.
.

Đảng ủy Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam:

Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025

Chủ Nhật, 13/12/2020|13:35

Vừa qua, tại Hà Nội, Đảng ủy Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 bằng hình thức trực tuyến tới các điểm cầu cho 250 cán bộ chủ chốt của 63 Viễn thông tỉnh, thành phố trong toàn Đảng bộ Tập đoàn.

Đến dự có đồng chí Nguyễn Trung Hiếu - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; đồng chí Hoàng Đức Sơn - Phó Bí thư Đảng ủy Tập đoàn và cán bộ chủ chốt trong Đảng bộ Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.
Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Tại Hội nghị các đại biểu đã được nghe đồng chí Nguyễn Trung Hiếu - Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025; trong đó, dành phần lớn thời gian đề cập về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp để hoàn thành các chỉ tiêu công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Khối giai đoạn 2020 - 2025. 

Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối nhằm giúp cán bộ, đảng viên nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản, cốt lõi của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương; xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết, xác định rõ mục tiêu, giải pháp thiết thực, hiệu quả cũng như trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong thực hiện chương trình, kế hoạch hành động. Từ đó nâng cao nhận thức, phát huy năng lực, tính sáng tạo trong tổ chức thực hiện để đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Đồng chí Nguyễn Trung Hiếu - Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Đồng chí Nguyễn Trung Hiếu - Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Theo đồng chí Hoàng Đức Sơn - Phó Bí thư Đảng ủy Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt theo tinh thần đổi mới, đúng đối tượng, tập trung vào những nội dung cơ bản, nội dung mới và các giải pháp thực hiện, phù hợp với đặc thù của Tập đoàn. Khuyến khích áp dụng công nghệ thông tin vào việc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết. Đề cao vai trò của bí thư cấp ủy, người đứng đầu trong tổ chức quán triệt Nghị quyết và chỉ đạo xây dựng, thảo luận chương trình, kế hoạch hành động của cấp ủy, xây dựng chương trình hành động của cá nhân thực hiện Nghị quyết.

Đồng chí đề nghị các đảng ủy, chi ủy trực thuộc Tập đoàn, sau Hội nghị này chủ động tổ chức thảo luận Chương trình hành động và viết thu hoạch tại đơn vị. Nội dung bản thu hoạch tập trung vào mục tiêu, các nhiệm vụ, giải pháp, 5 nhiệm vụ trọng tâm, 4 đột phá trong Nghị quyết, Chương trình hành động của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; liên hệ Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 cho phù hợp thực tiễn của đơn vị.

Đồng chí Hoàng Đức Sơn - Phó Bí thư Đảng ủy Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam phát biểu tại Hội nghị.
Đồng chí Hoàng Đức Sơn - Phó Bí thư Đảng ủy Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam phát biểu tại Hội nghị.

Đối với các đối tượng chưa có điều kiện tham gia học tập trực tuyến lần này, yêu cầu cấp ủy xây dựng kế hoạch học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết và phải có biện pháp tổ chức học tập riêng, báo cáo về Đảng ủy Tập đoàn. Đồng chí đề nghị các đơn vị đề cao vai trò của bí thư cấp ủy, người đứng đầu trong tổ chức quán triệt Nghị quyết và chỉ đạo xây dựng, thảo luận chương trình, kế hoạch hành động của cấp ủy, xây dựng chương trình hành động của cá nhân thực hiện Nghị quyết; đồng thời chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc học tập, quán triệt, tổ chức thực hiện Nghị quyết.

P.V

.
.
.
.