.
.

Nâng cao hiệu quả nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, tiên phong trong lĩnh vực cung cấp sản phẩm, dịch vụ số

Thứ Năm, 11/07/2019|10:16

Ngày 9/7, tại Hà Nội, Đảng ủy Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII; sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2019. Đồng chí Lê Văn Châu - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đến dự và phát biểu tại Hội nghị.

Đến dự còn có đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương, Văn phòng Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Về phía Đảng ủy VNPT, có các đồng chí: Trần Mạnh Hùng - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV; Phạm Đức Long - Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐTV, Tổng giám đốc; Hoàng Đức Sơn - Phó Bí thư Đảng ủy; các đồng chí là Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành; Bí thư, Phó Bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.
Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Báo cáo tại Hội nghị nêu rõ, 6 tháng đầu năm 2019, bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước tiếp tục gặp nhiều khó khăn, nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, sát sao của Đảng, Chính phủ, Quốc hội, kinh tế - xã hội tiếp tục chuyển biến tích cực, kinh tế vĩ mô ổn định, GDP 6 tháng đầu năm tăng 6,76%, lạm phát được kiểm soát ở mức thấp nhất trong 03 năm trở lại đây; các ngành, lĩnh vực chủ yếu tiếp tục phát triển ổn định.

Trong bối cảnh đó, phát huy những thế mạnh, đồng thời khắc phục khó khăn, thách thức chung của nền kinh tế, các cấp ủy đảng, đội ngũ cán bộ lãnh đạo, tập thể người lao động VNPT đã phấn đấu hoàn thành các mục tiêu và nhiệm vụ đề ra.

Đảng ủy Tập đoàn đã triển khai đồng bộ các giải pháp, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc và toàn đơn vị nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh. Trong 6 tháng đầu năm 2019, doanh thu toàn Tập đoàn ước đạt 79.830 tỷ đồng, đạt 48% kế hoạch; lợi nhuận trước thuế ước đạt 3.560 tỷ đồng, đạt 50,2% kế hoạch; nộp ngân sách nhà nước dự kiến đạt 1.990 tỷ đồng, đạt 49,2% kế hoạch năm. Công tác cơ cấu lại tập đoàn theo phương án phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ đang được triển khai và đã đạt được những kết quả tích cực.

Về công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy Tập đoàn đã đổi mới việc tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết, bằng việc kết hợp các Hội nghị của Đảng ủy Khối DNTW để tổ chức Hội nghị trực tuyến trên hệ thống VNPT online của Tập đoàn; việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về "tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" được triển khai thực hiện nghiêm túc; cán bộ, đảng viên tích cực hưởng ứng, đã đem lại hiệu quả thiết thực.

Đảng ủy VNPT đã kịp thời ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn, Quy chế về mối quan hệ công tác giữa Ban Chấp hành Đảng bộ với Hội đồng Thành viên và Tổng Giám đốc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, làm cơ sở cho việc lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành Tập đoàn được rõ ràng, minh bạch; thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy Tập đoàn, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và nhiệm kỳ 2020 - 2025. Hoàn thành việc thực hiện hợp nhất các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy với các cơ quan chuyên môn có chức năng, nhiệm vụ tương đồng của Tập đoàn.

Công tác tổ chức cơ sở đảng và đảng viên luôn được cấp ủy các cấp trong Tập đoàn quan tâm, trong 6 tháng đầu năm 2019 đã kết nạp được 62 quần chúng ưu tú vào đảng. Công tác kiểm tra, giám sát được Đảng bộ Tập đoàn chú trọng thực hiện thường xuyên theo đúng quy định của Đảng và kịp thời phát hiện, ngăn ngừa những sai phạm của các tổ chức đảng. Đảng ủy Tập đoàn cũng đã lãnh đạo các tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chung của Tập đoàn.

