.
.

Đảng bộ Petrolimex: Nâng cao năng lực lãnh đạo, đẩy mạnh đổi mới, phát triển Tập đoàn trở thành đơn vị kinh doanh năng lượng sạch hàng đầu Việt Nam

Thứ Ba, 04/08/2020|12:52

Trong 2 ngày (02 - 03/08), tại Hà Nội, Đảng bộ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Đảng bộ Petrolimex) đã tổ chức Đại hội đại biểu Tập đoàn lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Lê Văn Châu - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương dự và phát biểu tại Đại hội.

Đến dự Đại hội, có đồng chí Nguyễn Hoàng Anh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp cùng đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối và thành viên Tổ công tác theo dõi, chỉ đạo Đại hội số 5 của Đảng ủy Khối.

Về phía Đảng ủy Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, có các đồng chí: Phạm Văn Thanh - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT; Phạm Đức Thắng - Ủy viên BTV, Tổng giám đốc cùng các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ và 165 đại biểu đại diện cho gần 1.700 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Các đại biểu tham dự Đại hội.
Các đại biểu tham dự Đại hội.

Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020 và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 tại Đại hội, đồng chí Phạm Đức Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ, Tổng giám đốc Tập đoàn cho biết, 2015 - 2020 là giai đoạn thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng có nhiều thuật lợi về kinh tế, chính trị, xã hội cho dù điều kiện bất lợi cũng không ít và tạo ra thách thức không nhỏ đối với mục tiêu phát triển của Petrolimex. Bằng tinh thần “Đổi mới, Hội nhập và Phát triển bền vững”, Đảng bộ Petrolimex đã lãnh đạo toàn Tập đoàn nỗ lực vượt qua khó khăn, đạt được kết quả khả quan trên các lĩnh vực, đánh dấu một giai đoạn bản lề cho tiến trình phát triển bền vững. Trong 5 năm qua, Petrolimex đã có những bước tăng trưởng bền vững về doanh thu, lợi nhuận, hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu đặt ra trong Nghị quyết và luôn đứng trong nhómcác doanh nghiệp nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam.

Về công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy Tập đoàn đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn hệ thống triển khai bài bản, nề nếp các mặt công tác, khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện, trực tiếp của Đảng đối với doanh nghiệp; chấp hành nghiêm túc các chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng ủy Khố; sự điều hành của Chính phủ, Bộ Công thương. Trên cơ sở đó, đã đề ra các giải pháp tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả, giữ vai trò chủ đạo trong hoạt động kinh doanh xăng dầu, là một trong những công cụ điều hành hữu hiệu của Chính phủ để ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội, được Đảng và Chính phủ ghi nhận và đánh giá cao.

Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thông qua việc tổ chức học tập, quán triệt và cụ thể hóa thành chương trình hành động, kế hoạch thực hiện của tập thể và cá nhân người đứng đầu. Đồng thời tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới phương thức lãnh đạo, lãnh đạo bằng chỉ thị, nghị quyết, bằng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác tổ chức, kiểm tra, giám sát và bằng chính sự gương mẫu của các đồng chí bí thư cấp ủy, người đứng đầu các đơn vị; các cấp ủy đảng duy trì nghiêm túc nề nếp chế độ sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt của các tổ chức đoàn thể, nên đã đem lại hiệu quả tích cực.

Triển khai nghiêm túc việc thực hiện các quy định của Trung ương và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng như: các quy định, hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng; chú trọng triển khai Quy định số 69-QĐ/TW ngày 13/02/2017 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của đảng ủy cấp trên cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước chi phối, Hướng dẫn số 17-HD/BTCTW ngày 07/10/2018 của Ban Tổ chức Trung ương về hợp nhất các cơ quan tham mưu, giúp việc của đảng ủy với các cơ quan chuyên môn có chức năng, nhiệm vụ tương đồng theo Quy định 69-QĐ/TW của Ban Bí thư; đồng thời chủ động đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; triển khai đồng bộ công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm cán bộ.

