.
.

Đảng bộ Tập đoàn VNPT nhiệm kỳ 2020 - 2025: Phát huy sức mạnh, nâng tầm vị thế trụ cột và dẫn dắt chuyển đổi số quốc gia

Thứ Hai, 17/08/2020|23:08

Trong 2 ngày (15 - 16/8/2020), tại Hà Nội, Đảng bộ Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Các đại biểu tham dự Đại hội.
Các đại biểu tham dự Đại hội.
Đến dự có đồng chí Nguyễn Hoàng Anh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp; đồng chí Phan Tâm - Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; đồng chí Phạm Tấn Công - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương cùng các đồng chí lãnh đạo các vụ Ban Tổ chức Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Nội chính Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và các đồng chí thành viên Tổ công tác theo dõi, chỉ đạo Đại hội số 7 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.
Về phía Đảng ủy Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, có các đồng chí: Phạm Đức Long - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối, Chủ tịch HĐTV, Tổng giám đốc; Hoàng Đức Sơn - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy cùng 208 đại biểu chính thức của Đại hội - những đảng viên ưu tú, đại diện cho nguyện vọng, ý chí, quyết tâm của hơn 3.600 đảng viên trong toàn Đảng bộ.
Những dấu mốc quan trọng
Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Phạm Đức Long - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV, Tổng giám đốc VNPT nhấn mạnh: Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tập đoàn VNPT lần thứ XXIV diễn ra trong thời điểm toàn Tập đoàn thi đua sôi nổi kỷ niệm 75 năm truyền thống ngành Bưu điện. Đại hội có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần khẳng định chặng đường 5 năm Tập đoàn tái cấu trúc thành công theo Quyết định 888/QĐ-TTg ngày 10/06/2014 và Quyết định 2129/QĐ-TTg ngày 29/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ - đánh dấu sự thay đổi toàn diện của Tập đoàn về mô hình tổ chức - nhân lực, quản trị chiến lược, quản trị kinh doanh, cơ chế kinh tế, cải cách hạ tầng - quản trị mạng lưới và chuyển đổi số. Đây cũng là giai đoạn bản lề then chốt đối với Tập đoàn VNPT trong việc triển khai chiến lược phát triển giai đoạn 2018 - 2025 và tầm nhìn 2030; quyết liệt đổi mới để phát triển nhanh và bền vững đi đôi với bảo đảm chất lượng; khẳng định vị thế chủ lực của Tập đoàn trong Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đối với đất nước.
Đại hội đã khẳng định những kết quả toàn diện sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tập đoàn lần thứ XXIII và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Đồng thời, với thái độ thẳng thắn, nghiêm túc, nhìn thẳng vào những hạn chế, tồn tại, yếu kém; xác định nguyên nhân khách quan, chủ quan và rút ra những bài học kinh nghiệm cho cả nhiệm kỳ.
Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu chỉ đạo Đại hội.
Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu chỉ đạo Đại hội.
Trong Báo cáo chính trị thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Tập đoàn VNPT lần thứ XXIII đã đánh giá, trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 52-NQ/TW về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cũng đã ban hành Nghị quyết số 50/NQ-CP về ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW của Bộ Chính trị về về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và Quyết định số 749/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình chuyển đổi số Quốc gia đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030.
Trong bối cảnh đó, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và của Bộ Thông tin và Truyền thông, Đảng ủy VNPT đã triển khai đồng bộ các giải pháp, lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc và các đơn vị thành viên có nhiều cố gắng, nỗ lực, vượt qua khó khăn, thực hiện cơ bản hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn lần thứ XXIII đề ra. Đảng bộ VNPT đã thực hiện tốt vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo triển khai toàn diện các mặt công tác, đạt được những kết quả quan trọng trong công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị. Nổi bật như: Đảng ủy đã triển khai bài bản, nề nếp các mặt công tác, khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện, trực tiếp của Đảng đối với doanh nghiệp. Đồng thời, thể hiện sự tích cực, trách nhiệm trong phối hợp tổ chức triển khai các nhiệm vụ chung của Đảng bộ Khối. Lãnh đạo, chỉ đạo chấp hành nghiêm túc các chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng ủy Khối. Trên cơ sở đó, đã đề ra các giải pháp tổ chức, triển khai thực hiện có hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh, khẳng định vị thế vững chắc là doanh nghiệp hàng đầu cung cấp các dịch vụ trong lĩnh vực viễn thông,công nghệ thông tin và trở thành một nhân tố không thể thiếu trong quá trình chuyển đổi số của đất nước.
Thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương  trao Cờ Thi đua giai đoạn 2015 - 2020 cho Đảng bộ VNPT
Thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương trao Cờ Thi đua đạt thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 cho Đảng bộ VNPT.
Tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Đổi mới phương thức lãnh đạo, chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng bằng chính sự gương mẫu của các đồng chí bí thư cấp ủy, người đứng đầu các đơn vị.Duy trì nghiêm túc nề nếp chế độ sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt của các tổ chức đoàn thể theo đúng quy định. Triển khai nghiêm túc việc thực hiện các quy định của Trung ương và của Đảng uỷ Khối về công tác tổ chức cán bộ, công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng; tập trung triển khai và đạt kết quả tích cực trong việc thực hiện Quy định số 69 của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 17của Ban Tổ chức Trung ương về hợp nhất các cơ quan tham mưu, giúp việc của đảng ủy với các cơ quan chuyên môn có chức năng, nhiệm vụ tương đồng. Theo đó, Đảng ủy Tập đoàn đã chỉ đạo đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Quan tâm lãnh đạo công tác phát triển đảng viên. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát theo đúng quy định của Đảng, đã kịp thời ngăn ngừa những sai phạm của các tổ chức đảng. Xây dựng văn hóa của cán bộ, đảng viên, người lao động VNPT. Thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở; lãnh đạo các tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chung của Đảng bộ VNPT trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 . VNPT đạt trên 50% tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh; trên 80% tổ chức cơ sở đảng đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 94,52% (vượt 9,25%); kết nạp 883 đảng viên mới.
Các chỉ tiêu quan trọng về sản xuất kinh doanh của VNPT đặt ra trong Nghị quyết Đại hội XXIII đã được hoàn thành và tăng trưởng vượt mức. Cụ thể, tốc độ tăng trưởng lợi nhuận bình quân đạt 16,63%/năm vượt chỉ tiêu đề ra là 15%/năm; nộp ngân sách Nhà nước trong giai đoạn 2015 - 2019 đạt hơn 23.000 tỷ đồng; tỷ suất lợi nhuận/vốn chủ sở hữu đạt 11,3%, vượt chỉ tiêu đề ra là 10%. Đặc biệt, Đảng ủy VNPT đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ chính trị và công ích Nhà nước như: quản lý, vận hành hệ thống vệ tinh Vinasat 1, Vinasat 2; vận hành tốt mạng thông tin chuyên dùng phục vụ sự chỉ đạo, lãnh đạo của các cơ quan Đảng, chính quyền góp phần phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Đảng, Nhà nước và phát triển năng lực công nghệ thông tin quốc gia cũng như chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông (ICT Index) của mỗi địa phương. Đồng thời, Tập đoàn đã phối hợp với Cục Bưu điện Trung ương triển khai kết nối liên thông trục văn bản điện tử theo Nghị quyết 36a/NQ-CP về Chính phủ điện tử; tổ chức thành công các phiên họp trực tuyến của Chính phủ và các Ban, Bộ, Ngành, Cơ quan Trung ương khi được yêu cầu.
Bên cạnh nhiệm vụ tiếp tục tái cơ cấu lại Tập đoàn, Đảng ủy Tập đoàn đã chỉ đạo đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và khẳng định vai trò dẫn dắt trong chuyển đổi số quốc gia. VNPT đã khẳng định vị thế là doanh nghiệp tiên phong: Tham gia thiết lập các hạ tầng số, xây dựng các nền tảng số ở quy mô quốc gia, như Trục liên thông văn bản quốc gia, cổng dịch vụ công quốc gia, trung tâm điều hành thông minh IOC. VNPT cũng đã ký thoả thuận hợp tác với 11 bộ, ngành; 16 doanh nghiệp lớn và 53 UBND tỉnh/thành phố để triển khai chuyển đổi số, xây dựng thành phố thông minh...
Bí thư Đảng ủy Tập đoàn VNPT nhiệm kỳ 2020 - 2025 Phạm Đức Long phát biểu tại Đại hội.
Bí thư Đảng ủy Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam Phạm Đức Long báo cáo kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2015 - 2020.
Đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực tổ chức thực hiện của cấp ủy
Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ Tập đoàn VNPT đã đề ra các mục tiêu: Đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực tổ chức thực hiện của cấp ủy, xây dựng Đảng bộ Tập đoàn trong sạch, vững mạnh; phát triển doanh nghiệp hiệu quả; khẳng định vai trò chủ lực, dẫn dắt của trong chuyển đổi số tại Việt Nam. Đảng bộ đề ra các chỉ tiêu cụ thể, tăng trưởng doanh thu bình quân/năm đạt 5% - 7%; tăng trưởng lợi nhuận 6% - 8%/năm; tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu tăng 5%/năm; đặc biệt doanh thu từ dịch vụ số và công nghệ thông tin - truyền thông đạt 24% - 26% trong cơ cấu doanh thu; năng suất lao động bình quân tăng 7%/năm và tiền lương tăng 5%/năm. Đảng bộ VNPT phấn đấu đạt trên 80% tổ chức đảng xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên và 95 % đảng viên xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; kết nạp từ 500 đảng viên mới trở lên,…
Đáng chú ý, Đại hội đã xác định trong nhiệm kỳ tới, một trong những mục tiêu phát triển đột phá là hoàn thiện cơ chế, chính sách, mô hình quản trị để giải phóng năng lực, nguồn lực của hệ thống tạo động lực tăng trưởng. Xây dựng và triển khai các cơ chế chính sách thúc đẩy phát triển các sản phẩm, dịch vụ, phương thức kinh doanh mới trong giai đoạn chuyển đổi số. Xây dựng và hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng, trọng tâm là hạ tầng viễn thông, mạng 5G, hạ tầng công nghệ thông tin, để đảm bảo chất lượng cung cấp trải nghiệm khách hàng, nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh.
Các đại biểu chúc mừng Đại hội.
Các đại biểu chúc mừng thành công Đại hội.
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đánh giá, những kết quả trên đã khẳng định vị trí và vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng bộ Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam trong quá trình xây dựng và phát triển. 
Đồng chí đánh giá cao tinh thần tự phê bình và đề nghị các đại biểu tham dự Đại hội phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, phân tích, làm rõ các hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, xác định những bài học kinh nghiệm để đề ra giải pháp khắc phục hiệu quả, tạo bước tiến nhanh hơn, vững chắc hơn trong thời gian tới.
Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới và để tiếp tục khẳng định vị thế là một doanh nghiệp Nhà nước hàng đầu trong lĩnh vực viễn thông và công nghệ thông tincủa đất nước; hướng tới mục tiêu trở thành nhà cung cấp hàng đầu về dịch vụ số tại Việt Nam vào năm 2025 và trở thành Trung tâm giao dịch Số tại Châu Á vào năm 2030, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm lưu ý, Đảng bộ VNPT cần tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ. Không ngừng chăm lo xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; phải xem đây là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng, bảo đảm cho việc thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra. Triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ III và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Kiên quyết thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong Đảng bộ và toàn hệ thống VNPT.
Ban chấp hành Đảng bộ Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt Đại hội.
Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt Đại hội.
Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm đề nghị, trong bối cảnh của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, VNPT cần nhận thức được vai trò quan trọng của một doanh nghiệp Nhà nước trong việc tích cực, chủ động tham gia đúng với quan điểm lãnh đạo, các mục tiêu nhiệm vụ tại Nghị quyết 52-NQ/TW của Bộ Chính trị. Đồng thời, VNPT cần giữ vững vị trí là doanh nghiệp chủ lực trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia, tiên phong thúc đẩy, nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo; phát triển công nghệ, nền tảng số nhằm thực hiện thành công Chiến lược VNPT 4.0, đáp ứng tiến trình không ngừng đổi mới và phát triển bền vững của VNPT, đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung của các doanh nghiệp trong Khối Doanh nghiệp Trung ương và sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ Tập đoàn VNPT nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 28 đồng chí; bầu 9 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết đại diện cho trí tuệ của Đảng bộ Tập đoàn đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 
Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã bầu Ban Thường vụ 8 đồng chí; bầu Phó Bí thư Đảng ủy Tập đoàn và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy gồm 6 đồng chí. Đồng chí Phạm Đức Long - Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Tập đoàn được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức danh Bí thư Đảng ủy Tập đoàn VNPT, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
P.V
 
.
.
.
.