Về công tác thi hành Điều lệ Đảng, từ đầu nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng ủy Tập đoàn đã lãnh đạo triển khai cụ thể hoá những quy định của Điều lệ Đảng theo chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan; kịp thời ban hành các quy định, quy chế, hướng dẫn bảo đảm đúng thẩm quyền, đầy đủ về nội dung, toàn diện về tất cả các lĩnh vực xây dựng Đảng, góp phần đảm bảo công tác thi hành Điều lệ Đảng thống nhất và theo đúng quy định. Đảng ủy Tập đoàn đề xuất sửa đổi 8 nội dung, tập trung vào vấn đề phát triển đảng viên ở những nơi chưa có đảng viên, quy định việc giới thiệu người vào đảng, bổ sung các trường hợp miễn sinh hoạt đảng, đề xuất hình thức tổ chức đại hội trực tuyến,…

Đồng chí Lê Văn Châu - Phó Bí thư Đảng ủy Khối DNTW phát biểu tại Hội nghị.
Đồng chí Lê Văn Châu - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, đồng chí Lê Văn Châu - Phó Bí thư Đảng ủy Khối đã ghi nhận và biểu dương sự cố gắng, nỗ lực mà các cấp ủy, tập thể lãnh đạo, người lao động Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam đạt được trong 6 tháng đầu năm 2019.

Trong thời gian tới, đồng chí Lê Văn Châu đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy VNPT tập trung nghiên cứu, xây dựng các giải pháp và đề xuất các kiến nghị để nỗ lực vượt qua khó khăn, khắc phục những tồn tại, hạn chế.

Đồng chí lưu ý, Nghị quyết 01 của Chính phủ xác định năm 2019 là năm bứt phá hoàn thành các chỉ tiêu của kế hoạch 5 năm, với Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương đây cũng là năm bứt phá để hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2015 - 2020, đồng thời chuẩn bị cho công tác tổ chức Đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Nhiệm vụ từ nay tới hết năm 2019 còn rất nặng nề, đòi hỏi sự nỗ lực, cố gắng chung của toàn Đảng bộ Khối và của từng đảng ủy trực thuộc. Vì vậy, Đảng ủy VNPT cần tiếp tục khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng đối với doanh nghiệp nhà nước; tạo chuyển biến mạnh mẽ, rõ nét trong xây dựng Đảng tại doanh nghiệp trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên; tiếp tục xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động, hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ để đưa doanh nghiệp, đất nước phát triển bền vững.

Bên cạnh đó, chú trọng đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng. Thực hiện tốt Quy định số 14, ngày 11/4/2018 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về “Tổ chức học tập, quán triệt, triển khai, thực hiện các nghị quyết của Trung ương, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương do Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức”; tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Thực hiện tốt Chỉ thị 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tăng cường vai trò lãnh đạo toàn diện, trực tiếp của cấp ủy, từ chuẩn bị nội dung các văn kiện, phương án nhân sự, đến chuẩn bị các điều kiện phục vụ đại hội. Thực hiện nghiêm túc Quy định số 126, ngày 28/02/2018 của Bộ Chính trị về một số vấn đề bảo vệ chính trị nội bộ Đảng, đặc biệt là trong việc thẩm tra, thẩm định tiêu chuẩn chính trị phục vụ công tác bổ nhiệm cán bộ và công tác phát triển đảng viên; nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ Tập đoàn; chú trọng kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; chủ động giải quyết có hiệu quả các vấn đề phức tạp, bức xúc, tồn đọng kéo dài. Tiếp tục quán triệt đầy đủ, sâu sắc các chỉ thị, kết luận, nghị quyết của Trung ương về công tác dân vận, quy chế dân chủ ở cơ sở.

Đảng ủy Tập đoàn tập trung lãnh đạo thực hiện quyết liệt, hiệu quả nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, hoàn thành tốt các chỉ tiêu công tác năm 2019, tạo tiền đề hoàn thành các chỉ tiêu cả nhiệm kỳ 2015 - 2020. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phân tích, dự báo thị trường, có kế hoạch chủ động ứng phó kịp thời với môi trường kinh doanh thay đổi. Tiếp tục đổi mới, nâng cao năng suất lao động, năng lực quản trị doanh nghiệp hiện đại; tăng cường đầu tư và nâng cao hiệu quả nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ; có vai trò tiên phong, cung cấp các sản phẩm dịch vụ số toàn diện, phục vụ đắc lực cho hoạt động của các cấp chính quyền, của doanh nghiệp và cuộc sống nhân dân trong giai đoạn phát triển mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Đồng thời đảm bảo thu nhập, việc làm ổn định cho người lao động, tích cực tham gia các hoạt động ASXH. Phát động các phong trào thi đua, triển khai các công trình, sản phẩm tiêu biểu của Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025, hướng tới Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

P.V

.
.
.
.