.
.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ NHPT nhiệm kỳ 2020 - 2025: Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển

Thứ Tư, 19/08/2020|17:31

Trong hai ngày 17 và 18/8/2020, tại Hà Nội, Đảng bộ Ngân hàng Phát triển Việt Nam (NHPT) đã tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Lê Văn Châu - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương (DNTW) dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Đến dự, có đại diện lãnh đạo các Vụ của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Về phía Đảng ủy Khối DNTW có các đồng chí: Đặng Hùng Minh - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT; Đoàn Thị Hồng Nga - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo cùng các đồng chí thành viên Tổ công tác theo dõi, chỉ đạo Đại hội số 4 của Đảng ủy Khối.

Về phía Đảng ủy NHPT, có các đồng chí: Lương Hải Sinh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT; Đào Quang Trường - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc NHPT và 104 đại biểu đại diện cho cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ. 

Báo cáo chính trị nhiệm kỳ 2015 - 2020 tại Đại hội do đồng chí Đào Quang Trường - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc NHPT trình bày, cho thấy: Với tinh thần đoàn kết thống nhất, sự phấn đấu nỗ lực của tập thể cấp ủy cùng toàn thể cán bộ, đảng viên toàn Đảng bộ, trong nhiệm kỳ vừa qua Ngân hàng Phát triển đã hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra.

Đảng ủy NHPT đã lãnh đạo, chỉ đạo các đảng bộ trực thuộc chấp hành nghiêm túc các chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng ủy Khối; sự điều hành của Bộ Tài chính. Trên cơ sở đó, đã đề ra các giải pháp tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả trong hoạt động kinh doanh, phát huy vai trò là công cụ của Chính phủ để thực hiện chính sách tín dụng đầu tư của Nhà nước, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thông qua việc tổ chức học tập, quán triệt và cụ thể hóa thành chương trình hành động, kế hoạch thực hiện của tập thể và cá nhân người đứng đầu. Đồng thời tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới phương thức lãnh đạo bằng chỉ thị, nghị quyết, bằng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác tổ chức, kiểm tra, giám sát và bằng chính sự gương mẫu của các đồng chí bí thư cấp ủy, người đứng đầu các đơn vị; các cấp ủy đảng duy trì nghiêm túc nề nếp chế độ sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt của các tổ chức đoàn thể nên đã đem lại hiệu quả tích cực.

Quang cảnh Đại hội.
Quang cảnh Đại hội.

Triển khai nghiêm túc việc thực hiện các quy định của Trung ương và Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng: các quy định, hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng; chú trọng triển khai Quy định số 69-QĐ/TW ngày 13/02/2017 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của đảng ủy cấp trên cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước chi phối, Hướng dẫn số 17-HD/BTCTW ngày 07/10/2018 của Ban Tổ chức Trung ương về hợp nhất các cơ quan tham mưu, giúp việc của đảng ủy với các cơ quan chuyên môn có chức năng, nhiệm vụ tương đồng theo Quy định 69-QĐ/TW của Ban Bí thư; đồng thời chủ động đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Triển khai đồng bộ công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ; thực hiện chính sách cán bộ gắn với kết quả đánh giá cán bộ; bố trí, sắp xếp cán bộ phù hợp với khả năng, sở trường và phát huy được tính chủ động, sáng tạo của đội ngũ cán bộ. Đồng thời, chú trọng công tác phát triển đảng viên. Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, toàn Đảng bộ đã kết nạp được 171 đảng viên mới, vượt chỉ tiêu nghị quyết đại hội đề ra.

Công tác kiểm tra, giám sát được Đảng ủy chú trọng thực hiện thường xuyên đảm bảo đúng quy định của đảng và kịp thời phát hiện, ngăn ngừa những sai phạm của các tổ chức đảng. Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí được tích cực triển khai, đồng thời xử lý nghiêm cán bộ vi phạm kỷ luật, đặc biệt các vi phạm đạo đức nghề nghiệp nhằm nêu cao ý thức trách nhiệm, lề lối làm việc kỷ cương, xây dựng bản sắc văn hóa tốt đẹp của cán bộ, đảng viên, người lao động Ngân hàng Phát triển Việt Nam.

