.
.

MobiFone góp phần đảm bảo mạng lưới thông tin phục vụ Đại hội XIII của Đảng

Thứ Hai, 25/01/2021|17:02

Xác định rõ, đảm bảo thông tin liên lạc là một trong những nhiệm vụ quan trọng góp phần vào thành công của Đại hội; thực hiện chỉ đạo của cấp trên, Tổng công ty Viễn thông MobiFone đã khẩn trương tập trung thực hiện công tác chuẩn bị trang thiết bị, phương tiện và xây dựng các phương án đảm bảo chất lượng mạng lưới thông tin tuyệt đối an toàn trong suốt thời gian diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Lực lượng kỹ thuật MobiFone tập trung thực hiện nâng cấp, tối ưu mạng lưới phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Lực lượng kỹ thuật MobiFone tập trung thực hiện nâng cấp, tối ưu mạng lưới phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Xe phát sóng lưu động mobicar của MobiFone trong khuôn viên Trung tâm Hội nghị Quốc gia
Xe phát sóng lưu động mobicar của MobiFone trong khuôn viên Trung tâm Hội nghị Quốc gia

Đến thời điểm hiện tại, nhà mạng MobiFone đã hoàn thành kế hoạch nâng cao năng lực đáp ứng của hệ thống mạng lõi, hệ thống mạng vô tuyến điện; thực hiện backup các hệ thống, backup dữ liệu hàng ngày trong suốt thời gian diễn ra Đại hội; đo kiểm, tối ưu hoá, đảm bảo chất lượng mạng tại các các khu vực dự kiến tổ chức, thực hiện nâng cấp cấu hình tại một số điểm dự kiến sẽ có traffic cao (như Trung tâm Hội nghị Quốc gia, các khu vực lân cận…); bố trí xe mobicar (cấu hình 3G, 4G) để sẵn sàng ứng cứu thông tin trong trường hợp cần thiết.

Bên cạnh đó, các nghiệp vụ đảm bảo an ninh, an toàn cho dịch vụ SMS, thoại, hệ thống web, yêu cầu định danh, an toàn vùng phủ cũng đã được triển khai khẩn trương, toàn diện và kỹ lưỡng.  

MobiFone đã hoàn thành công tác tối ưu hóa, tăng cường chất lượng mạng để đảm bảo chất lượng dịch vụ tại các khu vực được xác định. Kết quả đo kiểm chất lượng mạng di động cho thấy, tốc độ tải dữ liệu MobiFone vượt trội so với mặt bằng chung, thể hiện rõ quyết tâm, nỗ lực của MobiFone trong việc đảm bảo và đáp ứng tối đa nhu cầu thông tin liên lạc, góp phần vào thành công của Đại hội.

P.V

 

.
.
.
.