.
.

Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam triển khai nhiệm vụ năm 2020

Thứ Năm, 26/12/2019|16:47

Ngày 24/12, tại Hà Nội, Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Đồng chí Hoàng Giang - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương dự và chỉ đạo Hội nghị.

Các đồng chí: Dương Quang Thành - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN; Trần Đình Nhân - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc EVN; Nguyễn Hữu Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN chủ trì Hội nghị.

Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN cho biết: Trong năm 2019, Tập đoàn đã nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo cung cấp điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và sinh hoạt của nhân dân với sản lượng điện sản xuất và mua ước đạt 231,1 tỷ kWh, tăng 8,85% so với năm 2018. Hoạt động chỉ đạo điều hành sản xuất, vận hành hệ thống điện và thị trường điện đã bám sát nhu cầu phụ tải, khai thác tối ưu các nguồn điện trong hệ thống.

Đồng chí Hoàng Giang
Đồng chí Hoàng Giang  - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Khối DNTW phát biểu tại Hội nghị.

Công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng tiếp tục có những chuyển biến mạnh mẽ, việc áp dụng công nghệ thông tin được đẩy mạnh triển khai rộng rãi. Thực hiện kết nối cung cấp dịch vụ điện tại Trung tâm hành chính công hoặc Cổng thông tin dịch vụ công trực tuyến tại 63/63 tỉnh/thành phố đã tạo sự minh bạch trong các giao dịch, đồng thời rút ngắn thời gian cấp điện mới, thuận lợi cho khách hàng.

Trong công tác đầu tư xây dựng, các đơn vị đã rất nỗ lực trong việc chỉ đạo, điều hành theo kế hoạch, đặc biệt là các công trình phục vụ cấp điện mùa khô. Các chỉ tiêu về dịch vụ khách hàng, độ tin cậy cung cấp điện và tổn thất điện năng đều đạt và vượt so với cùng kỳ 2018. Công tác quản trị doanh nghiệp và tái cơ cấu doanh nghiệp, cổ phần hóa, thoái vốn tiếp tục được thực hiện, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

khen thưởng
Lãnh đạo Tập đoàn khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu năm 2019.

Trong công tác xây dựng Đảng cũng đạt được nhiều kết quả quan trọng, trong đó công tác chính trị, tư tưởng, tuyên truyền ngày càng thiết thực, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ của Tập đoàn. Công tác tổ chức xây dựng đảng, công tác cán bộ được thực hiện đồng bộ, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng; công tác quản lý đảng viên và bảo vệ chính trị nội bộ được thực hiện kịp thời, đảm bảo quy định,

Chất lượng, hiệu qủa công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng ngày càng được nâng cao, giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng. Công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội hoạt động hiệu quả, thiết thực góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chung.

Việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về đấu tranh ngăn chặn suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ được triển khai sâu rộng. Công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 được tiến hành đảm bảo kế hoạch.

Bước sang năm 2020, Đảng ủy EVN đưa ra mục tiêu chính gồm: Tiếp tục chỉnh đốn Đảng, nâng cao hơn nữa vai trò lãnh đạo của Đảng; phấn đấu hoàn thành toàn diện chỉ tiêu nhiệm vụ giai đoạn 2016-2020, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành đảm bảo nhiệm vụ cung ứng điện đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và phục vụ đời sống nhân dân.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành
Đồng chí Dương Quang Thành - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN phát biểu tại Hội nghị.

Để đạt được mục tiêu trên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành đề nghị Đảng bộ Tập đoàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục Chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; nâng cao bản lĩnh chính trị, vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Tăng cường tuyên truyền toàn diện đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Tập đoàn, nhiệm kỳ 2020-2025 và hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm. Đánh giá, sơ kết 01 năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/ĐU, ngày 17/7/2019 của Đảng uỷ Tập đoàn về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả hoạt động truyền thông của EVN trong tình hình mới”.

Lãnh đạo xây dựng kế hoạch và triển khai có chất lượng, hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, Đảng uỷ Khối DNTW và Đảng uỷ Tập đoàn đến cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ, trong đó trọng tâm là xây dựng và triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn và Đại hội Đảng bộ Khối DNTW lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tiếp tục đổi mới, sắp xếp, kiện toàn tổ chức Đảng; làm tốt công tác cán bộ, nhân sự Đại hội Đảng các cấp; thực hiện tốt công tác đảng viên và bảo vệ chính trị nội bộ

Trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng bộ Tập đoàn lãnh đạo Tập đoàn điều hành tối ưu, vận hành an toàn, ổn định hệ thống điện và cung cấp đủ điện cho phát triển kinh tế xã hội và sinh hoạt của nhân dân. Tập trung lãnh đạo thực hiện đầu tư xây dựng các công trình nguồn và lưới điện đảm bảo tiến độ, chất lượng. Thực hiện Nghị quyết Chủ đề năm 2020 “Tập trung hoàn thành toàn diện Kế hoạch 5 năm 2016-2020” có hiệu quả.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Giang - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Khối DNTW ghi nhận những nỗ lực của Đảng ủy EVN đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác xây dựng Đảng, thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và lãnh đạo các tổ chức đoàn thể. Đặc biệt, Đảng ủy EVN đã ban hành nhiều Nghị quyết chuyên đề rất sát với đặc thù đơn vị để lãnh đạo, chỉ đạo đạt hiệu quả cao nhất.

Lãnh đạo Tập đoàn khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu năm 2019.
Lãnh đạo Tập đoàn khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu năm 2019.

Trong thời gian tới, đồng chí Hoàng Giang lưu ý Đảng ủy EVN cần tiếp tục quán triệt, triển khai tốt các Nghị quyết của Trung ương và Đảng ủy Khối DNTW sát với tình hình thực tế của đơn vị để thực hiện có hiệu quả. Tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; tập trung lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất – kinh doanh gắn với chủ đề năm mà EVN đã đặt ra. Tiếp tục đổi mới, nâng cao năng suất lao động, năng lực quản trị doanh nghiệp hiện đại, tăng cường đầu tư và nâng cao hiệu quả nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, xây dựng chiến lược, từng bước thích ứng với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Tăng cường lãnh đạo chỉ đạo tái cơ cấu, đổi  mới nâng cao hiệu quả Tập đoàn. Thực hiện nghiêm túc quy định của Trung ương về bổ nhiệm cán bộ. Xây dựng kế hoạch hướng dẫn tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, thực hiện tốt việc chuẩn bị Đại hội Đảng bộ EVN nhiệm kỳ 2020-2025.

Xuân Tiến (EVN) 

 

.
.
.
.