Đảng ủy cũng đã lãnh đạo các tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, tạo không khí phấn khởi, vui tươi góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chung của Đảng bộ NHPT trong nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Đồng chí Lê Văn Châu - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu chỉ đạo Đại hội.
Đồng chí Lê Văn Châu - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu chỉ đạo 
Đại hội.

Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, giai đoạn 2015 - 2020, Đảng bộ NHPT đứng trước nhiều khó khăn, thách thức nhưng với sự nỗ lực, cố gắng của các cấp ủy đảng, tập thể cán bộ, nhân viên Ngân hàng, đã thực hiện đạt được những kết quả tích cực. Huy động các nguồn vốn đảm bảo giải ngân cho các dự án/ khoản vay, đảm bảo thanh khoản của hệ thống; hoạt động cho vay lại ODA hoàn thành nhiệm vụ do Thủ tướng Chính phủ giao; quy mô tài sản bình quân các năm đạt gần 300.000 tỷ đồng. Lãnh đạo, chỉ đạo Tổng Công ty Phát triển hạ tầng và đầu tư tài chính Việt Nam quản lý, vận hành Dự án Đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng an toàn, hiệu quả, đáp ứng nhu cầu giao thông cho khu vực Đông Bắc bộ.

Bên cạnh đó, Đảng bộ đã lãnh đạo NHPT triển khai thực hiện nhiệm vụ cơ cấu lại hoạt động theo Đề án Chiến lược phát triển NHPT (Quyết định số 369/QĐ-TTg) và Đề án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2019 - 2021 (Quyết định số 48/QĐ-TTg) được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, tạo bước thay đổi toàn diện trong thực hiện chính sách tín dụng cho những năm tiếp theo. Bên cạnh những thuận lợi, cũng tồn tại không ít khó khăn, trở ngại trong giai đoạn đầu chuyển đổi và cơ cấu lại nhưng với quyết tâm cao và sự đoàn kết nỗ lực của tập thể cán bộ, đảng viên, người lao động, Đảng ủy NHPT đã nắm vững, vận dụng sáng tạo chủ trương, đường lối của Đảng, sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Đảng ủy Khối DNTW, Bộ Tài chính để lãnh đạo Đảng bộ vượt qua khó khăn thách thức, giữ ổn định hoạt động, thực hiện có hiệu quả mục tiêu Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Lê Văn Châu, - Phó Bí thư Đảng ủy Khối DNTW ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của Đảng ủy NHPT trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ chính trị của NHPT. Đồng chí đề nghị Đại hội tập trung trí tuệ, phân tích, làm rõ các hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, rút ra những bài học kinh nghiệm, tìm ra giải pháp khắc phục có hiệu quả những tồn tại hạn chế nêu trên, tạo bước phát triển vững chắc hơn trong nhiệm kỳ tới.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ NHPT nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ NHPT nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới; nâng cao năng lực lãnh đạo, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, đồng chí Lê Văn Châu yêu cầu Đảng bộ NHPT tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ. Không ngừng chăm lo xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh cả về tư tưởng, chính trị, đạo đức cách mạng, công tác tổ chức, kiểm tra và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, xem đây là nhiệm vụ then chốt, bảo đảm cho thắng lợi của sự nghiệp đổi mới. Thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình, diễn biến tư tưởng của đội ngũ cán bộ, đảng viên, người lao động để có biện pháp xử lý kịp thời, hiệu quả những vấn đề nảy sinh. Đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng theo hướng cụ thể, sát thực, phù hợp với từng loại hình tổ chức Đảng, gắn hoạt động của các đảng bộ, chi bộ với nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị và trách nhiệm đối với nhiệm vụ chung của Đảng bộ. Tiếp tục đổi mới sáng tạo, nâng cao hiệu quả hoạt động, gắn với sắp xếp, cơ cấu lại tổ chức bộ máy, đổi mới mô hình tăng trưởng; nâng cao năng suất lao động, tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tăng năng suất lao động; xây dựng chiến lược tham gia cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Tiếp tục củng cố và xây dựng Ngân hàng Phát triển là ngân hàng chính sách, công cụ của Chính phủ trong việc hỗ trợ thực hiện các dự án lớn, trọng điểm, dự án khuyến khích đầu tư của Nhà nước. Cụ thể hóa sự lãnh đạo thông qua các nghị quyết chuyên đề lãnh đạo thực hiện những chủ trương lớn, quan trọng về kinh doanh, về tái cơ cấu bộ máy và công tác cán bộ; tập trung vào các hoạt động chính là tín dụng đầu tư, quản lý nguồn vốn ODA chính phủ ủy thác. Phát hiện, tổng hợp và đề xuất tháo gỡ, giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động.