Đồng chí Lê Văn Châu - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu tại Đại hội.
Đồng chí Lê Văn Châu - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu tại Đại hội.

Đảng ủy Tập đoàn đã lãnh đạo các cấp ủy trực thuộc rà soát sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy chế, quy định về công tác cán bộ phù hợp với các quy định của Đảng và pháp luật của nhà nước; phát huy được tính chủ động, sáng tạo của đội ngũ cán bộ. Đồng thời, chú trọng công tác phát triển đảng viên (số đảng viên cuối nhiệm kỳ đã tăng 8,8% so với đầu nhiệm kỳ).

Công tác kiểm tra, giám sát được Đảng ủy Tập đoàn chú trọng thực hiện thường xuyên đảm bảo đúng quy định của đảng và kịp thời phát hiện, ngăn ngừa những sai phạm của các tổ chức đảng. Công tác phòng chống, tham nhũng, lãng phí được tích cực triển khai, đồng thời xử lý nghiêm cán bộ vi phạm kỷ luật nhằm nêu cao ý thức trách nhiệm, lề lối làm việc kỷ cương, xây dựng bản sắc văn hóa tốt đẹp của cán bộ, đảng viên, người lao động Tập đoàn; lãnh đạo các tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, tạo bầu không khí phấn khởi, vui tươi góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chung của Đảng bộ Tập đoàn nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, giai đoạn 2015 - 2020, Đảng bộ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam đã lãnh đạo chỉ đạo hoàn thành thắng lợi hầu hết các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đã đề ra. Trong đó, tăng trưởng tài sản bình quân đạt 5,4%/năm; tăng trưởng doanh thu bình quân đạt 8,1%/năm; tăng trưởng về lợi nhuận bình quân đạt 11%/năm; nộp ngân sách Nhà nước bình quân tăng 8,2%/năm; đảm bảo việc làm và thu nhập ổn định cho hơn 26 nghìn lao động.

Bên cạnh đó, Tập đoàn luôn chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, là một trong những công cụ điều hành hữu hiệu của Chính phủ để ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an ninh năng lượng, an sinh xã hội. Trong nhiệm kỳ vừa qua, Petrolimex tiếp tục được Đảng, Chính phủ ghi nhận và đánh giá cao về vai trò tiên phong trong thực hiện các chỉ đạo của Chính phủ về kinh doanh nhiên liệu có chất lượng cao (xăng Ron 95-IV, Điêzen  0.001S-V, xăng E5 RON 92); triển khai đồng bộ hóa đơn điện tử, đầu tư xây dựng và ứng dụng thành công hệ thống ERP-SAP, EGAS - giải pháp quản trị nguồn lực doanh nghiệp để hiện thực hóa chiến lược phát triển trong giai đoạn mới; tuân thủ và thực hiện nghiêm các quy định về an toàn PCCC.

Dù hoạt động sản xuất kinh doanh có nhiều khó khăn nhưng Petrolimex luôn chú trọng và tích cực thực hiện công tác An sinh xã hội, hoạt động đền ơn đáp nghĩa, số tiền thực hiện trong giai đoạn 2015 - 2020 là hơn 300 tỷ đồng. Đặc biệt trong đại dịch Covid 19, toàn hệ thống Petrolimex đã tích cực phối hợp với Trung ương UBMTTQ Việt Nam thực hiện hỗ trợ, ủng hộ công tác phòng chống dịch trên cả nước với số tiền hơn 14,1 tỷ đồng.

Đồng chí Phạm Văn Thanh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Petrolimex tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy Khối.
Đồng chí Phạm Văn Thanh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Petrolimex tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy Khối DNTW.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, đây là giai đoạn được nhận định sẽ có nhiều khó khăn hơn từ sự cạnh tranh gay gắt trong nước kết hợp với nhiều yếu tố bất ổn về địa chính trị thế giới. Nắm bắt những thách thức và cơ hội đặt ra, Đảng bộ Tập đoàn đặt ra mục tiêu: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, tăng cường xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; giữ vững vị thế tiên phong là Tập đoàn kinh doanh và đầu tư năng lượng sạch hàng đầu Việt Nam, phát triển ổn định, có đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới, sáng tạo.

