.
.

Tổng công ty Hàng Không Việt Nam sẵn sàng đảm bảo khai thác, nguồn lực khi thị trường phục hồi

Thứ Tư, 30/12/2020|22:33

Ngày 29/12, tại Hà Nội, Đảng ủy Tổng công ty Hàng không Việt Nam (VNA) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021. Đồng chí Hoàng Giang, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương dự và phát biểu tại Hội nghị.

Đến dự, có các đồng chí: Nguyễn Thị Phú Hà, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp; đại diện lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Nội chính Trung ương, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam; các ban, đơn vị của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Về phía Đảng ủy Tổng công ty Hàng không Việt Nam, có các đồng chí: Đặng Ngọc Hòa, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị; Dương Trí Thành, Tổng giám đốc cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành; các đồng chí bí thư, phó bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.
Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Báo cáo tại Hội nghị nêu rõ, năm 2020, dịch bệnh Covid-19 bùng phát mạnh trên phạm vi toàn cầu đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến các quốc gia trên thế giới; các nền kinh tế lớn đối mặt với tình trạng suy thoái nặng nề; hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, sát sao của Đảng, Chính phủ, Quốc hội, đã thực hiện tốt “nhiệm vụ kép”, vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa phát triển kinh tế - xã hội. Chịu tác động của dịch bệnh Covid-19, VNA là một trong những đơn vị trong Khối chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Trong bối cảnh đó, phát huy những thế mạnh, đồng thời khắc phục khó khăn, thách thức chung của nền kinh tế, các cấp ủy đảng, đội ngũ cán bộ lãnh đạo, tập thể người lao động VNA đã tập trung triển khai các giải pháp để vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) trong điều kiện cho phép; phấn đấu thực hiện các nhiệm vụ của Đảng bộ và Tổng công ty theo kế hoạch đã đề ra.

Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy Tổng công ty đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ Tổng công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ngay sau Đại hội, đã khẩn trưởng ban hành chương trình hành động thực hiện nghị quyết, chương trình công tác và các quy chế, quy định nội bộ, ổn định tổ chức bộ máy và sớm đi vào hoạt động. Đảng ủy đã triển khai bài bản, nề nếp các mặt công tác xây dựng Đảng, khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện, trực tiếp của Đảng tại doanh nghiệp, trong đó, triển khai có hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên tạo sự đoàn kết thống nhất, đồng thuận trong toàn Đảng bộ. Thực hiện tốt công tác thông báo tình hình, động viên tư tưởng cho người lao động trước ảnh hưởng của dịch bệnh đến tình hình sản xuất, kinh doanh, thu nhập, việc làm của người lao động; do đó tình hình tư tưởng vẫn ổn định; cán bộ đảng viên và người lao động tin tưởng vào lãnh đạo, xác định tốt ý thức, trách nhiệm, sẵn sàng đi vào vùng dịch để thực hiện các chuyến bay giải cứu và chuyên trở hàng hóa cứu trợ. Chú trọng đổi mới việc tổ chức học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng Đảng gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí được tăng cường. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện kịp thời, đồng bộ công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ theo quy định. Thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng; chăm lo công tác phát triển đảng viên, hoàn thành chỉ tiêu về công tác kết nạp đảng (trong năm đã kết nạp được 213 đảng viên mới); chất lượng đội ngũ cán bộ, chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên và công tác bảo vệ chính trị nội bộ có chuyển biến tích cực; công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ tiếp tục được chú trọng, đẩy mạnh và kịp thời ngăn ngừa những sai phạm của các tổ chức đảng. Không ngừng chăm lo củng cố, kiện toàn và xây dựng các tổ chức đoàn thể vững mạnh. Thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở; triển khai có hiệu quả các hoạt động, các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị.

Đồng chí Hoàng Giang, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu tại Hội nghị.
Đồng chí Hoàng Giang, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu tại Hội nghị.

Đảng ủy Tổng công ty đã kịp thời ban hành các nghị quyết, kết luận để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm ứng phó, giảm thiểu ảnh hưởng của đại dịch, duy trì hoạt động liên tục của VNA; nắm chắc tình hình, lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành SXKD linh hoạt vừa bảo đảm an toàn chống dịch bệnh, vừa tận dụng mọi cơ hội để tăng các chuyến bay tạo công việc cho người lao động, tăng doanh thu. Thực hiện các giải pháp cắt giảm, tiết kiệm chi phí, tổ chức lại nguồn lực lao động, thực hiện chính sách tiền lương, thu nhập phù hợp; tái cơ cấu lại đội bay; đàm phán giảm, giãn tiến độ thanh toán để giảm lỗ... Kịp thời báo cáo các cơ quan lãnh đạo về ảnh hưởng của đại dịch và kiến nghị các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho VNA vượt qua giai đoạn khủng hoảng do ảnh hưởng của đại dịch.

