.
.

TKV tiếp tục chú trọng quản lý kỹ thuật công nghệ

Thứ Năm, 19/09/2019|10:28

Trong lĩnh vực sản xuất-kinh doanh khoáng sản, hóa chất và điện lực, các đơn vị thành viên của Tập đoàn CN Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã nghiên cứu áp dụng trên 2.838 giải pháp, sáng kiến cải tiến kỹ thuật công nghệ, tiến bộ khoa học kỹ thuật, nghiên cứu ứng dụng đổi mới công nghệ trong sản xuất, mang lại giá trị làm lợi trên 258 tỷ đồng/năm.

TKV tiếp tục chú trọng quản lý kỹ thuật công nghệ.
TKV tiếp tục chú trọng quản lý kỹ thuật công nghệ.

Sản xuất kinh doanh khoáng sản, hóa chất và điện lực là các lĩnh vực chính của TKV, giai đoạn 5 năm 2015-2019 đã có sự tăng trưởng mạnh, tốc độ tăng trưởng nhanh, đóng góp vai trò, vị trí ngày càng quan trọng đối với sự phát triển bền vững của Tập đoàn.

Tổng doanh thu trong giai đoạn 5 năm của 3 lĩnh vực đạt 156.620 tỷ đồng (chiếm 27,4% tổng doanh thu của Tập đoàn) với tốc độ tăng trưởng 47,8%, bình quân 9,6%/năm; hết năm 2019 dự kiến đạt 28,8% tổng doanh thu toàn Tập đoàn. Tổng lợi nhuận trước thuế 4.619 tỷ đồng (chiếm 34,4% toàn Tập đoàn).

Với chủ trương tái cơ cấu của TKV, lao động giai đoạn 2015-2019 hàng năm liên tục giảm, từ 17.093 lao động năm 2015 xuống còn 15.378 lao động năm 2019, nhưng vẫn đảm bảo tăng doanh thu lao động bình quân đầu người từ 1,48 tỷ đồng/lao động năm 2015 lên 2,44 tỷ đồng/lao động năm 2019 (tăng 164,2%). Hàng loạt định mức kinh tế kỹ thuật giảm so với thiết kế và năm sau giảm hơn năm trước.

Các đơn vị trong khối luôn duy trì giảm tiêu hao nguyên nhiên vật liệu đầu vào, giảm giá thành sản xuất và đảm bảo an toàn môi trường, phát triển bền vững. Đặc biệt, các đơn vị trong lĩnh vực sản xuất-kinh doanh khoáng sản, hóa chất và điện lực đã nghiên cứu áp dụng trên 2.838 giải pháp, sáng kiến cải tiến kỹ thuật công nghệ, tiến bộ khoa học kỹ thuật, nghiên cứu ứng dụng đổi mới công nghệ trong sản xuất, mang lại giá trị làm lợi trên 258 tỷ đồng/năm.

Bên cạnh những mặt thuận lợi nhất định như các đơn vị đã hoàn toàn làm chủ được công nghệ trong các công đoạn sản xuất, các giải pháp tổ chức sản xuất, quản lý kỹ thuật công nghệ được phát huy… dự báo hoạt động sản xuất-kinh doanh của các đơn vị trong khối khoáng sản, hóa chất và điện lực từ nay đến năm 2025 còn gặp nhiều khó khăn, thách thức khi thị trường hạn chế, giá bán sản phẩm khoáng sản chính (đồng, alumin, phôi thép, kẽm…) có xu hướng giảm; một số dự án đầu tư chế biến sâu khoáng sản còn chậm tiến độ, ảnh hưởng đến sản xuất…

Tổng Giám đốc TKV Đặng Thanh Hải cho rằng, Tập đoàn sẽ nỗ lực hơn nữa, tập trung hoàn thiện cơ cấu tổ chức, mô hình quản trị, nhất là tiếp tục chú trọng quản lý kỹ thuật công nghệ, tăng cường nghiên cứu, áp dụng các giải pháp, tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất…

Theo chinhphu.vn

 

.
.
.
.