Trong đó, các chỉ tiêu phát triển cơ bản phấn đấu đạt được là: Tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 80%/năm; đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt trên 75%/năm, trong đó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt 15%/năm; kết nạp 50 - 60 đảng viên/năm; sản lượng xăng dầu xuất bán hợp nhất tăng bình quân tối thiểu là 3%/năm; trong đó tốc độ tăng trưởng sản lượng xuất bán nội địa, tái xuất, chuyển khẩu là 2%/năm; phương thức bán lẻ trực tiếp tăng bình quân từ 2,5-3%/năm; tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu đạt bình quân 12%/năm trở lên; phấn đấu chi trả cổ tức của Tập đoàn đạt bình quân từ 10%/năm trở lên; nộp ngân sách nhà nước theo quy định; thu nhập bình quân của người lao động tăng 5%/năm trở lên.

Căn cứ mục tiêu và chỉ tiêu phát triển trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đại hội thống nhất 7 giải pháp, nhiệm vụ chủ yếu để BCH Đảng bộ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam lần thứ IV tổ chức thực hiện bám sát Nghị quyết, chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên, chính sách và pháp luật của Nhà nước, Chính phủ, của các bộ ban ngành liên quan, đó là: Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị về sản xuất kinh doanh theo mục tiêu, các chỉ tiêu của giai đoạn 2020-2025 và của từng năm; thực hiện thắng lợi Nghị quyết được Đại hội cổ đông thông qua hàng năm. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng và thực hiện chiến lược phát triển Tập đoàn giai đoạn 2020-2030, tầm nhìn đến năm 2040; tiếp tục thực hiện thành công Đề án tái cấu trúc Tập đoàn đã được Chính phủ phê duyệt; thực hiện thoái vốn nhà nước tại Tập đoàn, thoái vốn, cơ cấu lại tỷ lệ sở hữu của Tập đoàn tại các công ty có vốn góp của Tập đoàn. Đổi mới, nâng cao năng lực quản trị điều hành, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, nâng cao năng suất lao động và năng lực cạnh tranh; nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh; phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cao, xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, đội ngũ đảng viên có phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác của cấp ủy các cấp; nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tư tưởng, tổ chức, dân vận; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức đảng phù hợp với mô hình tổ chức hoạt động của các đơn vị. Chủ động, tích cực hội nhập kinh tế quốc tế. Giữ vững, mở rộng thị trường trong và ngoài nước. Tiếp tục thực hiện tốt Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Đảm bảo việc làm và thu nhập ngày càng tăng, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, công nhân viên, người lao động; tích cực thực hiện công tác an sinh xã hội. Tiếp tục tham mưu, đề xuất với Trung ương, Đảng ủy Khối và với Chính phủ, các Bộ, ngành để dần hoàn thiện cơ chế của Nhà nước trong lĩnh vực về quản lý kinh doanh xăng dầu, góp phần xây dựng và hoàn thiện nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Lê Văn Châu - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã biểu dương những kết quả mà Đảng bộ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí nhấn mạnh: Những kết quả trên đã khẳng định vai trò, vị trí của Đảng bộ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam trong quá trình xây dựng và phát triển. Tuy đạt được những kết quả tích cực và toàn diện, song chúng ta cũng cần thẳng thắn, nghiêm túc nhìn nhận, đánh giá đúng mức những mặt còn tồn tại, hạn chế trong nhiệm kỳ vừa qua, như đã nêu rất cụ thể trong Báo cáo chính trị trình Đại hội và ý kiến thảo luận của các đại biểu tại Đại hội.

Đồng chí đánh giá cao tinh thần tự phê bình, phát huy dân chủ của Đảng bộ Tập đoàn và đề nghị cần tập trung trí tuệ, phân tích, làm rõ các hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, rút ra những bài học kinh nghiệm, tìm ra giải pháp khắc phục có hiệu quả những tồn tại hạn chế nêu trên, tạo bước phát triển vững chắc hơn trong nhiệm kỳ tới.

