảnh Hội nghị.

Đảng ủy Tập đoàn sẽ tiếp tục lãnh đạo thực hiện Đề án tái cơ cấu TKV giai đoạn 2017 - 2020 với trọng tâm là đổi mới công nghệ, hoàn thiện tổ chức, cơ chế quản lý, tinh giản lao động, giảm chi phí, nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm, đảm bảo tăng trưởng hợp lý, hiệu quả, bền vững, đảm bảo an toàn lao động, an ninh trật tự, an sinh xã hội. Nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, tái cơ cấu, công tác tổ chức, cán bộ, thực hiện kỷ luật điều hành. Tăng cường tính tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu theo các Quy định của Trung ương.

P.V

 

.
.
.
.