.
.

Một số phái viên của Thủ tướng nghỉ hưu từ 1/3

Chủ Nhật, 03/03/2013|19:24
Thủ tướng Chính phủ đã ký các quyết định nghỉ hưu theo chế độ từ 1/3/2013 đối với một số lãnh đạo thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công Thương, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.

Cụ thể, tại Quyết định 205/QĐ-TTg, ông Bùi Bá Bổng, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1/3/2013.

Tại Quyết định 206/QĐ-TTg, ông Nguyễn Văn Lạng, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, kiêm Trưởng ban quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1/3/2013.

Tại Quyết định 207/QĐ-TTg, ông Lê Mạnh Hùng, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải, nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1/3/2013.

Tại Quyết định 208/QĐ-TTg, ông Nguyễn Nam Hải, Thứ trưởng Bộ Công Thương, nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1/3/2013.

Tại Quyết định 360/QĐ-TTg, Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an, Phái viên Tư vấn cho Thủ tướng Chính phủ về an ninh và tôn giáo, nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1/3/2013.

Tại Quyết định 361/QĐ-TTg, ông Thái Phụng Nê, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên, Phái viên Tư vấn giúp Thủ tướng Chính phủ về Thủy điện Sơn La, nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1/3/2013.

Tại Quyết định 362/QĐ-TTg, ông Trương Đình Tuyển, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Thương mại, Thành viên Hội đồng tư vấn Chính sách tài chính - tiền tệ quốc gia, nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1/3/2013.

Tại Quyết định 1877/QĐ-TTg, ông Phạm Đông Pha, Thành viên Hội đồng Thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, nghỉ hưu theo chế độ từ 1/3/2013.

Theo Chinhphu.vn

.
.
.
.