Ban Chấp hành Đảng bộ Ngân hàng Phát triển Việt Nam Khóa III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt Đại hội
Ban Chấp hành Đảng bộ Ngân hàng Phát triển Việt Nam Khóa III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt 
Đại hội.

Đồng chí Lê Văn Châu đề nghị mỗi đại biểu phát huy dân chủ, trí tuệ để thảo luận, phân tích làm sâu sắc thêm các nội dung của các dự thảo văn kiện Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Với chặng đường 15 năm xây dựng và phát triển cùng những kết quả đã đạt được, đồng chí tin tưởng Đảng bộ NHPT sẽ lãnh đạo xây dựng Ngân hàng Phát triển ngày càng vững mạnh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội đất nước trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập toàn cầu trong thời gian tới.

Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu, bầu 24 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ NHPT khóa III, nhiệm kỳ 2020 - 2025; bầu 05 đại biểu chính thức, 02 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tại Hội nghị lần thứ I, Ban Chấp hành Đảng bộ NHPT nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã bầu Ban Thường vụ gồm 8 đồng chí. Đồng chí Lương Hải Sinh - Bí thư Đảng ủy khóa II, tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức danh Bí thư Đảng ủy NHPT nhiệm kỳ 2020 - 2025. Các đồng chí: Đào Quang Trường, Nguyễn Gia Thế được bầu giữ chức danh Phó Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025. Hội nghị đã bầu Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy NHPT nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 5 đồng chí; đồng chí Võ Trường Giang - Phó Trưởng ban phát triển Ban Kiểm tra giám sát được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy NHPT nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ NHPT lần thứ III nhiệm kỳ 2020 - 2025 với mục tiêu tổng quát được đề ra là: Nâng cao năng lực lãnh đạo, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, đẩy mạnh cơ cấu lại tổ chức và hoạt động, phát huy vai trò trong hỗ trợ đầu tư phát triển kinh tế - xã hội đất nước. Đảng bộ phấn đấu là Đảng bộ xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên hàng năm; trên 50% tổ chức Đảng trực thuộc được xếp loại chất lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 100% đảng viên trong Đảng bộ hoàn thành nhiệm vụ, trong đó trên 75% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; trên 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; mỗi năm kết nạp trên 20 đảng viên mới; 100% tổ chức đảng trực thuộc được kiểm tra, giám sát.

Phát biểu bế mạc Đại hội, Bí thư Đảng ủy NHPT Lương Hải Sinh khẳng định: Đảng bộ NHPT đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025; với nhiều mục tiêu, giải pháp được đề ra tại Đại hội và với quyết tâm cao độ thực hiện hiệu quả Chiến lược phát triển NHPT và Đề án cơ cấu lại gắn xử lý nợ xấu; tiếp tục xây dựng Đảng bộ NHPT trong sạch, vững mạnh. Từng bước phát triển hệ thống ổn định, hoạt động hiệu quả, an toàn góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội đất nước. Đồng chí kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động NHPT tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nhất trí, khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đã đề ra./.

P.V

.
.
.
.