Năm 2020, VNA đã vận chuyển trên 14 triệu lượt khách, đạt 98,3% kế hoạch, bằng 62,2% năm 2019; vận chuyển 194 nghìn tấn hàng hoá, đạt 95% kế hoạch và bằng 56% năm 2019; doanh thu đạt trên 42,5 nghìn tỷ, bằng 104,8% kế hoạch và bằng 56% năm 2019; số lỗ dự kiến hơn 12 nghìn tỷ. Mặc dù các chỉ tiêu kế hoạch không đạt, nhưng kết quả trên là sự nỗ lực, cố gắng vượt bậc của cán bộ, đảng viên và người lao động VNA.

Trong bối cảnh chịu tác động nặng nề, chưa từng có của dịch bệnh Covid-19, Đảng ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo VNA có các giải pháp chủ động ứng phó với đại dịch, vượt qua khủng hoảng, bảo đảm an toàn sức khoẻ cho người lao động. Lãnh đạo, chỉ đạo, động viên người lao động quyết tâm, đồng lòng chia sẻ khó khăn, chủ động triển khai các giải pháp quyết liệt trong điều hành SXKD để ứng phó và giảm thiểu tối đa ảnh hưởng của dịch bệnh. Đặc biệt, Tổng Công ty đã thực hiện thành công 166 chuyến bay giải cứu hơn 5 vạn đồng bào cùng 58 tấn hàng hóa hỗ trợ phòng chống dịch bệnh. Có những chuyến bay đến tâm dịch Vũ Hán và những nơi xa xôi như Guinea Xích Đạo, Mỹ, Canada… bảo đảm an toàn tuyệt đối; thể hiện sứ mệnh, trách nhiệm của hãng Hàng không quốc gia Việt Nam, góp phần nâng cao vị thế của Quốc gia đối với cộng đồng quốc tế; được lãnh đạo Đảng, Nhà nước và dư luận xã hội đánh giá cao.

Đại diện lãnh đạo Ủy ban Quản lý Vốn nhà nước tại doanh nghiệp trao Cờ thi đua cho các tập thể có thành tích xuất sắc.
Đại diện lãnh đạo Ủy ban Quản lý Vốn nhà nước tại doanh nghiệp trao Cờ thi đua Chính phủ năm 2019 cho các tập thể của VNA có thành tích xuất sắc.

Đồng chí Dương Trí Thành, Tổng giám đốc VNA cho biết, sáng ngày 29/12, Tổng công ty đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông bất thường năm 2020, thông qua phương án kiện toàn Hội đồng quản trị, trong đó có vị trí Tổng giám đốc và 01 Ủy viên Hội đồng Quản trị; phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ cho cổ đông hiện hữu và chủ trương kêu gọi các cổ đông cho VNA vay với lãi suất ưu đãi để hỗ trợ thanh khoản, tiếp tục nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, đứng vững và phát triển trong tương lai.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Giang, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương bày tỏ sự chia sẻ đối với những khó khăn VNA đang đối mặt và ghi nhận, biểu dương sự cố gắng, nỗ lực vượt bậc và những kết quả cấp ủy, tập thể lãnh đạo, người lao động Tổng Công ty Hàng Không Việt Nam đã đạt được trong năm 2020.

Đồng chí nêu rõ, bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của VNA vẫn còn những khó khăn, tồn tại, hạn chế như các đồng chí đã chỉ ra trong báo cáo tổng kết; nhất là tồn tại hạn chế trong công tác phòng, chống dịch bệnh có lúc còn chủ quan, xem nhẹ, gây ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch bệnh của cả nước và thiệt hại về uy tín, hình ảnh của Tổng Công ty. Trong thời gian tới, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, đồng chí Hoàng Giang đề nghị VNA tiếp tục tập trung nghiên cứu, xây dựng các giải pháp và đề xuất các kiến nghị nhằm vượt qua những khó khăn, đồng thời khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên.

Đồng chí Hoàng Giang, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu tại Hội nghị.
Đồng chí Hoàng Giang, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương trao Cờ thi đua của Đảng ủy Khối cho các tổ chức Đảng trực thuộc Đảng bộ Tổng công ty Hàng không Việt Nam có thành tích xuất sắc.

