.
.

Vietinbank: 6 tháng đầu năm, dư nợ tín dụng tăng 4,8%

Thứ Năm, 01/07/2021|18:09

Ngày 30/6 tại Hà Nội, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đảng, sơ kết hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

Chuyển biến tích cực trong hoạt động kinh doanh

Mặc dù dịch bệnh có ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động của VietinBank nhưng Đảng ủy, HĐQT, Ban lãnh đạo đã chủ động lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh, bảo vệ tốt cho hoạt động của ngân hàng. VietinBank ứng dụng mạnh mẽ và rộng rãi công nghệ số trong các hoạt động, kết nối, phục vụ khách hàng, phục vụ nền kinh tế, trong quản trị điều hành nội bộ và kiểm soát. Vì vậy, Ngân hàng đã bảo đảm được hoạt động liên tục trong trạng thái bình thường mới để đáp ứng kịp thời các nhu cầu của nền kinh tế và nhu cầu phát triển.

Với vai trò là NHTM chủ lực, trụ cột của đất nước, Đảng bộ VietinBank đã quán triệt sâu sắc những nội dung cốt lõi, điểm mới trong Nghị quyết Đại hội XIII, cụ thể hóa trong nhiệm vụ của ngân hàng.

Trong thực tiễn triển khai nhiệm vụ, VietinBank luôn nhất quán quan điểm “xây dựng Đảng phải gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, bảo toàn và phát triển vốn Nhà nước giao; tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt trong kinh tế nhà nước, đồng hành phục vụ sự phát triển của đất nước”. Cùng với sự chỉ đạo của Đảng, quyết tâm và nỗ lực của toàn hệ thống, kết quả hoạt động kinh doanh của VietinBank 6 tháng đầu năm 2021 đã có những chuyển biến tích cực: Dư nợ tín dụng tại 30/6 ước đạt 1,06 triệu tỷ, tăng 4,8% so với cuối năm 2020, tổng nguồn vốn huy động ước đạt 1,2 triệu tỷ, tăng 3,4% so với năm 2020. Thu thuần hoạt động dịch vụ đạt hơn 3.000 tỷ đồng, tăng 27,6% so với cùng kỳ…

Hiệu quả kinh doanh được cải thiện, hiệu quả sử dụng chi phí tiếp tục được nâng cao, chất lượng tăng trưởng được quản lý tốt, chất lượng tài sản của VietinBank tiếp tục được quản trị tốt, tỷ lệ nợ xấu/dư nợ tín dụng ở mức 1,38%, là mức thấp so với trung bình ngành, tỷ lệ bao phủ nợ xấu đạt 109%. Lợi nhuận hết 6 tháng đầu năm 2021 ước đạt 13.000 tỷ đồng.

Bên cạnh thực hiện tốt nhiệm vụ kinh doanh, VietinBank là một trong những ngân hàng tiên phong thực hiện có hiệu quả các chương trình an sinh xã hội và đặc biệt là chung tay, chia sẻ cùng Chính phủ và cộng đồng trong việc phòng, chống, đẩy lùi dịch bệnh COVID-19.

Quyết tâm hoàn thành mục tiêu 2021

Trên cơ sở những thành tựu đã đạt được, VietinBank tiếp tục triển khai mạnh mẽ, quyết liệt các công tác trong 6 tháng cuối năm 2021, bám sát những mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021 gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ VietinBank lần thứ X, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối DNTW lần thứ III và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Trong đó, kiên định với quan điểm phát triển VietinBank là ngân hàng thương mại quốc gia, đóng vai trò trụ cột và chủ lực của nền kinh tế, đồng hành phục vụ cho sự phát triển của đất nước.

VietinBank hướng tới tầm nhìn trở thành ngân hàng đa năng, hiện đại, hiệu quả hàng đầu, uy tín nhất Việt Nam, nằm trong Top 20 ngân hàng mạnh nhất khu vực châu Á-Thái Bình Dương, uy tín cao trên thế giới.

Xây dựng và triển khai chiến lược gắn với củng cố văn hóa doanh nghiệp mang bản sắc riêng của VietinBank sẽ trở thành nền tảng, sức mạnh cốt lõi để phát triển VietinBank mạnh mẽ, bền vững và thực hiện thành công chiến lược đề ra. 5 giá trị cốt lõi của ngân hàng là “Khách hàng là trung tâm”; “Đổi mới sáng tạo”, “Chính trực”, “Tôn trọng” và “Trách nhiệm”, gắn với triển khai thực hiện đồng bộ Chương trình “6 hóa”: Tiêu chuẩn hóa, Đơn giản hóa, Tối ưu hóa, Tự động hóa (Chuyển đổi số mạnh mẽ), Cá nhân hóa trách nhiệm và Hợp tác hóa. Những giá trị cốt lõi này đã và đang được truyền tải vào tư tưởng, thái độ và trở thành kim chỉ nam cho mọi hành động, xuyên suốt của các cấp, các bộ phận và từng cán bộ, trở thành năng lực cốt lõi của mỗi cán bộ nhân viên và đại diện cho các giá trị văn hóa tiêu biểu của VietinBank.

Đồng chí Lê Đức Thọ, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam cho biết: Những kết quả tích cực trên đến từ sự nỗ lực của toàn hệ thống, là kết quả của quá trình kiên định trong tái cấu trúc toàn diện hoạt động, thực hiện chiến lược phát triển 10 năm giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2045 đã được Thường vụ Đảng ủy, HĐQT phê duyệt. Trong đó, tập trung chuyển đổi mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, thay đổi phương thức cạnh tranh, phát triển giải pháp ngân hàng, tài chính hiện đại, tổng thể, toàn diện cho khách hàng, cung ứng dịch vụ theo chuỗi liên kết, chuyển đổi số mạnh mẽ, nâng cao năng lực tư vấn, đáp ứng tối đa nhu cầu tài chính của khách hàng.

Tuy nhiên, nhiệm vụ của Chiến lược 10 năm, kế hoạch kinh doanh trung hạn 3 năm cũng như từ nay tới cuối năm 2021 là hết sức thách thức và nặng nề để phát triển bứt phá, đòi hỏi toàn hệ thống VietinBank cần tiếp tục nỗ lực nhiều hơn nữa, không ngừng đổi mới sáng tạo, nắm bắt cơ hội thị trường, khắc phục khó khăn, hạn chế; tiếp tục nâng cao năng lực tài chính để tạo nguồn lực cho phát triển dài hạn; cơ cấu mạnh mẽ hoạt động kinh doanh; điều chỉnh cơ cấu tài sản có sinh lời, tài sản có rủi ro; tiếp tục đổi mới về quản trị điều hành, kiểm soát theo hướng thực chất để nâng cao chất lượng tăng trưởng, cải thiện mạnh mẽ hiệu quả kinh doanh và phát triển bền vững.

Có thể khẳng định, bằng các hành động cụ thể, thiết thực, hiệu quả trong công tác phòng, chống COVID-19, bảo đảm duy trì hoạt động an toàn, VietinBank đã và đang góp phần thực hiện thành công “mục tiêu kép” của Chính phủ; góp phần quan trọng, đắc lực để nền kinh tế khắc phục khó khăn, ổn định tình hình, tiếp tục phát triển.

Theo Chinhphu.vn

.
.
.
.