.
.

Một số hình ảnh tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Thứ Sáu, 23/10/2020|17:51

Sau 03 ngày làm việc (19-21/10/2020), Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp. Tạp chí điện tử Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương gửi tới bạn đọc những hình ảnh tại Đại hội.

Các đại biểu làm Lễ chào cờ.
Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ.
Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu khai mạc Đại hội.
Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu khai mạc Đại hội.
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh thừa ủy quyền của Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh thừa ủy quyền của Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.
Thừa ủy quyền Chủ tịch nước, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba cho 04 đồng chí của Đảng ủy Khối đã có thành tích xuất sắc trong quá trình công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.
Thừa ủy quyền Chủ tịch nước, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba cho 04 đồng chí của Đảng ủy Khối đã có thành tích xuất sắc trong quá trình công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu chỉ đạo Đại hội.
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.
Đồng chí Phạm Tấn Công - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối điều hành một số nội dung tại Đại hội..
Đồng chí Phạm Tấn Công - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối lấy biểu quyết xác nhận tư cách đại biểu.
Đồng chí Lê Văn Châu - Phó Bí thư Đảng ủy Khối trình bày tóm tắt báo cáo chính trị của Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2015 - 2020 trình Đại hội.
Đồng chí Lê Văn Châu - Phó Bí thư Đảng ủy Khối trình bày tóm tắt Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2015 - 2020 tại Đại hội.
Đồng chí Hoàng Giang - Phó Bí thư Đảng uỷ Khối báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào dự thảo các văn kiện của Trung ương trình Đại hội XIII của Đảng trình Đại hội.
Đồng chí Hoàng Giang - Phó Bí thư Đảng ủy Khối báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào dự thảo các văn kiện của Trung ương trình Đại hội XIII của Đảng.
Đồng chí Nguyễn Đức Phong, Phó Bí thư Đảng ủy Khối trình bày dự thảo chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội.
Đồng chí Nguyễn Đức Phong - Phó Bí thư Đảng ủy Khối trình bày dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội.
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025 họp phiên thứ nhất.
Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025 họp phiên thứ nhất bầu Ban Thường vụ, Bí thư, các Phó bí thư, Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối.
Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025 họp phiên thứ nhất.
Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025 họp phiên thứ nhất, bầu 02 đồng chí Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối.
Trung tâm thảo luận số 1 tại Đại hội.
Trung tâm thảo luận số 1 tại Đại hội.
Trung tâm thảo luận số 2 tại Đại hội.
Trung tâm thảo luận số 2 tại Đại hội.
Trung tâm thảo luận số 3 tại Đại hội.
Trung tâm thảo luận số 3 tại Đại hội.
Trung tâm thảo luận số 4 tại Đại hội.
Trung tâm thảo luận số 4 tại Đại hội.
Trung tâm thảo luận số 5 tại Đại hội.
Trung tâm thảo luận số 5 tại Đại hội.
Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương xem một số bảng ảnh tại Đại hội.
Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương tham quan những hình ảnh tiêu biểu về hoạt động của Đảng ủy Khối và các Đảng bộ trực thuộc trưng bày tại Đại hội.
Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương và đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương trao bảng vinh danh và chúc mừng 07 đồng chí đại diện các đơn vị có công trình tiêu biểu chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII
Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương và đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương trao bảng vinh danh và chúc mừng 07 đồng chí đại diện các đơn vị có công trình tiêu biểu chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.
Đồng chí Phạm Tấn Công, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối và đồng chí Lê Văn Châu, Phó Bí thư Đảng ủy Khối trao  bảng vinh danh và chúc mừng 07 đồng chí đại diện các đơn vị có công trình tiêu biểu chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Đồng chí Phạm Tấn Công, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối và đồng chí Lê Văn Châu, Phó Bí thư Đảng ủy Khối trao bảng vinh danh và chúc mừng các đồng chí đại diện 05  đơn vị có công trình tiêu biểu chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương chụp ảnh lưu niệm cùng các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2015 – 2020 không tham gia nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương chụp ảnh lưu niệm cùng các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2015 – 2020 không tham gia nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Đồng chí Vũ Đức Tú, Trưởng đoàn thư ký lên đọc dự thảo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Đồng chí Vũ Đức Tú, Trưởng đoàn Thư ký trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.
Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.
Đồng chí Hoàng Thị Minh Thu, Bí thư Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương đại diện cho Đoàn Khối tặng hoa và chúc mừng Đại hội
Tuổi trẻ Khối Doanh nghiệp Trung ương chúc mừng Đại hội. 
Tại Đại hội, các đại biểu tham gia quyên góp, ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại nặng nề do bão lũ gây ra.
Tại Đại hội, các đại biểu tham gia quyên góp, ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung bị thiệt hại nặng nề do bão lũ gây ra.

 P.V

.
.
.
.