Trong bối cảnh môi trường kinh doanh biến động nhiều rủi ro và cạnh tranh gia tăng, tiềm lực tài chính suy giảm do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 sẽ là thách thức lớn với VNA; cùng với đó là giai đoạn chuyển giao thế hệ lãnh đạo chủ chốt của Tổng Công ty. Chính vì vậy, yêu cầu đặt ra trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Tổng Công ty trong năm 2021 còn nhiều khó khăn, thách thức.

Đồng chí lưu ý, Đảng ủy Tổng công ty Hàng không Việt Nam cần tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ. Không ngừng chăm lo xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh cả về tư tưởng, chính trị, tổ chức và đạo đức xem đây là nhiệm vụ then chốt nhằm xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình, diễn biến tư tưởng của đội ngũ cán bộ, đảng viên, người lao động để có giải pháp xử lý kịp thời, hiệu quả những vấn đề nảy sinh. Tăng cường đoàn kết nội bộ, mở rộng dân chủ đi đôi với nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật. Chăm lo công tác phát triển Đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. Làm tốt công tác cán bộ, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt đủ phẩm chất, năng lực và uy tín. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức đảng và đảng viên, nhất là kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Gắn xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh với xây dựng văn hóa doanh nghiệp. Thực hiện tốt công tác dân vận, quy chế dân chủ cơ sở. Lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh, đóng góp tích cực vào các nhiệm vụ chung của Tổng Công ty, đồng thời quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.

Các tập thể của VNA vinh dự nhận Bằng khen của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương vì có thành tích xuất sắc trong phòng, chống dịch Covid.
Các tập thể của VNA vinh dự nhận Bằng khen của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương vì có thành tích xuất sắc trong phòng, chống dịch Covid.

Chủ động xây dựng, chuẩn bị sẵn các kịch bản điều hành, thường xuyên bám sát thị trường, lãnh đạo, điều hành linh hoạt, phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty cùng các doanh nghiệp thành viên theo diễn biến thị trường. Đảm bảo an toàn tuyệt đối trong hoạt động khai thác bay; đặc biệt là tập trung phục vụ chu đáo, an toàn các chuyến bay đưa, đón đại biểu tham dự Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tiếp tục nâng cao năng lực quản trị điều hành doanh nghiệp; thực hiện tái cơ cấu tổ chức nhằm tối ưu trong sử dụng nguồn lực, tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả. Tập trung thực hiện các giải pháp triển khai gói hỗ trợ của Chính phủ đã được Quốc hội thông qua để tháo gỡ khó khăn về tài chính cho Tổng Công ty; tiếp tục phát huy truyền thống, bản lĩnh, sự tự tin của những “Chiến binh Sen vàng”, luôn đoàn kết thống nhất, đồng lòng đối mặt với mọi khó khăn, thử thách, thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ trong công tác xây dựng đảng và sản xuất kinh doanh năm 2021.

Triển khai nhiệm vụ năm 2021, đại diện lãnh đạo VNA yêu cầu, người lao động tiếp tục đồng lòng, đoàn kết cùng với Tổng công ty vượt qua giai đoạn khó khăn; nhanh chóng, kịp thời tổ chức lại SXKD phù hợp với bối cảnh dịch bệnh và môi trường kinh doanh, giảm thiểu tác động của Covid tới SXKD; chủ động triển khai công tác an toàn, an ninh, tái cơ cấu doanh nghiệp, công tác quản trị, nâng cao chất lượng dịch vụ; sẵn sàng đảm bảo khai thác nguồn lực khi thị trường phục hồi. Tiếp tục triển khai mọi giải pháp tăng thu, tận thu; cắt giảm, quản lý chặt chẽ chi phí; thực hiện chuyển đổi công nghệ mạnh mẽ theo hướng là Hãng hàng không công nghệ số; tăng tỉ trọng bán hàng online.

Nhân dịp này, các tập thể, cá nhân trong Tổng công ty Hàng không Việt Nam có thành tích xuất sắc đã vinh dự nhận Cờ Thi đua của Chính phủ năm 2019 và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; nhận Cờ thi đua và Bằng khen của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương cùng nhiều phần thưởng cao quý khác.

Các tổ chức đảng trực thuộc nhận Giấy khen của Đảng ủy Tổng công ty Hàng không Việt Nam.
Các tổ chức đảng trực thuộc nhận Giấy khen của Đảng ủy Tổng công ty Hàng không Việt Nam.

P.V

.
.
.
.