.
.

Bí thư Tỉnh uỷ Phú Thọ làm Phó Trưởng Ban Nội chính TƯ

Thứ Hai, 04/02/2013|15:35

Hôm nay, 4/2, quyết định điều động ông Nguyễn Doãn Khánh – Bí thư Tỉnh uỷ Phú Thọ làm Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương của Bộ Chính trị đã được công bố.

 

Ông Nguyễn Doãn Khánh sinh ngày 15/8/1956, quê ở Xã Sơn Dương, huyện Lâm Thao, Phú Thọ; chuyên môn nghiệp vụ: Thạc sỹ Quản lý nhà nước; Cử nhân Luật, Cử nhân kinh tế.
 
Cũng trong ngày hôm nay, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng và cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng là Ban Nội chính Trung ương cũng đã ra mắt.

Tân Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Doãn Khánh (Ảnh: vovgiaothong.vn)

 

Tại phiên họp thứ nhất này, Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng đã xây dựng được chương trình công tác, phân công công tác đối với các thành viên, trong đó có các vị trí lãnh đạo của cơ quan thường trực là Ban Nội chính Trung ương. Đồng thời, Ban Chỉ đạo cũng đã bàn hướng chuẩn bị, xây dựng cơ chế làm việc của tổ chức mình.

Trước đó, ngày 2/2, chỉ sau một ngày Ban Nội chính Trung ương chính thức đi vào hoạt động, Bộ Chính trị đã có quyết định điều động ông Phan Đình Trạc - Ủy viên Trung ương Đảng được bầu làm Bí thư Tỉnh uỷ Nghệ An khoá XVII vào tháng 10/2010 (là một cán bộ với chuyên môn nghiệp vụ về an ninh và là một Cử nhân luật) về làm Phó Trưởng Ban này.
 
Ông Phan Đình Trạc sinh ngày 25/8/1958, quê xã Diễn Lộc, huyện Diễn Châu; chuyên môn nghiệp vụ: Đại học An ninh Nhân dân (ngành điều tra tội phạm); Lý luận chính trị: Cử nhân.
 
Như vậy, cho đến thời điểm này, Ban Nội chính Trung ương đã có 3 phó Trưởng Ban là ông Phạm Anh Tuấn, ông Phan Đình Trạc và ông Nguyễn Doãn Khánh. Còn Trưởng Ban là ông Nguyễn Bá Thanh. 

Ngoài ra, nhân sự tại Ban còn có 108 người bao gồm 86 cán bộ, nhân viên của Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng chuyển sang và 22 cán bộ, công chức của Vụ Nội chính và Vụ Pháp luật thuộc Văn phòng Trung ương Đảng về Ban.

Được biết, nhân sự của Ban Nội chính TƯ chính thức ra mắt với Trưởng Ban là ông Nguyễn Bá Thanh – Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, 2 phó ban là ông Phạm Anh Tuấn và ông Phan Đình Trạc – Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An.

Cơ cấu nhân sự của Ban hiện tại có 108 cán bộ công chức từ Vụ Nội chính và Vụ Pháp luật thuộc Văn phòng TƯ Đảng (22 người) và Văn phòng Ban chỉ đạo TƯ về phòng chống tham nhũng thuộc Chính phủ (86 người) chuyển sang, được tổ chức thành 9 đơn vị cấp vụ (trong đó có 1 vụ theo dõi công tác phòng chống tham nhũng, 1 vụ theo dõi xử lý các vụ án).

Trước đó, cùng với quyết định thành lập Ban Nội chính TƯ do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký, Bộ Chính trị đã giao Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh ký quyết định 159 quy định chức năng, nhiệm vụ đối với cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng Trung ương.

Theo đó, Ban Nội chính TƯ được giao nghiên cứu, đề xuất định hướng lớn của Đảng về công tác xây dựng pháp luật liên quan đến lĩnh vực nội chính và phòng chống tham nhũng; hướng dẫn kiểm tra, giám sát, theo dõi các cấp ủy, tổ chức Đảng trong lĩnh vực nội chính, chỉ đạo hướng dẫn xử lý một số vụ việc, vụ án được Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo giao; thẩm định các đề án về lĩnh vực nội chính và phòng chống tham nhũng trước khi trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư…

P. Thảo (dantri)

 

.
.
.
.