Đồng chí Lê Văn Châu đề nghị Đại hội tập trung thảo luận, làm rõ, bổ sung, hoàn thiện để thống nhất thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới là phát huy “Đoàn kết - Dân chủ - Trí tuệ - Đổi mới - Phát triển”, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đổi mới, sáng tạo, đột phá trong tư duy và cách làm, xây dựng Tập đoàn vững mạnh. Trong đó tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ. Không ngừng chăm lo xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh cả về tư tưởng, chính trị, đạo đức cách mạng, công tác tổ chức, kiểm tra và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, xem đây là nhiệm vụ then chốt, bảo đảm cho thắng lợi của sự nghiệp đổi mới. Thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình, diễn biến tư tưởng của đội ngũ cán bộ, đảng viên, người lao động để có biện pháp xử lý kịp thời, hiệu quả những vấn đề nảy sinh. Đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng theo hướng cụ thể, sát thực, phù hợp với từng loại hình tổ chức Đảng, gắn hoạt động của các đảng bộ, chi bộ với nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị và trách nhiệm đối với nhiệm vụ chung của Đảng bộ. Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng, đặc biệt là nguyên tắc tập trung dân chủ. Tăng cường đoàn kết nội bộ, mở rộng dân chủ đi đôi với nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật. Chăm lo công tác phát triển Đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức Đảng và đảng viên. Thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Gắn xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh với xây dựng cơ quan, đơn vị văn hoá.

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng và chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ III tới đây và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương lưu ý, Đảng bộ Tập đoàn cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả quản trị hoạt động của Tập đoàn; tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 03/6/2017 của Ban Chấp hành Trung ương “Về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước”. Đổi mới sáng tạo, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, gắn với sắp xếp, cơ cấu lại tổ chức bộ máy, đổi mới mô hình tăng trưởng; nâng cao năng suất lao động, tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tăng năng suất lao động.

Cụ thể hóa sự lãnh đạo thông qua các nghị quyết chuyên đề lãnh đạo thực hiện những chủ trương lớn, quan trọng về kinh doanh, về tái cơ cấu bộ máy và công tác cán bộ. Bổ sung, hoàn thiện và thực hiện tốt mối quan hệ công tác giữa cấp ủy với Hội đồng Quản trị, Ban điều hành. Phát hiện, tổng hợp và đề xuất tháo gỡ, giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn. Tập trung lãnh đạo thực hiện quyết liệt, hiệu quả nhiệm vụ chính trị, hoàn thành tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025; đảm bảo thu nhập, việc làm ổn định cho người lao động, tích cực tham gia các hoạt động ASXH; đẩy mạnh thực hiện chủ trương sử dụng các sản phẩm, dịch vụ của nhau trong Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Ra mắt Ban chấp hành Đảng bộ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Ra mắt Ban chấp hành Đảng bộ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội đã tín nhiệm bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025, gồm 26 đồng chí. Tại Hội nghị BCH Đảng bộ lần thứ nhất đã bầu Ban Thường vụ gồm 08 đồng chí; bầu Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy gồm 07 đồng chí và bầu Đoàn đại biểu gồm 6 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Phạm Văn Thanh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn tiếp tục tái cử nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Phạm Văn Thanh - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Petrolimex thay mặt Đảng bộ Petrolimex tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy Khối và cam kết cùng tập thể cấp ủy đoàn kết, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các quy định của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước, thúc đẩy doanh nghiệp phát triển, xứng với bề dày 65 năm truyền thống xây dựng và phát triển Petrolimex.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 nhận thức sâu sắc trách nhiệm đối với Đảng, Nhà nước, với truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, Đảng bộ Tập đoàn nghiêm túc khắc phục, sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm, tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, phát huy mọi nguồn lực, quyết tâm thực hiện hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tập đoàn lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

P.V

.
.
.
.