.
.

Đảng ủy Tổng công ty Lương thực Miền Bắc triển khai nhiệm vụ cuối năm 2019

Thứ Hai, 14/10/2019|18:46

Ngày 9/10, Đảng ủy Tổng công ty Lương thực miền Bắc đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2019.

Tham gia hội nghị có các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ, Ủy viên UBKT Đảng ủy Tổng công ty, Bí thư các đảng ủy, chi ủy cơ sở trực thuộc; Chủ tịch HĐQT, Giám đốc các đơn vị thuộc Tổng công ty.

Đ/c Bùi Thị Thanh Tâm, Ủy viên BTV Đảng ủy Khối, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng công ty phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
Đồng chí Bùi Thị Thanh Tâm, Ủy viên BTV Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng công ty phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

9 tháng đầu năm 2019, Đảng ủy Tổng công ty đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị thực hiện toàn diện các mặt công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Đảng ủy Khối được cụ thể hóa chủ trương thành các chương trình hành động của Đảng bộ, phù hợp với thực tiễn của doanh nghiệp, triển khai kịp thời đến tất cả chi, đảng bộ trực thuộc và cán bộ đảng viên để thống nhất tổ chức thực hiện.

Từ đầu năm đến nay, đã ban hành 02 nghị quyết, phương án và 11 thông báo kết luận hội nghị Ban Chấp hành, Ban Thường vụ để lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng đảng, công tác cán bộ, thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, cổ phần hóa, thoái vốn của Tổng công ty. Hoàn thành việc hợp nhất các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Tổng công ty với các cơ quan chuyên môn có chức năng, nhiệm vụ tương đồng, theo Quy định số 69 của Ban Bí thư (khóa XII), Hướng dẫn số 17 của Ban Tổ chức Trung ương và các văn bản chỉ đạo của Đảng ủy Khối. Hoạt động của các cơ quan sau hợp nhất (từ ngày 01/6/2019) đã từng bước đồng bộ, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ đề ra. Quán triệt, triển khai Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Kế hoạch số 81-KH/ĐUK ngày 15/8/2019 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ III Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Về hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tổng sản lượng lương thực thu mua toàn Tổng công ty 9 tháng đầu năm đạt 1,4 triệu tấn, trong đó 85% thu mua tại các tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long, góp phần quan trọng tạo đầu ra và ổn định giá lúa gạo cho bà con nông dân trên địa bàn. Thực hiện các giải pháp đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu gạo, bên cạnh duy trì tốt thị trường xuất khẩu gạo truyền thống, Tổng công ty đã chủ động tìm kiếm mở rộng thị trường vào các nước khác như Malaysia, Philippines, Indonesia và các thị trường thương mại khác, nhờ đó  9 tháng đầu năm Tổng công ty tiếp tục giữ vững vị thế là một trong các doanh nghiệp xuất khẩu gạo đứng đầu cả nước; các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách nhà nước đạt 85% so với kế hoạch năm 2019...

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận về các nội dung công tác xây dựng đảng, những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện cổ phần hóa, thoái vốn doanh nghiệp, từ đó đề ra giải pháp cụ thể để thực hiện tốt nhiệm vụ công tác những tháng cuối năm 2019.  Đối với nhiệm vụ chính trị, bên cạnh duy trì tốt hoạt động sản xuất kinh doanh, Tổng công ty và các đơn vị tập trung lãnh dạo, chỉ đạo thực hiện cổ phần hóa, thoái vốn theo Phương án tổng thể về sắp xếp, đổi mới Tổng công ty giai đoạn 2018-2020 đã được phê duyệt.

Về công tác xây dựng Đảng, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát toàn diện các hoạt động của các đảng bộ, chi bộ trực thuộc; tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 81-KH/ĐUK ngày 15/8/2019 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ III Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương; chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, nhất là công tác tư tưởng liên quan đến chế độ, chính sách người lao động và thực hiện nhiệm vụ chính trị của Tổng công ty./.

                                                                                               Vinafood 1

 

.
.
.
.